EN / TH
Mindfulness Arts ศิลปะแห่งสติ

14 เมษายน "วันผู้สูงอายุ"

 

S p i r i t u a l T r i p ปฏิบัติธรรมแบบหนึ่งวัน ไป-กลับ

Mindfulness Arts ศิลปะแห่งสติ

 

กิจกรรม

7.00 น.-ทำบุญตักบาตรพุทธสาวิกาใหม่

9.00 น.ฟังธรรม "รายการธรรมสวัสดี Live" โดยท่านแม่ชีศันสนีย์

 

13.00-16.00 น.

-นอนภาวนาฟังเสียง Singing Bowl คลื่นเสียงบำบัดเพื่อปรับโมเลกุลน้ำในร่างกาย

-เดินเล่นอย่างมีสติในสวนธรรมป่าปลูกมือ

-สร้างความเข้มแข็งทางใจ

-แช่เท้าในน้ำแร่ ช่วยการไหลเวียนของเลือด

-สมาธิภาวนาในถ้ำเกลือหิมาลายัณ 250 ล้านปี เพื่อปรับสมดุลกายใจ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร.02-519-1119 หรือ 089-926-4545 ,092-159-9461 และ 095-959-4954

 

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายร่วมบุญน้ำไฟตามศรัทธาค่ะ

 

 

ผู้สนใจลงทะเบียนได้ที่หน้างาน ตั้งแต่เวลา 9.00 น.