top of page

เสถียรธรรมสถาน หุบเขาโพธิสัตว์

เสถียรธรรมสถาน หุบเขาโพธิสัตว์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

‘ปลูกป่า ปลูกชีวิต ปลูกหัวใจโพธิสัตว์’


พ.ศ. 2562 เมื่อ ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต รับถวายที่ดินผืนนี้ได้ไม่นาน ก็เกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 จนเกิดการล็อกดาวน์และความหวาดกลัวไปทั่วโลก  ท่านได้ประกาศเจตนารมณ์ต่อคณะนักบวชสตรีและลูกศิษย์ที่ติดตามท่านมาอยู่ที่นี่ว่า จะทำให้หุบเขาโพธิสัตว์เป็น ‘หลุมหลบภัยที่มีชีวิต’ และพิสูจน์ว่าธรรมะศักดิ์สิทธิ์เมื่อนำมาใช้ในชีวิตจริง  ด้วยการทำงานบุกเบิกที่นี่ ด้วย ‘คุณธรรมของพระอารยตารามหาโพธิสัตว์’ คือ  ‘สงบเย็น เป็นประโยชน์ ยากอย่างไรจะทำให้สำเร็จด้วยปัญญา’   

ระยะเวลา 3 ปี ผืนดินที่เคยแห้งแล้งก็เปลี่ยนเป็นผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์และเกิดเป็น ‘ตาราฟาร์ม’ แหล่งอาหารและสมุนไพรเพื่อการพึ่งพาตนเอง ที่มีหลักธรรมของการ ‘ปลูก ปรุง แปร ปัน เปลี่ยนโลก’  

ท่านถอดบทเรียนการสร้าง ‘เสถียรธรรมสถาน กรุงเทพมหานคร’ ไปสู่การสร้าง ‘หุบเขาโพธิสัตว์’ ให้เป็นชุมชนปฏิบัติธรรมที่รองรับการฝึกปฏิบัติอย่างเข้มข้นในวิถีชีวิตแห่งสติ ที่มีงานเป็นฐานแห่งการภาวนา และเปิดโอกาสให้ผู้สนใจมาร่วมเรียนรู้ได้ 

เสถียรธรรมสถาน หุบเขาโพธิสัตว์ เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธชยันตีองค์ดำ นาลันทา  และพระอารยตารามหาโพธิสัตว์องค์ใหญ่และงดงาม  แวดล้อมไปด้วยธรรมและธรรมชาติที่สะท้อนวัฏจักรของชีวิต เป็นงานตลอด 3 ปีสุดท้ายในชีวิตของ ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ที่ท่านทิ้งไว้เป็น ‘มรดกกรรม มรดกธรรม มรดกโลก’

(ขออนุโมทนาแด่ แม่อู่ ชัญญา เศรษฐบุตร และครอบครัว ที่ได้ถวายที่ดินผืนนี้)

“แม้ทุกอย่างนั้นแปรเปลี่ยน 

แต่ความศรัทธานั้นยังเต็มเปี่ยม  

เกื้อกูลด้วยความเมตตา 

ทำให้ใต้ร่มเงานี้

เป็นที่ที่ความดีจะยั่งยืน” 

ตาราฟาร์ม

ฟาร์มของแม่ที่จะปลูกจิตวิญญาณของลูกทุกคนให้ออกไปรับใช้ 

ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ได้ให้วิสัยทัศน์ของการสร้างตาราฟาร์มที่หมายถึงการใช้พื้นที่ในหุบเขาโพธิสัตว์เพื่อการพึ่งตนเองด้วยการผลิตอาหารและเป็นรมณียสถานไว้ว่า


