EN / TH
โอมตาเร ตูตาเร ตูเร Celebration Concert

คอนเสิร์ต “โอมตาเร ตูตาเร ตูเร Celebration Concert”

อาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16.00-19.00 น. ณ เสถียรธรรมสถาน 

ครั้งแรกกับการรวมศิลปิน ในคอนเสิร์ต “โอมตาเร ตูตาเร ตูเร Celebration Concert” คอนเสิร์ตการกุศล ณ เสถียรธรรมสถาน

พบกับ แอม เสาวลักษณ์ ,โบ สุนิตา,ปาน ธนพร,อิน บูโดกัน และแอน ธิติมา พร้อม 26 บทเพลงในบรรยากาศกลางสวนธรรม

อาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16.00-19.00 น. ณ เสถียรธรรมสถาน