EN / TH
อยู่อย่างมีความหมาย ตายอย่างมีคุณค่า กับ ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต

จากการเรียนรู้ความตายของคนใกล้ชิดสู่นวัตกรรมแห่งการฉุดช่วยของ ‘ธรรมาศรม’   ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุตใช้ธรรมและศิลปภาวนามาเยียวยาจิตใจตามจริตนิสัยของผู้นั้น  โดยเริ่มจากความรักสู่การเรียนรู้ที่จะดูแลจิตใจของผู้ป่วยจวบจนวาระสุดท้ายของชีวิต   ด้วยสมัยนั้นยังไม่มีความแพร่หลายของแนวคิดการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (Palliative Care) ในประเทศไทย   มีเพียงแนวคิดการตายดีที่เป็นวิถีของชาวพุทธเท่านั้น  การเยียวยาเหล่านั้นได้รับอนุญาตจากผู้ป่วยและครอบครัวให้มีการบันทึกวีดิทัศน์  ต่อมาได้กลายเป็นกรณีศึกษาในวงการการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care) ที่ท่านนำมาสอนบุคลากรทางการแพทย์และครอบครัวผู้ป่วยในระยะต่อมา  

บวชพุทธสาวิกาศีล 10

การบวชนั้นมีอานิสงส์ต่อตัวผู้บวชเอง โดยได้โอกาสศึกษาธรรมะ ได้ปฏิบัติจริง เห็นผลจริง ทั้งยังมีอานิสงส์ต่อบิดา มารดา ญาติพี่น้อง ให้มีโอกาสใกล้ชิดและมีศรัทธาในพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น

อานาปานสติภาวนา

อานาปานสติคือเทคนิคที่พระพุทธองค์ทรงใช้ในทุกอิริยาบถยืน เดิน นั่ง นอน ในทุกการกระทำ ทุกคำพูด ทุกความคิด ในทุกลมหายใจเข้าและออก เพื่อเตรียมจิตให้ควรแก่การงาน งานเป็นฐานแห่งการภาวนา อานาปานสติภาวนา ลมหายใจ...คือเพื่อนแท้ที่ไม่เคยทิ้งเรา ฉะนั้น คงจะดีถ้าเราฝึกที่จะเรียนรู้เพื่อดูแลเพื่อนเก่าคนนี้ให้ดีที่สุด

ทุกวันศุกร์ - เสาร์ - อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

ธรรมาศรม

ธรรมาศรม คือ ชุมชนแห่งสติ (Learning Community of Mindfulness Healing) ที่รวบรวมนวัตกรรมแห่งการฉุดช่วยเพื่อให้กายรอด ใจรอด สังคมรอด จากความทุกข์ของการเกิด แก่ เจ็บ ตาย และจากพราก ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 2.5 ไร่ ของชุมชนเสถียรธรรมสถาน ’  https://youtu.be/nEAQ6xVVXc8  มีแนวคิดในการออกแบบชุมชนที่เรียกว่า ‘ธรรมนิเวศ’ คือเน้นสร้างสิ่งแวดล้อมที่มีความสัปปายะในทุกด้าน มีความสงบและเกื้อกูลต่อการปฏิบัติธรรม ร่วมกับองค์ความรู้ทางธรรมชาติบำบัด สร้างวิถีชีวิตใหม่อย่างเข้าใจธรรมะ ธรรมชาติ และการพึ่งพาตนเอง 

ธรรมชาติบำบัด

ธรรมชาติบำบัดคือการกลับไปเคารพธรรมชาติในตัวเรา มีสำนึกที่จะปฏิบัติต่อชีวิตของเราอย่างไม่เบียดเบียน เมื่อมนุษย์ทุกคนเคารพธรรมชาติในตัวเองได้ มนุษย์ก็จะเคารพโลกได้
สนใจเข้าร่วม “ธรรมชาติบำบัด ’ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ทุกสัปดาห์สุดท้ายของเดือน โดยจัดเดือนเว้นเดือน

ธรรมสวัสดี e-MAGAZINE

‘ธรรมสวัสดี e-MAGAZINE’ หนังสือแนวใหม่ที่จะพาคุณไปพบกับทุกเรื่องราว ในทุกรายละเอียดได้โดยแค่แตะบนลิงค์ก็จะสามารถเข้าไปถึงข้อมูลของช่องทางต่างๆที่เป็นที่มาของข่าวสาร