EN / TH
จิตประภัสสร ตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์

จิตประภัสสร
ทุนชีวิตที่พ่อแม่ให้ลูกได้ตั้งแต่ในครรภ์

                “จิตประภัสสร...ทุนชีวิตที่พ่อแม่ให้ลูกได้ตั้งแต่ในครรภ์”

                เป็นประโยคทรงพลังยิ่งที่ คุณแม่ – คุณยายจ๋า หรือ ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ใช้ปลุกหัวใจของพ่อแม่ให้กลับมาเตรียมสิ่งที่สำคัญที่สุดให้ลูก สิ่งนั้นไม่ใช่หมอที่เก่ง โรงพยาบาลที่มีชื่อเสียง เสื้อผ้า ของใช้นอกกาย แต่เป็น ‘จิตใจ’ ที่ ‘ประภัสสร’ หรือที่คุณยายจ๋าใช้คำว่า ‘จิตที่ไม่ขุ่นมัว’

                ทว่าเมื่อสิบกว่าปีก่อน พ.ศ. 2547 ยุคที่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เรื่องความเชื่อมโยงของสมองและจิตใจยังไม่แพร่หลายในประเทศไทย แม้แต่โรงพยาบาลก็ยังกังวลว่าการชักชวนแม่ท้องให้ปฏิบัติธรรมนั้นจะมีผลข้างเคียง และการพัฒนาเด็กให้เรียนรู้ได้ตั้งแต่อยู่ในครรภ์ยังเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันในวงวิชาการ วันนั้นคุณยายจ๋ากล้าบุกเบิกเรื่องนี้ในสังคมไทย ท่านนำพาเหล่าจิตอาสา ทั้งพ่อแม่ แพทย์ พยาบาล ครู ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ รวมทั้งสื่อมวลชน ที่เชื่อมั่นว่า ‘การลงทุนตั้งแต่ในครรภ์คือการพัฒนาเด็กที่ง่ายและคุ้มค่าที่สุด’ ตั้งแต่นั้นมา ทุกวันอาทิตย์แรกของเดือนจึงกลายเป็นวันพิเศษของเสถียรธรรมสถาน ที่เหล่าอาสาสมัครจะได้ต้อนรับพ่อแม่ผู้กำลังสร้างลูกให้โลก โดยการลงทุนเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตของตัวเอง

                ท่านนำธรรมะเรื่อง ‘ภาวนา 4’ และ ‘ปฏิจจสมุปบาท’ มาสอนแบบหยิกแกมหยอกด้วยเรื่องแง่งอนของพ่อแม่ โฆษณา ‘จ๊ะเอ๋...บ๊ายบาย’ การนอนภาวนากับเสียงคริสทัลโบวล์ รวมทั้งบทเพลงภาวนาที่คุณพ่อหลายคนยืนยันว่า ขณะที่โอบท้องของคุณแม่และได้สัมผัสกับลูกที่เคลื่อนไหวนั้น เพิ่งรู้สึกว่าได้เป็น ‘พ่อ’ จริงๆ

                ขณะที่เรียนรู้วิธีจัดใจให้มีความสุข ความทุกข์อันมาจากความกังวลเรื่องสุขภาพของลูกและการคลอดก็ถูกคลี่คลายด้วยการให้ปัญญาและความรู้ที่ถูกต้องทันสมัยจากวงศาคณาญาติผู้เชี่ยวชาญ

                แม้แต่กรณีการตั้งครรภ์ที่แพทย์วินิจฉัยว่ามีความเสี่ยง หรือคุณแม่ที่ประสบปัญหาครอบครัว ก็เรียนรู้การประคับประคองครรภ์ ส่งผ่านลมหายใจแห่งสติสู่ลูกและก้าวผ่านประสบการณ์ยากลำบากด้วยจิตใจที่เข้มแข็ง ในวันรับขวัญหลานๆ ในโครงการ ‘จิตประภัสสรตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์’ เราจึงเห็นคุณยายจ๋าอุ้มหลานทุกคนด้วยรอยยิ้มแห่งความสุข เพราะเด็กๆ คือประจักษ์พยานในความสำเร็จของโครงการ ‘จิตประภัสสรตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์’ นั่นคือการนำธรรมะเข้าสู่มนุษย์ตั้งแต่ปฏิสนธิจิต สร้างกุศลโครโมโซมและเซลล์สมองให้ลูกด้วยสองมือพ่อแม่ ดังที่ท่านเคยปลุกใจพ่อแม่ไว้ว่า

