EN / TH
โครงการบวชพุทธสาวิกาศีล 10

โครงการบวชพุทธสาวิกาศีล 10 ผู้ขอรับบวชพุทธสาวิกาศีล 10 (ปลงผม) ในวันที่ 13 มิถุนายน 2563 

☎️ติดต่อขอรับการบวชได้ที่แม่ชีน้ำ 081 822 8663

1.ผู้สมัครบวชต้องเข้ารายงานตัว ณ เสถียรธรรมสถาน วัชรพล รามอินทราในวันที่ 10 มิถุนายน เพื่อเตรียมตัว

2.เอกสารเพิ่มเติมในการเข้าร่วมโครงการบวชพุทธสาวิกา
-ใบรับรองแพทย์ (ขอผลตรวจสารเสพติด,hiv ,วัณโรค,ไวรัสตับอักเสบ B )
-รุปถ่าย 2 ใบ
-สำเนาบัตรประชาชน 2 ชุด
-สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด
3.ผู้บวชควรอยู่ร่วมโครงการอย่างน้อย 9 วัน 

3.ผู้บวชจะร่วมเดินทางไป ณ หุบเขาโพธิสัตว์ หลังพิธีขริบผม

#กรุณาส่งข้อความแสดงเจตจำนงในการเข้าร่วมเพื่อรับการพิจารณาและคัดกรอง (รับจำนวนจำกัด) 

โครงการ Buddha Savika Ordination คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม