EN / TH
นิทรรศชีวิต

13 ตุลาคมนี้ 

เสถียรธรรมสถาน ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมปฏิบัติภาวนาถวายเป็นพระราชกุศล เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครบ 2 ปี ธ เสด็จสู่สวรรคาลัย

ชมนิทรรศชีวิต "พ่อไม่ได้จากไปไหน" กับประติมากรรมพระบรมรูป ร.๙ จาก ณ สยาม แกลอรี่ พร้อมหลากหลายโครงการ "70 ปี 70 ล้านความดี" ในการก้าวสู่ทศวรรษที่สี่ ของเสถียรธรรมสถาน 
(จิตประภัสสร,โรงเรียนพ่อแม่,ปฏิบัติธรรม,ISV ฯลฯ)

และครั้งแรกกับการเปิดอาคาร "ธรรมาศรม" สังคมแห่งการฉุดช่วย ที่เกิดจากการ "ให้" ของทุกคน

......................