top of page
  • รูปภาพนักเขียนsorrakit masakul

สสส. สานพลังเสถียรธรรมสถาน จัดนิทรรศชีวิตครอบครัวแห่งสติ

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2565 ที่เสถียรธรรมสถาน กรุงเทพมหานคร นายพงษ์ศักดิ์ ธงรัตนะ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า สสส. มุ่งขับเคลื่อนสังคมด้วยแนวคิด Happy Workplace พัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งในระดับครอบครัว องค์กร และสังคม โดยเฉพาะครอบครัว กำลังสำคัญในการสร้างความสุขทุกมิติของชีวิต สสส. สานพลังมูลนิธิเสถียรธรรมสถาน จัดงาน ‘นิทรรศชีวิตครอบครัวแห่งสติ ประจำปี 2565’ ภายใต้โครงการขับเคลื่อนครอบครัวอบอุ่นด้วยสติในองค์กร เปิดพื้นที่เรียนรู้สำหรับครอบครัวในรูปแบบ ‘หนึ่งวันครบจบทุกวัย’ พร้อมมอบนวัตกรรม ‘ชุดความรู้ครอบครัวอบอุ่นด้วยสติ’ เครื่องมือขับเคลื่อนสติให้เป็นวิถีชีวิตของครอบครัว เสริมสร้างทักษะในการจัดการอารมณ์และปัญหาที่ซับซ้อนในความสัมพันธ์ของคนต่างรุ่น ที่มีความคิด ทัศนคติ ไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกัน เพื่อเตรียมความพร้อมเผชิญสถานการณ์วิกฤตต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

“นวัตกรรมชุดความรู้ครอบครัวอบอุ่นด้วยสติ เป็นการส่งต่ออาวุธทางปัญญา สติ และทักษะชีวิต

ที่ถอดบทเรียนมาจากครอบครัวแห่งสติ 180 ครอบครัว องค์กรแห่งสติ และองค์กรภาคี 30 แห่ง วิทยากรจิตอาสา 30 คน จัดทำในรูปแบบ E-book 4 เล่ม 1. ‘สร้างลูก’ สำหรับพ่อแม่วัยทำงานที่มีลูกตั้งแต่ในครรภ์ถึงอายุ 14 ปี  2. ‘สร้างรัง’ สำหรับวัยรุ่นหนุ่มสาวที่เตรียมตัวเข้าสู่วัยทำงานถึงอายุ 39 ปี 3. ‘สร้างโลก’ สำหรับวัยทำงานรุ่นใหญ่อายุ 40-60 ปี 4. ‘ขับเคลื่อนครอบครัวอบอุ่นด้วยสติในองค์กรและสังคม’ สำหรับองค์กรนำไปใช้เป็นแนวทางสร้างองค์กรแห่งสติ ผู้ที่สนใจติดต่อได้ที่ไลน์ @sdsfamily” นายพงษ์ศักดิ์ กล่าว


นางสายสัมพันธ์ ปัญญศิริ ประธานมูลนิธิเสถียรธรรมสถาน กล่าวว่า นิทรรศชีวิตครอบครัวแห่งสติ  มี Workshop กว่า 10 กิจกรรม เพื่อสาธิตนวัตกรรมสร้างสติง่าย ๆ ที่ใช้ได้กับทุกเพศทุกวัยในครอบครัว พร้อมมุ่งเป้าขยายผลไปสู่ศูนย์เรียนรู้ Happy Workplace อีก 3 แห่ง 1. โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น 2. หจก.ลาภทักษิณพลาสติก จังหวัดนครศรีธรรมราช 3. บริษัท อิมเมจเฟอร์นิเจอร์ จำกัด จังหวัดระยอง รวมทั้งพัฒนาพื้นที่ของเสถียรธรรมสถาน กรุงเทพมหานคร และเสถียรธรรมสถาน หุบเขาโพธิสัตว์ จังหวัดเพชรบุรี ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ‘Spiritual Wellness Community’ เพื่อให้ครอบครัวมีพื้นที่ปลอดภัยในการพัฒนาทักษะชีวิตที่จะอยู่ในโลกที่เปลี่ยนแปลงได้  มีใจเปิดกว้าง ละวางอคติ มีสติเป็นรากฐาน เรียนรู้ความสุขแบบสนุก สบาย สงบ สันติ ตามแนวทางของ แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ว่า ‘พึ่งตัวเองได้ ให้คนอื่นเป็น ใจเราก็ร่มเย็น สังคมก็เป็นสุข’ เป็นต้นแบบของผู้นำที่เปลี่ยนวิกฤตเป็นการเติบโตทั้งด้านจิตใจและสติปัญญา รวมทั้งบริหารชีวิตและการทำงานให้เกิดความสุขและความสำเร็จต่อไป


ดู 2 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page