EN / TH
ปฏิบัติธรรมวันวิสาขบูชา

กำหนดการการปฏิบัติธรรมอานาปานสติภาวนา  เนื่องใน  ‘วันวิสาขบูชา’

ระหว่างเย็นวันศุกร์ที่ 25 ถึง ค่ำวันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2561

 

วันที่ 25 พฤษภาคม            วิถีปฏิบัติ ‘อานาปานสติภาวนา’

วันแรกของการอบรม (โปรดส่งใบสมัครล่วงหน้า)

14.00 น.                                 ลงทะเบียนเข้าที่พัก

16.00 น.                                 โยคะสมาธิ

18.00 น.                                 ปฐมนิเทศ

วันที่ 26-27 พฤษภาคม

04.00 น.                                 ระฆังแห่งสติ

05.00 น.                                 ทำวัตรเช้า

06.00 น.                                 ธรรมรับอรุณ  /  โยคะ-สมาธิ

08.00 น.                                 พิจารณาอาหารเช้า

09.00 น.                                 ภาวนากับการดูแลชุมชน

10.00 น.                                 ธรรมบรรยาย / สมาธิภาวนา

11.30 น.                                 พิจารณาอาหารกลางวัน

12.00 น.                                 ว่างอยู่ในปัจจุบันขณะ

13.30 น.                                 สมาธิภาวนาในอิริยาบถ 4 / ตอบคำถาม

16.00 น.                                 พัก / ดื่มน้ำปานะ

18.00 น.                                 สวดมนต์ / ทำวัตรเย็น

19.00 น.                                 ธรรมบรรยาย / สมาธิภาวนา

21.00 น.                                 พัก / ทำความเพียรโดยส่วนตัว

วันที่ 28 พฤษภาคม            ปฏิบัติบูชาตลอดทั้งวัน

วันที่ 29 พฤษภาคม

08.00 – 09.30 น.                   ทำบุญ-ตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชา

10.00 – 11.30 น.                   เปิดตัวโครงการ ‘สหกรณ์หัวใจโพธิสัตว์’

                                                ร่วมเปิดใจ-เปิดมุมมอง และระดมพลังในการสร้างสังคมให้น่าอยู่

                                                กับเหล่าจิตอาสา ‘หัวใจโพธิสัตว์’ อาทิ

                                                ดร. ศศดิส ชูชนม์ บรรณาธิการอาวุโสไทยรัฐกรุ๊ป

                                                ดร. เพชรยุพา บูรณ์สิริจรุงรัฐ  ประธานกรรมการบริหารสถาบันปัญญ์สุข

สมคิด ชัยจิตวนิช ช่างภาพมืออาชีพ

                                                ทอปัด สุบรรณรักษ์  ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร สายการบินไทย แอร์เอเชีย

11.30 – 12.00 น.                   ทอดผ้าป่ามหากุศลเพื่อ ‘ถ้ำเกลือหิมาลายัน’

12.00 น.                                 อาหารอร่อยกินกันหลายคน

13.00 น.                                 สมาธิภาวนาในอิริยาบถ 4

               

15.00-16.00 น.                     พระธรรมเทศนาเรื่อง ‘ให้อย่างไร...จึงสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ’

                                                โดย ท่านแม่ชีศันสนีย์  เสถียรสุต           

17.00 – 20.00 น.                   สวดธัมมจักกัปปวัตนสูตร และภาวนากับการเวียนเทียน