EN / TH
ไฟไหม้เสถียรธรรมสถาน

เพื่อนมีค่าเมื่อปัญหาเกิด

เป็นเพื่อนร่วมทุกข์กับเสถียรธรรมสถานได้ที่นี่ ชื่อบัญชี มูลนิธิเสถียรธรรมสถาน บัญชีออมทรัพย์ ธ.กสิกรไทย เลขบัญชี 796-2-02843-2

    

 

ปลูกป่า ปลูกชีวิต ปลูกหัวใจโพธิสัตว์

ทศวรรษที่ 4 ของเสถียรธรรมสถานกับ 39 พรรษา บนมรรคาแห่งธรรม ของ แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุตที่โลกพึ่งได้

39 พรรษาบนมรรคาแห่งธรรม ของ แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต บรรดาลูกศิษย์ลูกหาที่ครั้งหนึ่งเคยได้รับโอกาส ได้รับความช่วยเหลือ ได้พึ่งพา ได้พร้อมใจกัน ‘นำสิ่งที่ตนมี นำความสามารถที่ตนถนัด’ กลับบ้าน มากตัญญู มาเป็นที่พึ่งของครูบาอาจารย์ เพื่อเป็นที่พึ่งของสังคม และเป็นที่พึ่งของโลกต่อไป 

หนึ่ง...คือการร่วมกันสร้าง ‘พระอารยตารามหาโพธิสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก’ ขนาดหน้าตักกว้าง 12 เมตร  สูง 21 เมตร   ณ เสถียรธรรมสถาน เพื่อระลึกถึงพระคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้า ที่ทำงานรับใช้มวลมนุษยชาติด้วยหัวใจโพธิสัตว์ เพื่อเป็นตัวแทนของการใช้คุณธรรมในการทำงานฉุดช่วยผู้คน และให้ให้ได้มากกว่าที่เคยให้

และสอง...‘หุบเขาโพธิสัตว์’ ณ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

บวชพุทธสาวิกาศีล 10

การบวชนั้นมีอานิสงส์ต่อตัวผู้บวชเอง โดยได้โอกาสศึกษาธรรมะ ได้ปฏิบัติจริง เห็นผลจริง ทั้งยังมีอานิสงส์ต่อบิดา มารดา ญาติพี่น้อง ให้มีโอกาสใกล้ชิดและมีศรัทธาในพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น

จิตประภัสสร ตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์

การลงทุนตั้งแต่ในครรภ์คือการพัฒนาเด็กที่ง่ายและคุ้มค่าที่สุด การมีลูกครั้งนี้…อย่าแค่เป็นพ่อแม่ของลูก แต่มาเป็นพ่อแม่ของโลก ใช้เก้าเดือนในครรภ์สร้างลูกให้เป็นของขวัญของโลกกันเถอะ
‘จิตประภัสสรตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์’ จัดทุกวันอาทิตย์แรกของทุกเดือน เวลา 9.00-18.00 น.

โรงเรียนพ่อแม่

โครงการที่ทำให้พ่อแม่เป็นครูคนแรกของลูก และบ้านเป็นห้องเรียนห้องแรกของลูก การทำงานโรงเรียนพ่อแม่จึงเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมการศึกษาเพื่อนำไปสู่การพ้นทุกข์ของมนุษย์ที่ถอดองค์ความรู้จากการทำงาน
สนใจงาน ‘โรงเรียนพ่อแม่’ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ทุกวันอาทิตย์ที่ 3 ของทุกเดือน

อานาปานสติภาวนา

อานาปานสติคือเทคนิคที่พระพุทธองค์ทรงใช้ในทุกอิริยาบถยืน เดิน นั่ง นอน ในทุกการกระทำ ทุกคำพูด ทุกความคิด ในทุกลมหายใจเข้าและออก เพื่อเตรียมจิตให้ควรแก่การงาน งานเป็นฐานแห่งการภาวนา อานาปานสติภาวนา ลมหายใจ...คือเพื่อนแท้ที่ไม่เคยทิ้งเรา ฉะนั้น คงจะดีถ้าเราฝึกที่จะเรียนรู้เพื่อดูแลเพื่อนเก่าคนนี้ให้ดีที่สุด

ทุกวันศุกร์ - เสาร์ - อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

ISV Club กลุ่มอาสาสมัครผู้รับใช้นานาขาติ

เปิดตัวหลักสูตร ‘หัวใจโพธิสัตว์…ผู้รับใช้นานาชาติ’ (ISV Club Training) มุ่งหวังที่จะบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญา ปลุกจิตวิญญาณอาสาสมัครหัวใจโพธิสัตว์ และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาตนเองเพื่อรับใช้ธรรมะในงานนานาชาติแก่ชุมชนอาสาสมัคร ISV Club คืออีกก้าว…ของ ‘งานอาสาในโครงการโลกสวยด้วยน้ำใจ’ ของเสถียรธรรมสถาน…สู่โลกกว้าง

ธรรมชาติบำบัด

ธรรมชาติบำบัดคือการกลับไปเคารพธรรมชาติในตัวเรา มีสำนึกที่จะปฏิบัติต่อชีวิตของเราอย่างไม่เบียดเบียน เมื่อมนุษย์ทุกคนเคารพธรรมชาติในตัวเองได้ มนุษย์ก็จะเคารพโลกได้
สนใจเข้าร่วม “ธรรมชาติบำบัด ’ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ทุกสัปดาห์สุดท้ายของเดือน โดยจัดเดือนเว้นเดือน

การเยียวยาผู้ป่วยระยะสุดท้าย

ความเจ็บป่วยเป็นความทุกข์ที่มนุษย์ทุกคนต้องเผชิญ หากแต่เมื่อเกิดความเจ็บป่วยขึ้น บางคนอาจจะจมอยู่ในกองทุกข์ ส่วนบางคนได้เรียนรู้ที่จะใช้ความทุกข์จากความเจ็บป่วยเป็นครูสู่การพัฒนาสติปัญญา สามารถเข้าใจชีวิตตามความเป็นจริง ซึ่งนับเป็นผู้ป่วยที่โชคดีที่สามารถพ้นทุกข์ทางใจได้

สาวิกาสิกขาลัย

สาวิกาสิกขาลัย...เยียวยาตน...เยียวยาคน...เยียวยาโลก พวกเธอควรศึกษาพระพุทธศาสนาให้ถึงที่สุด ทั้งปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ และที่สำคัญ พวกเธอต้องรู้ว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนอะไรจากพระโอษฐ์ของพระองค์เอง