EN / TH
โครงการบวชพุทธสาวิกาศีล 10

เสถียรธรรมสถานขอเชิญผู้หญิงที่มีอายุตั้งแต่ 5- 65 ปี เข้าร่วมโครงการบวชพุทธสาวิกา

ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2563

1.ผู้สมัครบวชต้องเข้ารายงานตัว 1 กรกฎาคม 2563 ณ เสถียรธรรมสถาน 2 หุบเขาโพธิสัตว์ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี  เพื่อเตรียมตัว

2.เอกสารเพิ่มเติมในการเข้าร่วมโครงการบวชพุทธสาวิกา
-ใบรับรองแพทย์ (ขอผลตรวจสารเสพติด,hiv ,วัณโรค,ไวรัสตับอักเสบ B )
-รุปถ่าย 2 ใบ
-สำเนาบัตรประชาชน 2 ชุด
-สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด

3.ผู้บวชควรอยู่ร่วมโครงการอย่างน้อย 9 วัน 
4.ผู้บวชจะร่วมเดินทางไปเข้าพิธีขริบผม ณ หุบเขาโพธิสัตว์ 

#กรุณาส่งข้อความแสดงเจตจำนงในการเข้าร่วมเพื่อรับการพิจารณาและคัดกรอง (รับจำนวนจำกัด) 

ท่านสามารถอ่านรายละเอียด
ของโครงการ "บวชพุทธสาวิกาศีล 10"
เพิ่มเติมได้ที่ : http://bit.ly/2zgjzhF

☎️ติดต่อขอรับการบวชได้ที่แม่ชีน้ำ 081 822 8663 หรือ 0882757713 แม่ชีพิสมัย

#สอบถามรายละเอียดโครงการบวชพุทธสาวิกาศีล 10  คลิ๊ก m.me/sdsface

โครงการ Buddha Savika Ordination คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม