EN / TH
เพลงเพราะเพราะเธอ...จิตอาสา

เพลงเพราะเพราะเธอ...จิตอาสา

                ‘เสถียรธรรมสถาน...ที่ที่ความดียั่งยืน’ บอกเล่าเรื่องราวในแง่มุมต่างๆ ของเสถียรธรรมสถานเมื่อกว่า 30 ปีที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็น...ความเป็นมา การทำงาน ผลงาน ความสำเร็จ รวมทั้งทิศทางที่เสถียรธรรมสถานจะมุ่งไปในกาละของก้าวย่างแห่งปัญญาสู่ทศวรรษที่ 4
                บนเส้นทางการทำงานเพื่อพระธรรมของเสถียรธรรมสถานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน หนึ่งในเฟืองสำคัญที่ทำให้ทุกงานประสบความสำเร็จอย่างสวยงาม คือ...เหล่าจิตอาสา...ตัวเล็กๆ...จากหลากสาขาอาชีพ...หลายความถนัดความสนใจ...ที่มาด้วยใจ...ไร้ค่าตัว
                โดยหนึ่งในนั้นคือจิตอาสาในวงการบันเทิง...ที่สร้างสรรค์ผลงานเพลงมากมายให้กับชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างศานติ...มาเป็นเวลานาน
                นอกจากจะฟังไพเราะจนเป็นที่กล่าวขานมานานเนิ่นแล้ว ธรรมะที่แฝงอยู่ก็สอนใจได้จริง...และทันสมัยเสมอ และเมื่อนำมาร้อยเรียงเป็นชื่อคอลัมน์ต่างๆ ของหนังสือเล่มนี้ ก็สอดคล้องต้องกันอย่างลงตัวกับเนื้อหาที่แต่ละคอลัมน์นำเสนอ
                ชื่อคอลัมน์ ‘เจ็ดคอลัมน์’ มีที่มาจากเพลง ‘เจ็ดเพลง’
                และนี่คือเนื้อเพลงเต็มๆ ของเพลงเพราะๆ ที่เชื่อว่าจะไม่ถูกอ่านเพียงผ่านๆ อย่างแน่นอน

 

เพลง ‘ธรรมสวัสดี’
คำร้อง / ทำนอง / เรียบเรียง / ขับร้อง

มาเซน อาลีซา, พรทิพย์ โตวัฒนา และ อภินันท์ เชาวนจินดาภรณ์
“เพราะอยากให้เป็นมากกว่าคำทักทาย
และอยากให้เป็นมากกว่าคำพูดง่ายดาย
ให้คำหนึ่งคำนี้มีความหมาย...มากกว่า...ที่เคยเป็นมา
สวัสดี...สวัสดี...สวัสดีด้วยธรรมะ
สวัสดี...สวัสดี...สวัสดีด้วยธรรมะ
สวัสดีมีชัยให้ไร้โรคา...อย่าให้หมู่มารใดมา...ทำร้ายตัวเธอ
สวัสดี...สวัสดี...สวัสดีด้วยธรรมะ
สวัสดี..สวัสดี...สวัสดีด้วยธรรมะ
สวัสดีจากใจกว่าที่เคยเป็นมา
กล่าวคำที่มีค่าแก่ทุกคน...ธรรมสวัสดี”

เพลง ‘ที่ที่ความดียั่งยืน’
คำร้อง สุภาวรรณ พวงงาม ทำนอง / เรียบเรียง อภิไชย เย็นพูนสุข
ขับร้อง เสาวลักษณ์ ลีละบุตร
“เริ่มที่ดินแค่ก้อนหนึ่ง...ให้ไออุ่นต้นกล้าต้นหนึ่ง
จากนั้นก็มีสายธารเมตตา...หลั่งไหลเข้ามา...ช่วยดูแลให้เติบโต
ทุกๆ หยดของน้ำใจ...ก่อเกิดร่มเงาที่ยิ่งกว้างใหญ่
ก้าวเดินสู่การตื่นรู้ด้วยปัญญา...รักเอาใจใส่ ยิ่งทำให้คุณความดีเติบโต
จากดวงใจที่ร้อน...ที่วุ่นวาย
ผ่านมาพักเพื่อรับร่มเงาสงบสุขนั้น
เปลี่ยนเป็นใจที่พร้อม...พร้อมที่จะแบ่งปัน
เป็นของขวัญให้คนทุกคนด้วยไมตรี
แม้ทุกอย่างนั้นแปรเปลี่ยน...แต่ความศรัทธานั้นยังเต็มเปี่ยม
เกื้อกูลด้วยความเมตตา...ทำให้ใต้ร่มเงานี้
เป็นที่ที่ความดีจะยั่งยืน”

