EN / TH
Mindfulness Massage ฤาษีดัดตนในน้ำ

Mindfulness Massage ฤาษีดัดตนในน้ำ

S p i r i t u a l T r i p  ปฏิบัติธรรมแบบหนึ่งวัน ไป-กลับ
ทุกวันศุกร์ พบกับกิจกรรม Mindfulness Massage ฤาษีดัดตนในน้ำ เวลา 9.00 น.

13.00-16.00 น.
-นอนภาวนาฟังเสียง Singing Bowl คลื่นเสียงบำบัดเพื่อปรับโมเลกุลน้ำในร่างกาย
-เดินเล่นอย่างมีสติในสวนธรรมป่าปลูกมือ
-สร้างความเข้มแข็งทางใจ
-แช่เท้าในน้ำแร่ ช่วยการไหลเวียนของเลือด
-สมาธิภาวนาในถ้ำเกลือหิมาลายัณ 250 ล้านปี เพื่อปรับสมดุลกายใจ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร.02-519-1119 หรือ 089-926-4545 ,092-159-9461 และ 095-959-4954

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายร่วมบุญน้ำไฟตามศรัทธาค่ะ