EN / TH
ปาฐกถาพิเศษ ครั้งที่ 1 โดยท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต

หัวใจโพธิสัตว์ ฉุดช่วยโลกได้อย่างไร

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม “ปาฐกถาพิเศษ ครั้งที่ 1 โดยท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต”

วันพุธที่ 29 มกราคม 2563 ณ สวนโมข์อันดามัน อ.คุระบุรี จ.พังงา

9.30 น. พิธีเปิดโดย พระภาวนาโพธิคุณ เจ้าอาวาสวัดธารน้ำไหล สวนโมกขพลาราม
13.30 น.-กายเคลื่อนไหว ใจตั้งมั่นกับ Dance For Peace
14.00 น.-แนะนำเวปไซต์ walk of wisdom
14.10 น.- เสวนา “ความรักไม่ใช่ความลงตัวของเคมีกับฟิสิกส์” โดยท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต และมนทิรา จูฑะพุทธิ
15.00 น.-ช่วงตอบคำถาม ร่วมมอบหนังสือ The Book of Truth ในโครงการ 1+1 ไม่เท่ากับ 2 ณ โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม จ.พังงา