เพลง ‘ความรัก ศรัทธา ปาฏิหาริย์’
คำร้อง / ทำนอง ธเนส สุขวัฒน์ เรียบเรียง ธเนส สุขวัฒน์, ต่อพงษ์ นิ่มนวล

ขับร้อง เสาวลักษณ์ ลีละบุตร
“วันที่โลกมืดมน...เพราะเส้นทางแห่งชีวิต
วันที่หัวใจของเธอ...ร้าวราน
อกตรอมตรมอยู่ข้างใน...จิตใจวนเวียนกับความคิด
ว่าฉันจะผ่านชีวิตไปได้อย่างไร
เพราะใจที่จมกับเรื่องราวที่เจ็บช้ำ
ทุกครั้งที่คิดคือเธอทำร้ายตัวเอง
สิ่งที่เธอควรต้องทำ...นั่นคือหยุด...หยุดกับความคิด
หยุดตอกย้ำ...เพื่อหยุดความทุกข์ใจ
ที่ใดมีแสงสว่าง...ความมืดบนโลกก็เลือนหายไป
คล้ายดังเมฆหมอกที่จางหาย
เปรียบกับความทุกข์ในใจ...ที่เลือนลบไป
เพราะใจของเธอ...ไม่จมอยู่กับความคิด...อดีตก็ปล่อยมันไป
ให้มองทางที่สว่าง...ด้วยแรงศรัทธา...ด้วยใจของเรา
ความรักมีปาฏิหาริย์...พาเราก้าวข้ามไป
ก้าวผ่านอุปสรรคทั้งหลาย...ด้วยใจที่ไม่จม
ให้จิตเธออยู่กับลมหายใจของเธอ...ในวันนี้”

เพลง ‘อธิษฐานจิต’
คำร้อง อภิสิรี จรัลชวนะเพท
ทำนอง / เรียบเรียง ธเนส สุขวัฒน์, อัษฎากร ภักดีณรงค์
ขับร้อง ชรัส เฟื่องอารมย์ และ ป้อม ออโตบาห์น
“เราอธิษฐาน...เพื่อพัฒนาสติปัญญา
เพื่อปกป้องชีวา...ของเพื่อนมนุษย์ษา
เราอธิษฐาน...เพื่อพัฒนาความรัก
เพื่ออยู่อย่างสันติ...กับเพื่อนมนุษย์ษา
สรรพสัตว์...พืชและดิน...สรรพสัตว์...พืชและดิน”

เพลง ‘ชมสวน’
คำร้อง อภิสิรี จรัลชวนะเพท ทำนอง / เรียบเรียง ธเนส สุขวัฒน์, กัมพล มณี

ขับร้อง ชรัส เฟื่องอารมย์, วิยะดา โกมารกุล ณ นคร, ผุสชา โทณะวณิก และป้อม ออโตบาห์น
“มาพวกเรามาชมสวน...สวนชวนให้ใจชื่นบาน
เราสุขสำราญ...ชมสวนงาม...พาเย็นใจ
ดอกตูมกำลังผลิบาน...รับอรุณอันสดใส
มา...มารดน้ำด้วยใจ...ของเรา...ทุกคน
มาพวกเรามาทำสวน...สวนเสถียรธรรมสถาน
เราสุขสำราญ...ดอกไม้บาน...ตระการตา
ด้วยเพราะพระธรรมเมตตา...งามธรรมชาติพึ่งพา
เด็กเหมือนดอกไม้นานา...งามตา...งามใจ”

 

เพลง ‘จับมือเป็นวงกลม’
คำร้อง / ทำนอง ลออ ชุติกร เรียบเรียง ธเนส สุขวัฒน์
ขับร้อง Pine Pine Kids Club
“จับมือกันเป็นวงกลม...จับมือกันเป็นวงกลม
จับมือกันเป็นวงกลม...จับมือกันเป็นวงกลม
จับมือกันแล้วก็เดิน...จับมือกันแล้วก็เดิน
จับมือกันแล้วเดิน...นะ...แล้วก็นั่งลง”

เพลง ‘แผ่เมตตา’
คำร้อง อภิสิรี จรัลชวนะเพท ทำนอง / เรียบเรียง ธเนส สุขวัฒน์
ขับร้อง วิยะดา โกมารกุล ณ นคร, ผุสชา โทณะวณิก
“ขอมอบความรักของฉัน...แด่ทุกสิ่งพลันในโลกนี้
พ่อแม่...คุณครู...เพื่อนมิตรไมตรี
สรรพสัตว์...และเทพยดา
ขอมอบความรักแด่แผ่นดิน...ต้นน้ำ...ลำธาร...ท้องฟ้า
ให้อยู่ร่วมกัน...เอื้อสุขพึ่งพา
ขอแผ่เมตตา...สิ้นทุกข์...สุขเทอญ”