EN / TH
“ธรรมาศรม”
อาศรมของ ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ
ในทุกช่วงวัยของชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย
บนวิถีอยู่อย่างไรอย่าง ไม่ตายทั้งเป็น
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
“70 ปี 70 ล้านความดี อนุสาวรีย์มีชีวิตถวายพ่อ”

 

ในการก้าวสู่ทศวรรษที่ 4 เสถียรธรรมสถานได้สร้างปาฏิหารย์แห่งการตื่นอีกครั้ง โดยถอดองค์ความรู้ในการฉุดช่วยให้มนุษยชาติมีร่างกายที่แข็งแรง จิตใจที่เข้มแข็ง และมีสติปัญญาที่จะใช้ชีวิตอย่างถูกต้องและงดงาม โดยมีสิ่งแวดล้อมที่สัปปายะในทุกด้านที่เกื้อกูลต่อวิถีชีวิตของผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบร่วมกับองค์ความรู้ “ธรรมชาติบำบัด”สร้างวิถีชีวิตใหม่อย่างเข้าใจชีวิต มีธรรมะที่พึ่งพาตัวเองได้ ตั้งแต่การกินอาหารอย่างมีพลังของชีวิต การอยู่ท่ามกลางสวนธรรมที่ร่มรื่น และมีสรรพชีวิตที่เกื้อกูล
ธรรมาศรม” ถูกออกแบบให้สามารถรองรับผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่มาอุทิศชีวิตร่วมกันตั้งแต่แม่ที่ตั้งครรภ์ แม่ลูกอ่อน เด็ก ผู้ป่วย คนชรา และผู้ที่ต้องการ “ธรรมเยียวยา” ในระยะสุดท้ายของชีวิต

 

วัตถุประสงค์
             สำหรับเป็นสถานที่พักอาศัย,ศึกษา,ปฏิบัติธรรม

 

กลุ่มเป้าหมาย
            ครอบครัว,หญิงตั้งครรภ์,เด็ก,ผู้ป่วย,คนชรา,นักศึกษา,คนทำงาน

 

รายละเอียดการก่อสร้าง
            พื้นที่ใช้สอย 21 ตารางเมตร จำนวน 2 อาคาร รวมจำนวนห้อง 100 ห้อง โดยคณะสถาปนิก อาสาสมัคร หัวใจโพธิสัตว์ที่ร่วมกันออกแบบผ่านแนวคิด “แต่ละช่วงวัยของชีวิต” ประกอบด้วย
            - ปฐมวัย โดย ชินภานุ อธิชาธนบดี
            - มัชฌิมวัย โดย นุดี กีรติยะอังกูร และรัตนนันท์ กิติวัฒน์
            - ปัจฉิมวัย โดย ไชยรัตน์  ณ บางช้าง
            และงานสถาปัตยกรรม ,งานออกแบบตกแต่งภายใน ,ผนังวัฒนธรรมภายนอกโดย ศิลปิน ,นักออกแบบ เจ้าของรางวัล มากมาย อาทิ จรูญ อังศวานนท์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ประเภทสถาปัตยกรรม ภายใน และมัณฑนศิลป์ ปี 2557  ,สมชาย จงแสง ศิลปินศิลปาธร สาขาออกแบบเชิงสร้างสรรค์ ประเภทสถาปัตยกรรม ภายในและมัณฑนศิลป์ ปี และ ฯลฯ

 

ระยะเวลาการก่อสร้าง
             5 ธันวาคม 2559 – 13 ตุลาคม 2561

 

            ร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธา หรือเป็นเจ้าภาพเสาอาคาร "ธรรมาศรม" ต้นละ 50,000 บาท
            ชื่อบัญชี มูลนิธิเสถียรธรรมสถาน
            -ธนาคารกสิกรไทย สาขาซอยวัชรพล เลขที่บัญชี 796-2-02843-2
            -ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาวัชรพล (รามอินทรา) เลขที่บัญชี 161-212346-0
            -ธนาคารธนชาต สาขาวัชรพล เลขที่บัญชี 082-6-08794-7

 

แบบร่างอาคาร “ธรรมาศรม”  , อาคารที่กำลังก่อสร้างและห้องที่ดำเนินการไปแล้ว
 

  

อาคารที่กำลังก่อสร้าง ปัจจุบัน (พฤศจิกายน 2560) ดำเนินการสร้างไป 4 ชั้นแล้ว

 

อาคารที่กำลังก่อสร้าง ล้อมรอบด้วยสวนธรรม

 

   

ห้องที่ได้ดำเนินการแล้วบางส่วน เพื่อเป็นห้องตัวอย่าง