EN / TH
ISV Club กลุ่มอาสาสมัครผู้รับใช้นานาขาติ

 


ISV Club (International Spiritual Volunteer Club) เปิดตัวหลักสูตร ‘หัวใจโพธิสัตว์…ผู้รับใช้นานาชาติ’ (ISV Club Training) มุ่งหวังที่จะบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญา ปลุกจิตวิญญาณอาสาสมัครหัวใจโพธิสัตว์ และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาตนเองเพื่อรับใช้ธรรมะในงานนานาชาติแก่ชุมชนอาสาสมัคร ISV Club คืออีกก้าว…ของ ‘งานอาสาในโครงการโลกสวยด้วยน้ำใจ’ ของเสถียรธรรมสถาน…สู่โลกกว้าง

ISV Club คือทีมงานอาสาสมัครสองภาษาภายใต้การดูแลของเสถียรธรรมสถาน ก่อตั้งขึ้นจากความตั้งใจของอาสาสมัครของเสถียรธรรมสถานที่จะตอบแทนคุณพระธรรม ด้วยการช่วยกันบ่มเพาะจิตวิญญาณของเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้มีศักยภาพทั้งภายในและภายนอก ผ่านการสื่อสารภาษาต่างประเทศ ในการสร้างประโยชน์ให้กับสังคมในระดับสากล โดยมีพุทธศาสนาเป็นรากฐาน ISV Club เป็นหนึ่งในโครงการ 70 ปี 70 ล้านความดี อนุสาวรีย์มีชีวิตถวายพ่อ และเป็นส่วนหนึ่งในงานสร้างสันติภาพในโลก โดยสอดคล้องกับองค์กรเพื่อสันติภาพ GPIW (Global Peace Initiative of Women) ซึ่ง ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต เป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้ง เมื่อปี 2545 รวมทั้งเป็นการแสดงกตัญญุตาต่อ ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ในวาระครบ 37 พรรษาบนเส้นทางธรรม และนับเป็นอีกก้าวของการนำ ‘งานอาสาในโครงการโลกสวยด้วยน้ำใจ’ ของเสถียรธรรมสถานสู่โลกกว้าง

ISV Club ได้รับความกรุณาจากผู้นำศาสนาและอาสาสมัครต่างชาติทั่วโลกให้เกียรติเป็นที่ปรึกษา ให้การสนับสนุนแบ่งปันในสิ่งที่มี ให้โอกาสได้มีประสบการณ์ไปเรียนรู้อย่างใกล้ชิดในฐานะบุคคลต้นแบบ ให้โอกาสในการแลกเปลี่ยนมุมมองบนเวทีโลกด้านต่างๆ อาทิ สิ่งแวดล้อม สุขภาพกายและใจ การศึกษา และสนับสนุนในอีกหลากหลายแง่มุมเพื่อช่วยถักทอให้เป็นครอบครัวใหญ่ในการนำศานติสู่โลก

หลักสูตร ‘หัวใจโพธิสัตว์…ผู้รับใช้นานาชาติ’ ISV Club Training มีวัตถุประสงค์เพื่อสอนทักษะต่างๆ ในการพัฒนาตนเอง และการทำประโยชน์เพื่อผู้อื่น ภายใต้หลักการ ‘ยอมตนให้คนใช้ ฝึกตนเพื่อใช้คน ไม่รอให้ใครใช้’ โดยมีวิทยากรจิตอาสาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาแบ่งปันประสบการณ์และแง่คิด เริ่มตั้งแต่การรู้วิถีแห่งจิตใจตนเอง อะไรคือหัวใจของอาสาสมัคร ศาสตร์และศิลปะแห่งการรับใช้ เทคนิคการบริหารด้วยใจ การสร้างภาวะความเป็นผู้นำที่สง่างามแต่ถ่อมตน วิธีจัดการความขัดแย้งอย่างอ่อนโยน ศิลปะแห่งการสื่อสาร การทำงานเป็นทีม และการประยุกต์การพัฒนาจิตใจในขั้นต่อๆ ไป

ผู้ที่ผ่านหลักสูตรนี้จะได้เรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าและเป็นสุข ด้วยสุข 3ขั้น ‘สุขง่ายใช้น้อย สุขเมื่อสร้าง และ สุขเมื่อให้’ รู้จักเครื่องมือในการดูแลใจตนเอง พร้อมดึงศักยภาพออกมารับใช้สังคม นอกจากนี้ยังมีโอกาสในการเดินทางแลกเปลี่ยนมุมมองทัศนคติในเวทีโลก และแลกเปลี่ยนฝึกการทำงานอาสาระดับนานาชาติในต่างแดน

ISV Club จะเปิดตัวในวันที่ 5 ธันวาคม 2560 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมฉลองการทำงานนานาชาติร่วมกับ GPIW (Global Peace Initiative of Women) ครบ 15 ปี และต้อนรับเครือข่ายการทำงานของเสถียรธรรมสถานจากทั่วโลกกลับบ้าน ในการประชุมซึ่งมีผู้เข้าร่วมจากนานาชาติ อาทิ ยุโรป อเมริกา และเอเชียเกือบ 20 ประเทศ
 

สนใจติดต่อได้ที่
Line : @isvclub
หรือ www.facebook.com/isvclubsds