EN / TH
โรงเรียนพ่อแม่ อริยะสร้างได้

โรงเรียนพ่อแม่...อริยะสร้างได้

“มาร่วมสร้างครอบครัว...สร้างสังคม...สร้างโลก” 
โรงเรียนพ่อแม่ วันอาทิตย์ที่ 15 เมษายน 2561 เวลา 08.00-16.00 น. 
Day camp สำหรับพ่อแม่...มาร่วมเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองเพื่อเข้าใจลูกมากขึ้น 

เวลา วิถีชีวิตแห่งสติ สถานที่ วิทยากร 
08.00-08.45 -ลงทะเบียน (ติดป้ายชื่อและรับธรรมบรรณาการ) 
-ลงทะเบียนกลุ่มบ้านเรียนแห่งรักและศานติ อาคารสาวิกา ทีมสำนักงานกลาง 
“สื่อสารสร้างสุข” 
08.45-10.00 วงศาคณาญาติ ลานโพธิ์ ครูแอม/ครูจุ๊ก และคณะแม่ครู 
09.00.10.00 รายการวิทยุสาวิกาและธรรมทีวี ... สื่อเพื่อชีวิตที่งดงามและเป็นอิสระ “ก้าวย่างแห่งปัญญา” ธรรมศาลา ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต 
พี่อ้อม สุนิสา สุขบุญสังข์ 
10.00 –11.30 ภาษากาย..ภาษาใจ / ภาษาคน..ภาษาธรรม 
๑ บทเพลงแห่งสติ “ดั่งดอกไม้บานและความสุขเล็กๆ” 
๒ สนทนาภาษาธรรม “สุขภาวะทางครอบครัว” ธรรมศาลา ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต 
รศ.นพ. สุริยเดว ทรีปาตี 
10.30-12.00 ซุ้มกิจกรรมสร้างสุข ๓ ขั้น บนหนทางศีล-สมาธิ-ปัญญา 
“สุขง่ายใช้น้อย-สุขเมื่อสร้าง-สุขเมื่อให้” 
สำหรับเด็ก 0-1 ขวบขึ้นไป กิจกรรม "นวดด้วยรัก" ธรรมาศรม คณะแม่ครูและอาสาสมัครจิตอาสา 
ลานมะยม ทีม Baby Touch Thailand 

สำหรับเด็ก 2 ขวบขึ้นไป 
1) โยคะนิทาน เด็ก 4-7 ขวบ 
ลานมะยม 
ครูเก๋ รสสุคนธ์ ซันจวน / แม่ครูกนก 

2) ตื่นรู้ใจเรา เข้าถึงใจเธอ..สนทนาประสาพ่อแม่เพื่อลูกรัก ห้องสิกขาลัย ครูจอม จักรา วีรกุล และครูเก๋ ชญานุท เดชสุริโยธิน /แม่คครูฟ้า 
3 ) ละครหุ่น “นกอินทรีย์เลี้ยงลูก” แม่เหมียว และคณะแม่ครู 
4) วิถีสร้างสุขด้วยศิลปะภาวนากับความสุข 3 ขั้น เช่น 
-สร้างบ้านด้วยตุงน้อย ธรรมาศรม แม่ครูกนก/แม่ครูรุ่ง 
- "ร้อยดอกไม้ร้อยใจ" ธรรมศาลา แม่ครูนก/แม่ครูรัตน์ 
- มะลิน้อย ร้อยใจ อัฒจันทร์ชีวิต แม่ครูวัลย์/แม่ฟ้า 
-“ลูกชุป” เมื่อคุณตา คุณยายยังเด็ก ลานหิน คุณตา 
- “เห็ดเพาะรัก” ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ workshop ทำก้อนเห็ด อัฒจันทร์ชีวิต ทีมสะใจดี... 
- โมเสท อัฒจันทร์ชีวิต ป้าแอด 
5) กายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่น “ลาวกระทบไม้” ลานหินอ่อน แม่ครูต่าย 
6) ตลาดนัดสร้างสุข ลานหินอ่อน กลุ่มแม่จิตอาสาตลาดนัดสร้างสุข 
11.30 –13.00 อาหารอร่อย...กินกันหลายคน อู่ข้าวอู่น้ำ ทีมจัดเลี้ยงและคณะแม่ครู 
นอนภาวนากับคลื่นเสียง/กายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่น 
/เดินเล่นอย่างมีสติ ธรรมศาลา แม่น้ำ แม่จิตอาสาบ้านเรียนแห่งรัก/ ครูจุ๊ก พิดารัตน์ เรืองไกร แม่ครูแหวน แม่ครูแหวว คณะแม่ครู 
14.00 – 15.30 สนทนา “สร้างครอบครัวด้วย งานบ้าน งานสวน งานครัว” ธรรมศาลา โดยแม่อุ้ย อภิสิรี จรัลชวนเพท /แม่รัตน์/แม่ฟ้า 
15.30 -16.00 อธิษฐานจิต /ธรรมสวัสดี กลับบ้านปลอดภัยโดยธรรม พระมหาเจดีย์ คณะแม่ครู และครอบครัว วิถีชีวิต ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 
ขออนุโมทนาบุญทุกท่านที่มาแบ่งปันความสุขและสร้างกุศลร่วมกันค่ะ 
บ้านเรียนแห่งรักและศานติ

โครงการ Parenting School: Because Parents are a Child’s first Teachers คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม