EN / TH
โครงการบวชพุทธสาวิกาศีล 10

การบวช คือ การขัดเกลาจิตใจ 
เป็นการค้นคว้าด้านใน เพื่อความมหัศจรรย์ของ ‘ชีวิต’ 
พุทธสาวิกา คือ ผู้หญิงผู้ฟังคำสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า และนำไปปฏิบัติจนเห็นผลจริง คือ เป็นอิสระจากทุกข์ได้จริง

เสถียรธรรมสถานขอเชิญผู้หญิงที่มีอายุตั้งแต่ 5- 65 ปี เข้าร่วมโครงการบวชพุทธสาวิกา

1.ผู้สมัครบวชต้องเข้ารายงานตัวก่อน 1 วัน เพื่อเตรียมตัว

2.ผู้สมัครบวชต้องเข้าร่วมอานาปานสติภาวนา 3 วัน 2 คืน

3.เอกสารเพิ่มเติมในการเข้าร่วมโครงการบวชพุทธสาวิกา
-ใบรับรองแพทย์ (ขอผลตรวจสารเสพติด,hiv ,วัณโรค,ไวรัสตับอักเสบ B )
-รุปถ่าย 2 ใบ
-สำเนาบัตรประชาชน 2 ชุด
-สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด

4.ผู้บวชควรอยู่ร่วมโครงการอย่างน้อย 9 วัน 
 

#กรุณาส่งข้อความแสดงเจตจำนงในการเข้าร่วมเพื่อรับการพิจารณาและคัดกรอง (รับจำนวนจำกัด) 

ท่านสามารถอ่านรายละเอียด
ของโครงการ "บวชพุทธสาวิกาศีล 10"
เพิ่มเติมได้ที่ : http://bit.ly/2zgjzhF

☎️ติดต่อขอรับการบวชได้ที่ 02 -519-1119 หรือไลน์ไอดี @sdsnun

#สอบถามรายละเอียดโครงการบวชพุทธสาวิกาศีล 10  คลิ๊ก m.me/sdsface

โครงการ Buddha Savika Ordination คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม