EN / TH
เปิดตัวหนังสือนิทานสร้างสติ9+1

เปิดตัวหนังสือชุด 9+1 นิทานสร้างสติ
8.00 น. ร่วมทำบุญ – ตักบาตร เนื่องในวันเข้าพรรษา 
9.00-10.00 น. ร่วมจัดรายการวิทยุ ‘สาวิกา’ ถ่ายทอดสดทั่วประเทศ
10.30-11.30 น. ยกสถูปมนต์พระอารยตารามหาโพธิสัตว์ ณ มหาสมุทรแห่งปัญญา
12.00 น. ร่วมรับประทานอาหาร
13.30 น. ลงทะเบียนสื่อมวลชน
14.00 น. เปิดตัวหนังสือชุด 9+1 นิทานสร้างสติ 
โดย - ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต
- ตุ๊บปอง เรืองศักดิ์ ปิ่นประทีป ผู้เขียนเรื่อง
- เสาวณีย์ นิวาศะบุตร ผู้แปล
- อัจฉรา ประดิษฐ์ ผู้แปล
- แอน จิระนคร ผู้แปล
- พล.ต.ต.วิชิต ปักษา รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
- นางรักชนก เกสรทอง ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
สำนักงานประธานวุฒิสภา
- อาจารย์มันนี ผดุงทักษิณ โรงเรียน 5 จังหวัดชายแดนใต้
- โน้ต ณัฐกานต์ ประสพสายพรกุล 
ดำเนินรายการโดย...ตุ๊ก ชนกวนันท์ รักชีพ
15.30 น. ถ่ายภาพหมู่และสัมภาษณ์
17.30 น. เชิญทุกท่านร่วมสวดธัมมจักกัปปวัตนสูตร 
19.00 น. ปฏิบัติภาวนาพร้อมถวายพระพรชัยมงคล ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา