EN / TH
ปฏิบัติธรรมอานาปานสติภาวนา 11-13 มีนาคม

โครงการศิลปะการพัฒนาชีวิตด้วยอานาปานสติภาวนา

เสถียรธรรมสถานได้จัดให้มีการอบรมสำหรับผู้ที่สนใจปฏิบัติธรรมในทุกวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ รวมระยะเวลา ๓ วัน ในแต่ละอาทิตย์ อานาปานสติ ได้แก่ สติในลมหายใจ เป็นการกำหนดลมหายใจเข้าและลมหายใจออก โดยเน้นการใช้ลมหายใจซึ่งมีอยู่แล้วตามธรรมชาติเป็นเครื่องมือ เพื่ออบรมจิตให้เกิดความเป็นอิสระ ไม่ยึดติดอยู่กับสิ่งใดจนเกิดความสงบภายใน ใคร่ครวญธรรมเพื่อความเข้าใจในชีวิต ซึ่งจะนำไปสู่การบรรเทาทุกข์และพ้นทุกข์ทางใจในที่สุด

สำหรับธรรมบรรยายนั้น จะเน้นไปที่การสอนทั้งปริยัติ ปฏิบัติ และปฏิเวธ โดยการใช้อานาปานสติ ปฏิจจสมุปบาท และอุปกิเลส ๑๖ เป็นหลัก โดยผ่านการปฏิบัติในวิถีชีวิตประจำวัน ตัวอย่างเช่น อานาปานสติภาวนาใช้เมื่อมีการสวดมนต์ทำวัตรเช้า ทำวัตรเย็น การเดินจงกรม การนอนภาวนา เป็นต้น ปฏิจจสมุปบาทจะถูกนำมาใช้ให้เห็นเป็นที่ประจักษ์แจ้งผ่านการใช้สื่อโฆษณาธรรมะ และจดจำเรื่องราวในโฆษณาธรรมะนั้นเป็นเครื่องเตือนสติ เมื่อเกิดสิ่งเร้าจากภายนอกมากระทบ หากสติมีกำลังเพียงพอ และการได้ทดลองเรียนรู้ ให้ความผิดพลาดเป็นครูก็เป็นสิ่งที่ยอมรับได้ ยอมรับเพื่อที่จะได้เริ่มต้นใหม่ ในแต่ละปัจจุบันขณะของการรู้ตื่นและเบิกบาน พร้อมกับการยกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวิถีชีวิตประจำวัน หรือ การยกเหตุการณ์ที่ร่วมสมัย เพื่อให้ผู้ปฏิบัติเกิดภาพจำที่สามารถนำมาใช้เป็นเครื่องเตือนสติได้

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดตารางวิถีชีวิตและสิ่งที่ต้องเตรียมมา ก่อนที่จะส่งใบสมัครพร้อมเอกสารก่อนล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งสัปดาห์ และเข้าลงทะเบียนร่วมอบรมในเวลา 13.00 น ของทุกวันศุกร์

กำหนดการ

13.00 น.                       ลงทะเบียน
14.00 น                        ปฐมนิเทศ
16.00 น.                       โยคะสมาธิ
18.00 น.                      ศึกษาเรื่องศีล สมาทานศีล มอบตัวเป็นศิษย์และทำวัตรเย็น

วิถีชีวิตของชุมชน

04.00 น.                      ระฆังแห่งสติ

05.00 น.                      ทำวัตรเช้า

06.00 น.                      ธรรมรับอรุณ โยคะสมาธิหรือภาวนาในถ้ำเกลือหิมาลายันหรือตามคณะแม่ชีบิณฑบาต

08.00 น.                      พิจารณาอาหารเช้า

09.00 น.                      ฟังธรรมบรรยาย กับ ธรรมสวัสดี Live

10.00 น.                      ธรรมบรรยาย

11.30 น.                       พิจารณาอาหารกลางวัน

12.00 น.                       ว่างอยู่ในปัจจุบันขณะ

13.00 น.                       อิริยาบถ 4 หรือภาวนาในถ้ำเกลือหิมาลายัน

16.00 น.                       น้ำปานะ
17.00 น.                       อธิษฐานจิตในถ้ำพระอารยตารามหาโพธิสัตว์
18.00 น.                       ทำวัตรเย็น

19.00 น.                       ธรรมบรรยาย / สมาธิภาวนา

21.00 น.                       ทำความเพียรโดยส่วนตัว

วันสุดท้ายของการเข้าอบรม

04.00 น.                      ระฆังแห่งสติ

05.00 น.                      ทำวัตรเช้า

06.00 น.                      ธรรมรับอรุณ โยคะ – สมาธิ

08.00 น.                      พิจารณาอาหารเช้า

09.00 น.                     ฟังธรรมบรรยาย กับ ธรรมสวัสดี Live 

10.00 น.                      ธรรมบรรยาย

11.30 น.                      พิจารณาอาหารกลางวัน

12.00 น.                      ว่างอยู่ในปัจจุบันขณะ

13.30 น.                      สมาธิภาวนา ยืน เดิน นั่ง นอน และตอบคำถาม

16.30 น.                      จบกิจกรรมการเข้าอบรม

ปฏิบัติธรรมสมัครผ่าน line ID: @sdssil8 คลิ๊ก https://lin.ee/17jcNa4hT

กรณีลงทะเบียนหลังวันพุธ กรุณาแจ้งสำรองที่พักได้ทาง 02-519-1119

ปิดรับลงทะเบียนออนไลน์ทุกวันพุธ 12.00 น. (กรณีลงทะเบียนหลังวันพุธ แจ้งสำรองที่พักได้ทาง 02-519-1119)
รายงานตัววันศุกร์เวลา 13.00 น. (ออกวันอาทิตย์ 16.00 น.)

การแต่งกาย
ผู้หญิง เสื้อขาว/ผ้าถุงขาว หรือกระโปรงยาวสีขาว(กางเกงสำหรับใส่ทำโยคะสมาธิและใส่นอนที่พักเท่านั้น)
ผู้ชายช กางเกงขายาวสีขาว

หลักฐานประกอบการสมัคร บัตรประชาชน ใบขับขี่ หรือ พาสปอร์ต นำมาแสดงตัวในเข้าปฏิบัติธรรม
 

โครงการ The Art of Developing Your Life through the Mindfulness of Breathing คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม