EN / TH
ปฏิบัติธรรมอานาปานสติภาวนา 17-19 กรกฏาคม

โครงการศิลปะการพัฒนาชีวิตด้วยอานาปานสติภาวนา

เสถียรธรรมสถานได้จัดให้มีการอบรมสำหรับผู้ที่สนใจปฏิบัติธรรมในทุกวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ รวมระยะเวลา ๓ วัน ในแต่ละอาทิตย์ อานาปานสติ ได้แก่ สติในลมหายใจ เป็นการกำหนดลมหายใจเข้าและลมหายใจออก โดยเน้นการใช้ลมหายใจซึ่งมีอยู่แล้วตามธรรมชาติเป็นเครื่องมือ เพื่ออบรมจิตให้เกิดความเป็นอิสระ ไม่ยึดติดอยู่กับสิ่งใดจนเกิดความสงบภายใน ใคร่ครวญธรรมเพื่อความเข้าใจในชีวิต ซึ่งจะนำไปสู่การบรรเทาทุกข์และพ้นทุกข์ทางใจในที่สุด

สำหรับธรรมบรรยายนั้น จะเน้นไปที่การสอนทั้งปริยัติ ปฏิบัติ และปฏิเวธ โดยการใช้อานาปานสติ ปฏิจจสมุปบาท และอุปกิเลส ๑๖ เป็นหลัก โดยผ่านการปฏิบัติในวิถีชีวิตประจำวัน ตัวอย่างเช่น อานาปานสติภาวนาใช้เมื่อมีการสวดมนต์ทำวัตรเช้า ทำวัตรเย็น การเดินจงกรม การนอนภาวนา เป็นต้น ปฏิจจสมุปบาทจะถูกนำมาใช้ให้เห็นเป็นที่ประจักษ์แจ้งผ่านการใช้สื่อโฆษณาธรรมะ และจดจำเรื่องราวในโฆษณาธรรมะนั้นเป็นเครื่องเตือนสติ เมื่อเกิดสิ่งเร้าจากภายนอกมากระทบ หากสติมีกำลังเพียงพอ และการได้ทดลองเรียนรู้ ให้ความผิดพลาดเป็นครูก็เป็นสิ่งที่ยอมรับได้ ยอมรับเพื่อที่จะได้เริ่มต้นใหม่ ในแต่ละปัจจุบันขณะของการรู้ตื่นและเบิกบาน พร้อมกับการยกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวิถีชีวิตประจำวัน หรือ การยกเหตุการณ์ที่ร่วมสมัย เพื่อให้ผู้ปฏิบัติเกิดภาพจำที่สามารถนำมาใช้เป็นเครื่องเตือนสติได้

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดตารางวิถีชีวิตและสิ่งที่ต้องเตรียมมา ก่อนที่จะส่งใบสมัครพร้อมเอกสารก่อนล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งสัปดาห์ และเข้าลงทะเบียนร่วมอบรมในเวลา ๑๔.๐๐ น.- ๑๖.๐๐ น. ของทุกวันศุกร์
อานาปานสติภาวนา เป็นกิจที่ฝึกเจริญสติ ดำเนินไปพร้อมกับทุกลมหายใจเข้าและออก เป็นเรื่องปกติ เป็นเรื่องธรรมดา

กำหนดการ

14.00-16.00 น.             ลงทะเบียน

16.00 น.                       โยคะสมาธิ

17.30  น.                      ปฐมนิเทศและทำวัตรเย็น

19.00 น.                       สมาทานศีล 8

21.00 น.                       ทำความเพียรโดยส่วนตัว

วิถีชีวิตของชุมชน

04.00 น.                      ระฆังแห่งสติ

05.00 น.                      ทำวัตรเช้า

06.00 น.                      ธรรมรับอรุณ โยคะ – สมาธิ

08.00 น.                      พิจารณาอาหารเช้า

09.00 น.                      ร่วมฟังการจัดรายการวิทยุ ‘สาวิกา’ ออกอากาศสด

10.00 น.                       ภาวนากับบทเพลง / ธรรมบรรยาย

11.30 น.                       พิจารณาอาหารกลางวัน

12.00 น.                       ว่างอยู่ในปัจจุบันขณะ

13.30 น.                       สมาธิภาวนา ยืน เดิน นั่ง นอน และตอบคำถาม

16.00 น.                       น้ำปานะ

18.00 น.                       ทำวัตรเย็น

19.00 น.                       ธรรมบรรยาย / สมาธิภาวนา

21.00 น.                       ทำความเพียรโดยส่วนตัว

วันสุดท้ายของการเข้าอบรม

04.00 น.                      ระฆังแห่งสติ

05.00 น.                      ทำวัตรเช้า

06.00 น.                      ธรรมรับอรุณ โยคะ – สมาธิ

08.00 น.                      พิจารณาอาหารเช้า

09.00 น.                      ร่วมฟังการจัดรายการวิทยุ ‘สาวิกา’ ออกอากาศสด

10.00 น.                      ภาวนากับบทเพลง / ธรรมบรรยาย

11.30 น.                      พิจารณาอาหารกลางวัน

12.00 น.                      ว่างอยู่ในปัจจุบันขณะ

13.30 น.                      สมาธิภาวนา ยืน เดิน นั่ง นอน และตอบคำถาม

16.30 น.                      จบกิจกรรมการเข้าอบรม

สนใจเข้าร่วมโครงการ ‘ศิลปะการพัฒนาชีวิตด้วยอานาปานสติภาวนา’

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เสถียรธรรมสถาน

คลิก ลงทะเบียนปฏิบัติธรรมได้ที่นี่ (หลังลงทะเบียนแล้วไม่ต้องรอตอบกลับ) 

ให้มารายงานตัวของวันแรกที่ลงทะเบียน เวลา 13.00 น. (วันศุกร์) 

โทร. 02-519-1119,091-831-2294

 

สิ่งที่ผู้ปฏิบัติธรรมต้องเตรียมมา

การแต่งกาย

-สุภาพสตรี เสื้อขาว/ผ้าถุงขาว หรือกระโปรงยาวสีขาว(กางเกงสำหรับใส่ทำโยคะสมาธิและใส่นอนเท่านั้น)

-สุภาพบุรุษ เสื้อขาว/กางเกงขายาวสีขาว

1.ผ้าห่ม/ถุงนอน/เครื่องนอนส่วนตัว (มีหมอนและที่นอน จัดไว้สำหรับท่าน)

2.ผ้าพลาสติกขนาดเท่าตัว (นอน) หรือ เสื่อโยคะ เพื่อใช้ในกิจกรรมธรรมรับอรุณ หรือโยคะที่สนามกับพื้นหญ้าที่เปียกชื้น

3.เครื่องใช้ส่วนตัวในห้องน้ำ (ผ้าเช็ดตัว สบู่ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน ยาสระผม ฯลฯ )

4.ถุงผ้าสำหรับใส่ของมีค่า ดูแลตนเอง

 

หลักฐานประกอบการสมัคร

บัตรประชาชน ใบขับขี่ หรือ พาสปอร์ต นำมาแสดงตัวในวันที่เข้าปฏิบัติธรรม

โครงการ The Art of Developing Your Life through the Mindfulness of Breathing คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม