top of page

กิจกรรม ณ เสถียรธรรมสถาน หุบเขาโพธิสัตว์

Spiritual Journey
1 Day Trip 

สำหรับทุกเพศ วัย

ทุกวันตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. ณ เสถียรธรรมสถาน หุบเขาโพธิสัตว์ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 

(ไม่ต้องสมัครล่วงหน้า ยกเว้นกรณีมาเป็นหมู่คณะมากกว่า 20 คน กรุณานัดหมายล่วงหน้าเพื่ออำนวยความสะดวก) 

เชิญชวนมาเดินเล่นในหุบเขาโพธิสัตว์ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่จะพึ่งตนเองได้และให้คนอื่นเป็นที่ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ได้สร้างไว้

นมัสการพระพุทธชยันตีองค์ดำนาลันทาและพระอารยตารามหาโพธิสัตว์

เรียนรู้การดูแลสุขภาพและผลผลิตในตาราฟาร์ม  อาทิ ผักออแกนิก สมุนไพร กุหลาบบัลกาเรีย ต้นเบาบับ  บึงบัว โรงเห็ด ปุ๋ย ฯลฯ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้งานเป็นฐานแห่งการภาวนา และสร้างสัมมาอาชีพ

ภาวนากับคลื่นเสียงบำบัดจากคริสทัลโบวล์  ฝึกลมหายใจแห่งสติและสมาธิบำบัด SKT  ชิมชาสมุนไพร กาแฟ ขนม อาหาร ที่ร้านตารากาแฟ

สอบถามและนัดหมายการมาเป็นหมู่คณะได้ทางไลน์ @sdssil8

อาบป่า อาบธรรม อาบใจ (ศีล 8)

สำหรับทุกเพศ วัย

ทุกวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ (3 วัน 2 คืน) ณ เสถียรธรรมสถาน หุบเขาโพธิสัตว์ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

"ทำให้ทุกพื้นที่ของการภาวนาอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ

เข้าใจธรรมชาติ อย่างรู้ ตื่น และเบิกบาน

ผ่านวิถีชีวิตของหุบเขาโพธิสัตว์"

แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต

 

ปฏิบัติธรรมศีล 8 และเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนแบบ ‘กายอยู่กับกิจ...จิตอยู่กับงาน’ ‘การทำงานเป็นฐานของการภาวนา’ และ ‘จิตอาสาภาวนารับใช้’  สืบสานปณิธาน ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ด้วยการปฏิบัติธรรมในวิถีชีวิตประจำวัน  ในหุบเขาโพธิสัตว์ที่มี 24 ชั่งโมงอันใหม่เอี่ยมด้วยธรรมชาติที่อุ่นเอื้อและเกื้อกูล ด้วยลมหายใจแห่งสติปัญญา ด้วยลมหายใจที่เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ ที่ส่งเสริมให้ 'กายเคลื่อนไหว ใจตั้งมั่น'  ผู้ปฏิบัติจะได้ฝึก 'เจริญสติ' ให้มี 'สติอารักขาจิต' เพื่อการรู้ ตื่น และเบิกบาน    มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ เสถียรธรรมสถาน ชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างศานติ เพื่อประโยชน์สุขและพ้นทุกข์ร่วมกันโดยมีพระธรรมนำทาง


กำหนดการวันศุกร์ (วันลงทะเบียนเข้าปฏิบัติธรรม)

12.30 น. ลงทะเบียน รับป้ายชื่อ

13.30 น. ชมสื่อแนะนำเสถียรรรรมสถาน ให้ข้อมูลวิถีชีวิตชุมชน / กางเต็นท์เตรียมที่พัก

14.30 น. ทำกิจส่วนตัว / ภาวนากับการดูแลความสะอาดรอบๆ พื้นที่กางเต็นท์ / เปลี่ยนเป็นชุดปฏิบัติธรรม

15.00 น. กายเคลื่อนไหว ใจตั้งมั่น

16.00 น. พักอย่างมีสติ

17.00 น. สมาทานศีลด้วยตนเองโดยมีผู้นำธรรม

18.00 น. ทำวัตรเย็น

19.30 น. ภาวนาโดยมีผู้นำธรรม แบ่งปันประสบการณ์การเรียนรู้ หรือภาวนาส่วนตัวในพื้นที่ที่กำหนด

21.00 น. พักผ่อน อยู่เงียบ งดสนทนา

กำหนดการวันเสาร์และวันอาทิตย์ อาจปรับเปลี่ยนตามฤดูกาลและเหตุปัจจัย โดยจะแจ้งในวันที่เข้าปฏิบัติ


โปรดลงทะเบียนกำหนดช่วงวันเข้าภาวนาล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์

สอบถามและสมัครได้ทางไลน์ @sdssil8

bottom of page