EN / TH
ธรรมชาติบำบัด

สมัครร่วมกิจกรรมธรรมชาติบำบัด

ธรรมชาติบำบัดเพื่อชีวิตเป็นสุข

ธรรมชาติบำบัด คือศิลปะแห่งการเยียวยา การดูแลตนเอง และความเป็นอยู่ให้เกิดความสมดุล และสอดคล้องกับธรรมชาติ คนเราทุกคนพึงใช้ปัญญา จิตสำนึก ในการสังเกตตัวเองและควรเปิดโอกาสให้ร่างกายได้เยียวยาตัวเอง ด้วยการเริ่มต้นจากเรื่องง่าย ๆใกล้ตัว คือการบริโภค โดยเลือกรับประทานอาหารที่สด สะอาด และมีพลังชีวิต เพื่อให้ร่างกายกลับมามีพลังในการเยียวยาตนเองได้ ในขณะเดียวกันก็ต้องไม่แสวงหา หรือเปิดโอกาสให้พิษที่มีผลไม่ว่าจะทางร่างกายหรือจิตใจเข้าสู่ร่างกาย หมั่นออกกำลังกาย ฝึกโยคะ สูดอากาศที่บริสุทธิ์ และอาศัยความเพียรในการปรับวิถีชีวิตและความเคยชินเก่า ๆ เพื่อชีวิตใหม่ที่สดใสและแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ... 

ที่สำคัญ...จงเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองว่า...ร่างกายของคุณเป็นหมอที่เก่งที่สุด

 

การเข้าร่วมอบรม 'ธรรมชาติบำบัด...เพื่อชีวิตเป็นสุข' ค่าลงทะเบียน ท่านละ ๗,๐๐๐ บาท

สมัครได้ที่เสถียรธรรมสถาน หรือโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี เสถียรธรรมสถาน

ธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อย วัชรพล เลขที่บัญชี ๗๙๖-๒-๐๐๐๐-๓๑

ส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมใบสมัครมาที่ โทรสาร ๐-๒๕๑๙-๔๖๓๓ หรือ ๐-๒๙๔๕-๕๙๓๕

หลังจากส่งโทรสาร ๑๐ นาที กรุณาโทร. ตรวจสอบที่คุณโยโกะ โทร. ๐-๒๕๑๙-๑๑๑๙ หรือ ๐-๒๕๑๐-๖๖๙๗

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แม่ชีทัศนา หรือแม่ชีกาญจนา โทร. ๐๘-๐๒๘๘-๔๙๓๑

 

ดาวน์โหลด   ใบสมัครธรรมชาติบำบัด เพื่อชีวิตเป็นสุข 

 

อุปกรณ์เครื่องใช้และการเตรียมตัว

๑. ชุดผ้าฝ้าย หรือผ้าใยธรรมชาติ ผ้าถุงหรือกางเกงสำหรับแช่หลัง แช่สะโพก พอกโคลน อาบแดด

๒. ชุดที่สะดวกในการฝึกโยคะ เสื่อโยคะ (Yoga Mat) หรือผ้าขนหนูผืนใหญ่

๓. ผ้าขนหนูผืนเล็กสำหรับโพกศีรษะ ๒ ผืน

๔. ของใช้ส่วนตัว ไฟฉาย สมุดบันทึก ปากกา ฯลฯ

๕. งดชา กาแฟ และอาหารรับประทานส่วนตัวทุกชนิด

๖. รูปถ่ายขนาด ๑ หรือ ๒ นิ้ว ๒ ใบ

ส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมใบสมัครมาที่
โทรสาร 02-519-4633 หรือ 02-945-5935

หลังจากส่งโทรสาร 10 นาที
กรุณาโทรสอบที่คุณโยโกะ
โทร. 02-519-1119 หรือ 02-510-6697

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
แม่ชีทัศนา หรือ แม่ชีกาญจนา
โทร. 080-288-4931

โครงการ Naturopathy คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม