EN / TH
จิตประภัสสร ตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์

โครงการจิตประภัสสรตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์
ทุนชีวิตของอริยชน...ที่พ่อแม่ให้ลูกได้

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อส่งเสริมให้พ่อแม่ได้ศึกษา ปฏิบัติ และแบ่งปันประสบการณ์ การใช้พุทธวิธีในการครองชีวิตครอบครัวและให้กำเนิดชีวิตของลูกอย่างมีจิตประภัสสร

๒. เพื่อสร้างวงศาคณาญาติให้พ่อแม่มีที่ปรึกษาระยะยาว ในการครองชีวิตครอบครัวและการให้กำเนิดชีวิตของลูกอย่างมีจิตประภัสสร

 

กลุ่มเป้าหมาย

๑. พ่อแม่ที่เตรียมตั้งครรภ์หรือกำลังตั้งครรภ์ ไม่จำกัดอายุครรภ์ และตั้งใจมั่นที่จะลงทุนสร้างจิตประภัสสรให้ลูกในครรภ์ ด้วยการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ทำให้เกิดทุกข์ แก่ตนเองและครอบครัว

๒. วงศาคณาญาติและผู้ทำงานเกี่ยวข้อง ที่ต้องการเรียนรู้เพื่อนำไปร่วมสร้างสังคม ที่ส่งเสริม การให้กำเนิดชีวิตด้วยจิตประภัสสร

 

แนวคิด

โครงการจิตประภัสสรฯ เป็นการนำธรรมะมารับใช้สังคม โดยการส่งเสริมให้พ่อแม่และผู้ที่เกี่ยวข้องมีสัมมาทิษฐิหรือความคิดเห็นที่ถูกต้องโดยธรรม ในการครองชีวิตครอบครัวและการให้กำเนิดชีวิต ด้วยการใช้ ๙ เดือนของการตั้งครรภ์เป็นการลงทุนสร้าง ‘อริยทรัพย์’ คือจิตประภัสสร เป็นทุนของชีวิตให้เด็กที่จะเกิดมา ได้ เริ่มต้นอยู่บนหนทางของ ‘อริยบุคคล’ ขณะที่ลูกอยู่ในครรภ์ ‘ครรภ์ของแม่ คือ โลกของลูก’ ลูกเรียนรู้โลกผ่านฮอร์โมนที่บ่งบอกอารมณ์ของแม่ในแต่ละวัน ‘แม่รู้สึกอย่างไร ลูกรู้สึกอย่างนั้น’ ดังนั้นการรักษาใจของแม่จึงเป็นการพัฒนาจิตทั้งแม่และลูกไปพร้อมกันตลอด ๙ เดือนที่ใช้ลมหายใจเดียวกัน โดยมีพ่อและวงศาคณาญาติเป็นผู้เกื้อกูล ให้แม่สามารถรักษาภาวะของจิตประภัสสรได้อย่างต่อเนื่องพ่อแม่กำลังเป็นผู้สร้างโลกให้มีอริยะด้วยการสร้างลูก เพราะเด็กที่มีพื้นจิตที่ดีจะมีโอกาสพัฒนาศักยภาพได้สูงสุดทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคมและปัญญา ประกอบกับการที่พ่อแม่ได้เรียนรู้การจัดการอารมณ์และการสื่อสารในครอบครัวระหว่างตั้งครรภ์ จะทำให้พ่อแม่มีทักษะในการครองชีวิตครอบครัว และการเลี้ยงลูกอย่างมีสติและปัญญาตั้งแต่แรกเกิด

 

 

 

พ่อแม่มือใหม่...หัวใจโพธิสัตว์

21 เมษายน 2562  วันจิตประภัสสรตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์

 

  • กลุ่มตั้งครรภ์  เวลา 08.15-18.30 น.

08.15-08.45 น.  ลงทะเบียน

08.45-11.45 น.  สนทนาประสาวงศาคณาญาติกับครอบครัวจิตประภัสสร และสมาธิภาวนา

 โดย แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต และ ดีเจอ้อม-สุนิสา สุขบุญสังข์ 

12.00-13.15 น.  อาหารอร่อย...กินกันหลายคน

13.15-15.00 น.  ภาวนาในอิริยาบถนอนด้วยคลื่นเสียงคริสตัลโบวล์บำบัด และเดินเล่นอย่างมีสติ

15.00-16.30 น.  เตรียมตัวเลี้ยงลูกด้วยนมแม่...มอบรักแท้ด้วยจิตประภัสสร  

 โดย พญ.ยุพยง แห่งเชาวนิช และ รศ.กรรณิการ์ วิจิตรสุคนธ์ 

 มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย

16.30-17.00 น. อาหารว่าง

17.00-18.00 น.  อธิษฐานจิต “เปลี่ยนหัวใจพ่อแม่ เป็นหัวใจโพธิสัตว์”

18.00-18.30 น.  สวดมนต์  ตามประทีป 

 

  • กลุ่มหลังคลอด  เวลา 13.00-16.30 น. (เฉพาะสมาชิกจิตประภัสสร)

13.00-14.15 น.  อิ่มอุ่นแม่ลูกอ่อน...เตรียมตัวก่อนแม่กลับไปทำงาน  โดย พญ.ยุพยง  แห่งเชาวนิช

 และ รศ.กรรณิการ์  วิจิตรสุคนธ์  มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย

14.15-15.00 น.  Baby Massage Therapy โดย ทีมครูอาสา จาก Baby Touch Thailand

15.30-16.30 น.  พิธีรับขวัญหลังคลอด โดย แม่ชีศันสนีย์  เสถียรสุต

 

สมาชิกที่ต้องการคำปรึกษา /สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ /แจ้งตามประทีปในวันคลอด /

แจ้งร่วมพิธีรับขวัญ และนวดทารก  ติดต่อได้ที่ Line จิตประภัสสร

ติดตามข่าวสาร ได้ที่ http://www.sdsweb.org , http://www.facebook.com/sdsface 

สมาชิกใหม่ กรุณาสแกนQR code เพื่อกรอกใบสมัครออนไลน์ก่อนเข้าร่วม

 

สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจิตประภัสสรตั้งแต่อยู่ในครรภ์ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้ https://bit.ly/2PVFAep

กรุณากรอกแบบฟอร์มให้เรียบร้อย จากนั้นเซฟไฟล์ในชื่อของท่าน แล้วส่งกลับมาทางอีเมล์ sdsweb.webmaster@gmail.com

หรือพิมพ์แล้วส่งกลับทางโทรสาร หมายเลข 0-2945-5935, 0-2519-4633

สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-519-1119 หรือ 091-831-2294

โครงการ The Serene Mind Project: The Serene Mind of the Child in the Womb คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม