EN / TH
ปฏิบัติธรรมอานาปานสติ 23-25 มีนาคม 2561

14.00-16.00 น.             ลงทะเบียน

16.00 น.                       โยคะสมาธิ

17.30  น.                      ปฐมนิเทศและทำวัตรเย็น

19.00 น.                       สมาทานศีล 8

21.00 น.                       ทำความเพียรโดยส่วนตัว

วิถีชีวิตของชุมชน

04.00 น.                      ระฆังแห่งสติ

05.00 น.                      ทำวัตรเช้า

06.00 น.                      ธรรมรับอรุณ โยคะ – สมาธิ

08.00 น.                      พิจารณาอาหารเช้า

09.00 น.                      ร่วมฟังการจัดรายการวิทยุ ‘สาวิกา’ ออกอากาศสด

10.00 น.                       ภาวนากับบทเพลง / ธรรมบรรยาย

11.30 น.                       พิจารณาอาหารกลางวัน

12.00 น.                       ว่างอยู่ในปัจจุบันขณะ

13.30 น.                       สมาธิภาวนา ยืน เดิน นั่ง นอน และตอบคำถาม

16.00 น.                       น้ำปานะ

18.00 น.                       ทำวัตรเย็น

19.00 น.                       ธรรมบรรยาย / สมาธิภาวนา

21.00 น.                       ทำความเพียรโดยส่วนตัว

วันสุดท้ายของการเข้าอบรม

04.00 น.                      ระฆังแห่งสติ

05.00 น.                      ทำวัตรเช้า

06.00 น.                      ธรรมรับอรุณ โยคะ – สมาธิ

08.00 น.                      พิจารณาอาหารเช้า

09.00 น.                      ร่วมฟังการจัดรายการวิทยุ ‘สาวิกา’ ออกอากาศสด

10.00 น.                      ภาวนากับบทเพลง / ธรรมบรรยาย

11.30 น.                      พิจารณาอาหารกลางวัน

12.00 น.                      ว่างอยู่ในปัจจุบันขณะ

13.30 น.                      สมาธิภาวนา ยืน เดิน นั่ง นอน และตอบคำถาม

16.30 น.                      จบกิจกรรมการเข้าอบรม

สนใจเข้าร่วมโครงการ ‘ศิลปะการพัฒนาชีวิตด้วยอานาปานสติภาวนา’

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เสถียรธรรมสถาน

คลิก ลงทะเบียนปฏิบัติธรรมได้ที่นี่

โทร. 02-519-1119,091-831-2294

โครงการ The Art of Developing Your Life through the Mindfulness of Breathing คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม