EN / TH
สนทนาธรรมชาติเรื่อง อาบป่าอาบใจ

วันศุกร์ที่ 21 ก.พ. 62 เวลา 14.00-17.00 น.

 

กิจกรรม Nature Talk สนทนาธรรมชาติเรื่อง อาบป่าอาบใจ ร่วมกับสมาคมอุทยานแห่งชาติและคณะวนศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

 

14.00-15.00 น. สนทนาวิชาการ ณ ห้องประชุมชั้น 2

15.00-15.15 น. จิบชา ณ ซุ้มชา อ.องุ่น

15.15-17.00 น. ถ่ายทอดสด "อาบป่าอาบใจ" ณ ธรรมศาลา