EN / TH
อาจาริยบูชา

 

31 ตุลาคม 2563 ขอเชิญลูกศิษย์กลับบ้าน

"อาจาริยบูชา"

สืบเท้าก้าวธรรม 40 พรรษา บนมรรคาแห่งการตื่นของ ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต

ตารากลับบ้าน ลูกหลานกลับบ้าน

#ขอเชิญชวนลูกหลานมาร่วมสร้างวิถีแห่งการตื่นรู้ สร้างหุบเขาโพธิสัตว์ไว้เป็นมรดกโลก ตามกำลังศรัทธา ตั้งแต่เวลา 09.00-19.00 น. ณ หุบเขาโพธิสัตว์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

จาก ‘อรุณรุ่ง’ ถึง ‘รุ่งอรุณ’

วิถีแห่งการตื่นรู้...สู่การสร้างหัวใจโพธิสัตว์

Rally life in TARA Farm

05.00 – 06.00 น. ปฏิบัติบูชา ฟังธรรมะจากพระโอษฐ์

06.00 – 07.00 น. ภาวนากับการตักบาตรทำบุญ

09.00 – 10.00 น. ร่วมกันยกองค์พระอมิตาภะพุทธเจ้า

10.00 – 12.00 น. Spiritual Trip : สมาธิบำบัด

Dance for Peace และ ปรุงอาหารด้วยพืชผักจาก Tara Farm ฟาร์มของแม่

13.00 – 16.00 น. กิจกรรมสร้างสุขด้วยการปลูก ปรุง แปร ปัน เปลี่ยนชีวิต

16.30 – 17.00 น. การแสดงโขนถวายพระอารยตารามหาโพธิสัตว์ ของเด็กพิเศษจากโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล

17.00 – 18.30 น. TARA Concert

18.30 น. เป็นต้นไป ปฏิบัติภาวนาถึงรุ่งอรุณ

พบกับ TARA Concert

โดย วงไทยซิมโฟนีออเคสตรา (Thai Symphony Orchestra) มูลนิธิอาจารย์สุกรี เจริญสุข

เวลา 17.00 – 18.30 น.

องก์ที่ 1 ธรรมลำนำ...ดนตรีแห่งลมหายใจ ธรรมชาติ และชีวิต

การแสดงช่วงนี้จะเป็นการเตรียมจิตของผู้ชมด้วยเสียงแห่งการร่ายท่วงทำนองแห่งธรรมะผ่านเครื่องมือที่หลากหลาย

อาทิ คริสทัลโบวล์

*บทเพลง ‘ทา’ โดย ชนเผ่าปกาเกอะญอ (รอเช็กว่ายังมีหรือไม่)

ออเคสตราเพลง ‘ตารา’

*กวีธรรม โดย ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต

องก์ที่ 2 บทเพลงภาวนา

บทเพลงที่จะนำพาผู้ชมกลับสู่บ้านหลังในคือใจที่เกลี้ยงเกลาจากกิเลส

เพลง ‘คนดีของพ่อ’

‘ความสุขเล็กๆ’

‘ดั่งดอกไม้บาน’

‘ที่ที่ความดียั่งยืน’

เพลง ‘My Way’ (ร้อง)

เพลง ‘All I ask of You’ (ร้อง)

ธรรมะทอล์ก โดย ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต และ คุณปรารถนา มงคลกุล

องก์ที่ 3 บทเพลงแห่งรักที่นำความงดงามและความสุขสู่โลก

‘Por una cabeza’

‘Over the rainbow’

‘เทียนมี่มี่’ (ร้อง)

‘วิมานดิน’ (ร้อง)

‘หนึ่งในร้อย’ (ร้อง)

‘Fly me to the moon’

ธรรมะทอล์ก โดย ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต และ คุณปรารถนา มงคลกุล

องก์ที่ 4 เพลงพระราชนิพนธ์

บทเพลงของพ่อที่จะนำความกตัญญูและความงอกงามกลับสู่หัวใจของมวลมนุษยชาติ

‘ลมหนาว’ (ร้อง)