                “การมีลูกครั้งนี้…อย่าแค่เป็นพ่อแม่ของลูก แต่มาเป็นพ่อแม่ของโลก ใช้เก้าเดือนในครรภ์สร้างลูกให้เป็นของขวัญของโลกกันเถอะ”

คุณพ่อ-ทันตแพทย์นิปุณ สุขโกษา คุณแม่-เภสัชกรหญิงภาวิดา สุขโกษา คุณลูก-ด.ช. นันท์ปวิธ สุขโกษา จากจังหวัดเลย

                “คุณหมอสั่งให้ยุติการตั้งครรภ์ถึงสองครั้ง ครั้งแรกเป็นท้องลม ครั้งที่ 2 พบว่าเด็กมีความผิดปกติ ต่อมาดิฉันได้ตั้งครรภ์อีกครั้งด้วยอายุที่มากขึ้น เมื่ออายุครรภ์ได้ 17 สัปดาห์ คุณหมอแนะนำให้เจาะเลือดหรือเจาะน้ำคร่ำเพื่อดูว่าเด็กผิดปกติหรือไม่ ผลของการเจาะเลือดคือ Positive เด็กมีความเสี่ยง 1:120 คุณหมอจึงแนะนำให้เจาะน้ำคร่ำซึ่งจะให้ผลแม่นยำกว่า ดิฉันสับสนและคิดหนักมาก แต่ที่สุดก็ตัดสินใจว่าไม่ว่าผลจะเป็นอย่างไรดิฉันจะเลี้ยงเขาเอง จึงตัดสินใจที่จะไม่เจาะน้ำคร่ำ แต่ดิฉันก็ยังอดคิดมากไม่ได้ จึงคิดหาสถานที่ที่จะทำให้จิตใจดีขึ้น บังเอิญไปเปิดเจอวิดีโอของเสถียรธรรมสถาน พบว่ามีกิจกรรมโครงการ ‘จิตประภัสสรตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์’ จึงชวนสามีมาเข้าโครงการ สิ่งที่ได้จากโครงการเปลี่ยนแปลงความคิดของดิฉันอย่างมาก…

                “ตอนมาเข้าโครงการฯ ได้พบคุณแม่บางท่านที่ลูกไม่สบายตั้งแต่อยู่ในท้อง ปัญหาของเขาหนักกว่าเราเยอะ แต่เขาก็ยังเข้มแข็ง มีสติ ก็เลยบอกตัวเองว่าเราก็ต้องทำได้ การได้มาเข้ากลุ่มทำให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตต่ออย่างมีสติ อยู่กับปัจจุบัน ตามที่คุณยายจ๋าสอน ทั้งนี้ก็เพื่อลูกของเราเอง ถ้าแม่ยังคิดมาก ยังกังวล ยังเครียด ลูกก็จะแย่ตามไปด้วย เพราะเราคิดอะไร รู้สึกอย่างไร เขาก็รับรู้ได้ ระหว่างที่รอลูกลืมตามาดูโลก ดิฉันนั่งสมาธิ ตั้งสติ ทุกครั้งเวลาเริ่มจะคิดมาก หมั่นสวดมนต์อธิษฐานจิตถึงองค์พระอารยตารามหาโพธิสัตว์ให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปด้วยดี ทุกวันนี้ดิฉันก็ยังปฏิบัติตามคำสอนต่างๆ ของคุณยายจ๋าเสมอค่ะ”

