top of page
  • sweettree8

ไม่อยากตายจากกัน...ทั้งอย่างนี้ 

อัปเดตเมื่อ 10 มิ.ย.
“พอเป็นเรื่องนี้ มันอดโกรธ อดเถียงกันไม่ได้ ทำอย่างไรดี”


“ขอบคุณคุณยายตุ๋มที่เมตตา ให้หลักธรรม คำสอน ข้อคิด ให้มีสติกับปัจจุบัน คลายปมในใจ คำแนะนำจากคุณยายตุ๋มเข้าใจง่ายมากๆ ค่ะ ช่วงเวลาที่เรียนกับคุณยายตุ๋มมีความสุขมากๆ ไม่เบื่อเลยคะ คำสอน การยกตัวอย่าง สามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงๆ  ขอบคุณเสถียรธรรมสถาน คุณยายตุ๋ม ทีมงาน และแม่ชีทุกท่านที่ค่อยปรับแนวทางการสอนทำให้ผู้ปฏิบัติธรรมเห็นภาพ เข้าใจง่ายมากขึ้น สถานที่นี้เป็นสถานที่ ที่มีความเมตตาให้ผู้เข้ามาร่วมกิจกรรมเสมอ ขอบคุณจากใจค่ะ” 

(คุณยายตุ๋มหรือคุณสายสัมพันธ์ ปัญญศิริ ประธานมูลนิธิเสถียรธรรมสถานและเป็นพี่สาวของท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต)

กิจกรรม ‘ชีวาภิบาล’ เป็นหนึ่งในกิจกรรมทางเลือกในช่วงสุดท้ายของหลักสูตร ‘ศิลปะการดำเนินชีวิตด้วยอานาปานสติภาวนา’ เพื่อชวนกันเตรียมตัวดูแลกายใจในบั้นปลายชีวิต ทั้งดูแลตนเองและดูแลคนในครอบครัว  นอกจากจะเป็นการให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในหัวข้อที่เปลี่ยนไปทุกเดือนแล้ว ในเดือนเว้นเดือนที่คุณยายตุ๋ม (คุณสายสัมพันธ์ ปัญญศิริ) เป็นวิทยากร ท่านยังให้คำปรึกษาปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัวที่เป็นปมในใจซึ่งไม่มีใครอยากให้ติดตัวไปจนตายจากกัน  

“รัก...แต่อดไม่ได้ที่จะโกรธจะเถียง แล้วก็มาเสียใจภายหลัง”   

ความสัมพันธ์ที่รักกันแต่กลับเหมือนลิ้นกับฟันเป็นเรื่องที่มีกันเกือบทุกบ้าน  เหมือนคำสอนเรื่อง ‘ปฏิจจสมุปบาท’ ที่ว่า  ‘ถ้ามีสติอารักขาจิต...เวลาอะไรมากระทบ ถึงแม้กระเทือน แต่เราจะหยุดการกระแทกกลับได้’ เรื่องใหญ่ก็จะกลายเป็นเรื่องเล็ก เรื่องเล็กก็จะไม่มีเรื่อง  ทำให้นึกถึงคำสอนของท่านแม่ชีศันสนีย์ที่ว่า “เวลามีปัญหาในครอบครัว  อย่าเริ่มต้นที่ถูกหรือผิด แต่ให้เริ่มที่สุขหรือทุกข์ ถ้าเขาแสดงสิ่งที่ไม่น่ารักออกมาแสดงว่าเขากำลังทุกข์”  ...เธอคนนี้บอกว่าไม่คิดว่าจะได้คุยกับคุณยายตุ๋มใกล้ชิดขนาดนี้  ถ้าจะบอกว่าเกือบ 30 ปีที่ผ่านมา  คุณยายตุ๋มนี่แหละค่ะที่เป็นผู้รับฟังและให้คำปรึกษามาตลอด 

ขอเชิญพบกันในวันครอบครัวแห่งสติ ทุกวันอาทิตย์ที่สามของเดือน ณ เสถียรธรรมสถาน สนใจติดต่อได้ที่ไลน์ @sdsfamily หรือสมัครร่วมกิจกรรมได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_3VqAU7MxA2QNs5lkxIlh3IvlWO26dscVHG2Kz5DegGv5Nw/viewform

 

#กิจกรรมชีวาภิบาล

#กิจกรรมสร้างโลกน่าอยู่ด้วยคนรุ่นใหญ่

#วันครอบครัวแห่งสติ

#กิจกรรมศิลปะการดำเนินชีวิตด้วยอานาปานสติภาวนา      

Comments


bottom of page