‘ใกล้รุ่ง’

‘สายฝน’

‘Oh I say’ (ร้อง)

‘ส้มตำ’ (ร้อง)

‘ความฝันอันสูงสุด’ (ร้อง)

นิทรรศชีวิตครอบครัวแห่งสติ

หุบเขาโพธิสัตว์ : ปลูกป่า ปลูกชีวิต ปลูกหัวใจโพธิสัตว์

แหล่งเรียนรู้ที่เป็นมรดกธรรมจาก ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ที่แปลงประสบการณ์ 30 ปีของการสร้างเสถียรธรรมสถาน 1 กรุงเทพมหานคร สู่การพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส ลำบากแต่ไม่ยอมจำนนต่อสถานการณ์โควิด-19 ด้วยการเยียวยาผืนดินร้อนแล้ง ณ แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ให้กลายเป็นชุมชนที่คนทุกวัยจะได้สัมผัสประสบการณ์ชีวิตของการ ‘พึ่งตัวเองได้และให้คนอื่นเป็น’

#แรลลี่ชีวิต เรียนรู้ ‘นวัตธรรม’ ผ่าน ‘นวัตกรรม’ กับ 18 แลนด์มาร์กในหุบเขาโพธิสัตว์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี (เสถียรธรรมสถาน 2)

Zone (1)

1. พระอารยตารามหาโพธิสัตว์...พระโพธิสัตว์หัวใจแม่ (งานสร้างพระอารยตารามหาโพธิสัตว์)

2. พระหัตถ์ซ้าย...ยากอย่างไรจะทำให้สำเร็จด้วยปัญญา (งานสร้างหุบเขาโพธิสัตว์)

3. แมนดาลา...ห่างเพื่อเห็น (งานศิลปะภาวนาเพื่อการเยียวยา)

4. จุดชมวิว 360 องศา

Zone (2)

5. สถูปมนตราพระอารยตารามหาโพธิสัตว์...มนตราแห่งธรรมชาติ (งานศิลปะการใช้ชีวิตด้วยอานาปานสติภาวนา)

6. พระพุทธชยันตีองค์ดำ นาลันทา...ผู้เป็นเลิศแห่งการเยียวยา (งานธรรมะกับการเยียวยา)

7. ศาลาปกาเกอะญอ (งานฟังด้วยหัวใจ)

8. วงเวียนชีวิต

Zone (3)

9. ตาราฟาร์ม ปลูก ปรุง แปร ปัน เปลี่ยนชีวิต (งานธรรมชาติบำบัด / งานอู่ข้าวอู่น้ำ / งานบ้านเรียนแห่งรัก)

10. ป่าเปียก...ห่วงโซ่ชีวิต (งานป้องกันไฟป่า)

11. บ่อมังกร...คงคาแห่งความกตัญญู (งานสร้างแหล่งน้ำเพื่อสรรพชีวิต)

Zone (4)

12. ภูเขาจำลอง...มหัศจรรย์จากสองมือ (งานจิตประภัสสรตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์)

13. สวนสัตว์เด็กและฟาร์มไก่อารมณ์ดี (งานโรงเรียนพ่อแม่)

14. หมู่บ้านปกาเกอะญอ...พ่อสอนลูกสาวสร้างบ้าน (งาน ISV Club)

15. ศาลาหัวใจโพธิสัตว์ (งานพุทธสาวิกา)

16. สำนักงาน...ที่นี่ มี ดี ได้ (งานธรรมบรรณาการ)

17. เรือนพัก...สุขง่ายใช้น้อย (งานนวัตธรรมสู่นวัตกรรม Kosa group)

18. ห้องน้ำฟลินต์สโตนส์...จากนวัตธรรมสู่นวัตกรรม (งานนวัตธรรมสู่นวัตกรรม SCG)

เส้นทาง เสถียรธรรมสถาน 2 (SDS2)

4006 ตำบล แก่งกระจาน อำเภอ แก่งกระจาน เพชรบุรี 76170