คุณแม่-ณัทนิศวร์ ภิระอัครโรจน์ คุณลูก-ด.ญ. ของขวัญ ภิระอัครโรจน์

                “เข้าร่วมโครงการจิตประภัสสรฯ ตั้งแต่อายุครรภ์สามเดือนในฐานะคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว ช่วงแรกรู้สึกสับสนว่าจะเลือกเดินต่อไปทางไหนจึงจะถูกต้อง คุณยายจ๋าบอกสั้นๆ ว่าถ้าเลือกที่จะเก็บลูกไว้ ให้เราเพียรทำกุศลของเรา คนอื่นจะทำอะไรก็เป็นกรรมของเขา จากนั้นดิฉันกับลูกก็มาโครงการจิตประภัสสรฯ ไม่เคยขาด แม้จะเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวแต่ไม่เคยรู้สึกโดดเดี่ยวเลย ที่นี่เต็มไปด้วยกัลยาณมิตรที่น่ารัก คำสอนของคุณแม่ลดความพยาบาทในใจของดิฉัน ทำให้จิตใจเข้มแข็งขึ้นมาก พร้อมที่จะเลี้ยงลูกด้วยใจที่เป็นสุข คำสอนที่ว่า ‘ครรภ์ของแม่คือโลกของลูก’ คอยเตือนให้อารมณ์ที่ขึ้นๆ ลงๆ กลับมาอยู่ที่ลมหายใจและคิดถึงลูกน้อยในครรภ์ ลูกทำให้เกิดปาฏิหาริย์แห่งการเปลี่ยนแปลง ดิฉันกลายเป็นคนที่คิดถึงความรู้สึกของคนรอบข้างมากขึ้น โดยเฉพาะแม่ของตัวเอง อ่อนโยนมากขึ้น มีความอดทน และรักเด็ก กราบขอบพระคุณคุณยายจ๋าที่ให้ความรักความเมตตาแก่ดิฉันและครอบครัวเสมอมา ขอบคุณโครงการจิตประภัสสรฯ ที่ทำให้ลูกสาวเป็นเด็กที่เลี้ยงง่ายมาก อารมณ์ดี มีความสุข และขอบคุณลูกสาวที่ทำให้แม่คนนี้มีความสุขล้นหัวใจ”

คุณพ่อ-จักรรัตน์ จุลโกศัย คุณแม่-สุธาสินี รุ่งอาญา คุณลูก-ด.ช. พุฒิเศรษฐ์ จุลโกศัย อายุห้าขวบ ด.ช. อนันต์ จุลโกศัย อายุสามขวบและกำลังตั้งท้องอีกหนึ่งคน เด็กทั้งสามคนเป็นเด็กในโครงการจิตประภัสสรตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์

                “เมื่อก่อนผมทำงานอย่างเอาเป็นเอาตาย ไม่มีเวลาเป็นของตัวเอง ต่อมาเริ่มไม่มีความสุขกับงานที่ทำ และคิดว่าถ้าล้มป่วยลง คงไม่มีใครมารับช่วงต่อได้ จึงคิดใหม่ทำใหม่ตามหนึ่งในคำสอนของคุณแม่ คือ ‘ทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย’ ผมจัดระบบองค์กรใหม่ จัดรูปแบบการทำงานใหม่ ทำงานยากให้เป็นงานง่าย ทำให้ผมทำงานได้อย่างมีความสุข มีเวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้น และมีความสุขมากขึ้น รวมทั้งอีกหลายๆ คำสอนของคุณแม่ที่ผมนำมาใช้ในชีวิต เช่น รักเป็น...ไม่เป็นทุกข์กระทบ...ไม่กระเทือนจ๊ะเอ๋–บ๊ายบายอริยะสร้างได้ ฯลฯ กราบขอบพระคุณคุณแม่ที่ทำโครงการจิตประภัสสรตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์ และอีกหลายๆ โครงการ ขอบคุณทีมงานจิตอาสาที่ทำงานอย่างหนัก และขอบคุณลูกที่นำพาผมและครอบครัวมาอยู่ในชุมชนเสถียรธรรมสถานแห่งนี้”

 

‘จิตประภัสสรตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์’ จัดทุกวันอาทิตย์แรกของทุกเดือน เวลา 9.00-18.00 น.

สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจิตประภัสสรตั้งแต่อยู่ในครรภ์ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้

กรุณากรอกแบบฟอร์มให้เรียบร้อย จากนั้นเซฟไฟล์ในชื่อของท่าน แล้วส่งกลับมาทางอีเมล์ sdsweb.webmaster@gmail.com

ดาวน์โหลด ใบสมัครกิจกรรมจิตประภัสสรตั้งแต่อยู่ในครรภ์ ได้ที่นี่

หรือพิมพ์แล้วส่งกลับทางโทรสาร หมายเลข 0-2945-5935, 0-2519-4633