"ถ้าเราเกิดมาในโลกใบนี้แล้วเราตระหนักว่าเราเป็นลูกของแม่  เราอยู่ที่ตรงไหนเราก็จะใช้ชีวิตของเราอย่างศักดิ์สิทธิ์  ศักดิ์สิทธิ์คือประสบความสำเร็จเพราะเราจะไม่ใช้ชีวิตของเราให้ไหลไปสู่ความเสื่อม  แต่เราจะพัฒนาชีวิตของเราให้เจริญรุ่งเรืองไป  พร้อมกับการบอกรักแม่บอกรักดังๆ ค่ะ ดูแลพฤติกรรมของเรานะคะ  ไม่ว่าจะเป็นกายกรรม วจีกรรม มโนกรรมที่สุจริตไว้  แล้วก็ทำความสุจริตนี้นะคะให้ออกไปเป็นรูปธรรมที่จะทำงานอย่างรับใช้ใครได้บ้าง ตาราฟาร์มจึงเป็นฟาร์มของแม่  ที่จะปลูกจิตวิญญาณของลูกทุกคนให้ออกไปรับใช้

ตาราฟาร์มเป็นฟาร์มที่พวกเราสร้างขึ้น  เป็นพลังของชีวิตที่เรารู้ว่าความปลอดภัยเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดค่ะ ที่นี่ปลอดสารพิษและภาวนากับการปลูก  ปลูกด้วยรัก  ปลูกด้วยความเมตตา  ภาวนาต่อทุกสรรพชีวิตที่จะรู้ว่าอาหารคือพลังของชีวิตและเป็นพลังของโลก  อาหารปลอดภัยอยู่ที่ฟาร์มค่ะ

ตาราฟาร์มคือฟาร์มของแม่เพื่อการแบ่งปันนะคะ  ฟาร์มนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ของคนทุกช่วงวัยของชีวิตจริงๆ ค่ะและในทุกๆ วิถีชีวิตของเราจะบ่มเพาะจิตวิญญาณเหมือนเราปลูกจิตปลูกใจของลูกหลานเราในทุกช่วงวัยนะคะ  ที่จะออกไปรับใช้  มีหัวใจของโพธิสัตว์  ตาราฟาร์มในหุบเขาโพธิสัตว์จึงมีความหมายลึกซึ้งมากกว่ากิจกรรมแต่เป็นวิถีชีวิตที่จะทำให้เราบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญาลงไปในหัวใจของมนุษยชาติ  พัฒนาจิตวิญญาณของเราให้ออกไปรับใช้ได้อย่างร่าเริง รู้ตื่นและเบิกบานค่ะ 

มาช่วยกันสนับสนุนให้เกิดการใช้ชีวิตที่ลดละความเห็นแก่ตัว  ทำงานหนักแต่ไม่ยอมจำนน  สุขง่ายใช้น้อย สุขเมื่อสร้าง และสุขเมื่อให้  นี่คือทั้งหมดที่เราอยากจะทำไว้เป็นอนุสาวรีย์ที่มีชีวิตเพื่อแม่ของพวกเราทุกคนนะคะ"

01 พระพุทธชยันตี.jpg

พระพุทธชยันตี

01 พระพุทธชยันตี.jpg

พระอารยตารามหาโพธิสัตว์

03 สถูปมนต์ 3.jpg

 สถูปมนต์ 

03 สถูปมนต์ 2.jpg
04 พระพักตร์ขาว.jpg

พระพักตร์ขาว

กุหลาบบัลกาเรีย

05.2 ผลิตภัณฑ์ตาราฟาร์ม.jpg
07 แม่ไก่อารมณ์ดี.jpg

แม่ไก่อารมณ์ดี

ควาย ครอบครัวบุญ

08 ควาย ครอบครัวบุญ.jpg
09 ปุ๋ยตาราฟาร์ม.jpg

ปุ๋ยตาราฟาร์ม

บ่อมังกร 

10 บ่อมังกร 1.jpg
11 บ้านไม้สัก.jpg

บ้านไม้สัก

บ้านถ้ำ

12 บ้านถ้ำ.jpg

กุฏิกลม

บัวขาบ

14 บัวขาบ.jpg
15 สถูปน้ำพุ 4.jpg

สถูปน้ำพุ 

อาคารเอกประสงค์

16 อาคารเอกประสงค์.jpg
17 ภูเขาจำลอง.jpg

ภูเขาจำลอง

สระโพธิสัตว์

18 สระโพธิสัตว์.jpg

 ศาลาไม้ไผ่

ศาลาธรรมสวัสดี