EN / TH
โรงเรียนพ่อแม่ Family Camp

#Family Camp 2 วัน 1 คืน

วันที่ 1-2 มิถุนายนนี้ ณ เสถียรธรรมสถาน

 

คุณยายจ๋าเปิดบ้านเสถียรธรรมสถานต้อนรับพ่อแม่ลูก 20 ครอบครัวมารวมความสนุกใช้ความสุขร่วมกันผ่านวิธีคิดใช้ชีวิตด้วย “ความสุขสามขั้น - สุขง่ายใช้น้อย สุขเมื่อให้ สุขเมื่อสร้าง”

 

#บ่มเพาะเด็กๆ ทุกคนที่เปรียบเสมือนเม็ดพันธุ์ที่มีคุณค่าให้เติบโตอย่างมีความสุข มีสติปัญญา และใช้ชีวิตโดยธรรมเพื่อเป็นอัศวินให้กับโลกใบนี้

 

ตลอดทั้งสองวันพ่อ แม่ ลูก และสมาชิกในครอบครัวได้เรียนรู้ธรรมะและคำสอนของท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุตและวิทยากรจิตอาสาที่มาแบ่งปันเทคนิควิธีการดูแลลูก เรียนรู้และเลียนรู้ที่จะแบ่งปันความรู้และพึ่งพาอาศัยกันด้วยความรัก #ไม่มีลูกเธอไม่มีลูกฉัน มีแต่ลูกของเรา ที่จะสร้างความงดงามให้กับโลกใบนี้

 

ไม่มีการแข่งขันเพื่อความเป็นเลิศ มีเพียงการสนับสนุนช่วยเหลือดูแลกันและกันจากวิถีชีวิตประจำวันมาขยายภาพให้เด่นชัดขึ้น สอนลูกให้ทำสวน เรียนรู้วงจรชีวิตไส้เดือน ปลูกผัก ปลูกผักบุ้ง เพาะเห็ด ทำอาหาร หั่นผัก เจียวไข่ เล่นสนุกอย่างมีวินัย ใส่ใจดูแลซึ่งกันและกัน

 

พ่อแม่ดูแลลูก ลูกดูแลพ่อแม่ พี่ดูแลน้อง น้องดูแลพี่ เพื่อนดูแลซึ่งกันและกัน สานความรักความผูกพันให้เติบใหญ่แข็งแรงเป็นสองวันที่มีคุณค่าในการดูแลรักษาหัวใจระหว่างกัน

 

* สำหรับครอบครัวใดที่สนใจเข้าร่วมโครงการ Family Camp ค่ายแห่งความสุขสองวันหนึ่งคืน ณ เสถียรธรรมสถาน

 

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Group : โรงเรียนพ่อแม่ Family Camp https://www.facebook.com/groups/447104249056607/ หรือ แม่แอน คุณกานนภัส แต้พานิช โทร. 08 4663 9063 หรือ www.sdsweb.org , www.facebook.com/sdsface

 

ตารางกิจกรรม
วันเสาร์
เวลา 08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน
เวลา 08.30 – 09.00 น. ปฐมนิเทศ
เวลา 09.00 – 10.00 น. พ่อแม่หัวใจโพธิสัตว์ โดย ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต
เวลา 10.00 – 11.00 น. ปฏิจจสมุปบาทกับการเลี้ยงลูก
เวลา 11.00 – 12.30 น. อาหารอร่อยกินกันหลายคน
เวลา 12.30 – 13.00 น.  นำกระเป๋าขึ้นห้องพัก
เวลา 13.00 – 13.45 น. นอนภาวนา
เวลา 13.45 – 14.15 น. ภาวนากับการเล่นน้ำ
เวลา 14.15 – 14.30 น. ภาวนากับอาหารว่าง
เวลา 14.30 – 15.30 น. เรียนรู้กับงานสวน ‘ปลูกในสิ่งที่กิน’
เวลา 15.30 – 16.30 น. เรียนรู้กับงานครัว ‘กินในสิ่งที่ปลูก’
เวลา 16.30 – 17.30 น. อาหารอร่อยกินกันหลายคน
เวลา 17.30 – 18.30 น.  ผ่อนพักตระหนักรู้
เวลา 18.30 – 19.00 น. ภาวนากับการสาธยายมนต์
เวลา 19.00 – 20.00 น. ฟังกันด้วยหัวใจ โดยครูจอม
เวลา 20.00 น.  นิทราสุขสันต์

วันอาทิตย์
เวลา 06.00 – 07.00 น. โยคะรับอรุณ
เวลา 07.30 – 08.00 น.  สุขเมื่อให้ ... พ่อแม่ชวนลูกตักบาตร
เวลา 08.00 – 09.00 น. อาหารอร่อยกินกันหลายคน
เวลา 09.00 – 10.00 น. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พ่อแม่หัวใจโพธิสัตว์ โดย นพ.สุริยะเดว ทรีปาตี
เวลา 10.00 – 11.00 น. พ่อแม่คือครูคนแรก โดย ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต
เวลา 10.00 – 11.00 น. เด็กแรกเกิดถึง 3 ปี นวดเสริมพัฒนาการ เด็กอายุ 4 – 11 ปี กิจกรรมสุขเมื่อสร้าง
เวลา 11.00 – 12.30 น. อาหารอร่อยกินกันหลายคน
เวลา 12.30 – 13.00 น.  คืนห้องพัก
เวลา 13.00 – 14.30 น. นอนภาวนา
เวลา 13.45 – 15.00 น. เด็กแรกเกิดถึง 3 ปี กิจกรรม Book Start โดย พี่ตุ๊บปอง และวิทยากรพิเศษ
เวลา 14.30 – 16.00 น. เด็กอายุ 4 – 6 ปี กิจกรรมครอบครัวนักอ่านสร้างหนังสือนิทานด้วยฝีมือพ่อแม่/เด็กอายุ 7 – 11 ปี กิจกรรมบอร์ดเกมสื่อสร้างสรรค์เพื่อสร้างพละ 5 และสติปัญญาให้แก่ลูก
เวลา 16.00 – 16.30 น. อธิษฐานจิตกับการเป็นพ่อแม่หัวใจโพธิสัตว์
เวลา 16.30 น.  เดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัยโดยธรรม

#เสถียรธรรมสถาน

#นวัตกรรมการสื่อสารเพื่อสร้างเด็กให้เป็นอัศวิน4.0

#กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

โครงการ Parenting School: Because Parents are a Child’s first Teachers คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม