top of page

เสถียรธรรมสถาน หุบเขาโพธิสัตว์

เสถียรธรรมสถาน หุบเขาโพธิสัตว์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

‘ปลูกป่า ปลูกชีวิต ปลูกหัวใจโพธิสัตว์’


พ.ศ. 2562 เมื่อ ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต รับถวายที่ดินผืนนี้ได้ไม่นาน ก็เกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 จนเกิดการล็อกดาวน์และความหวาดกลัวไปทั่วโลก  ท่านได้ประกาศเจตนารมณ์ต่อคณะนักบวชสตรีและลูกศิษย์ที่ติดตามท่านมาอยู่ที่นี่ว่า จะทำให้หุบเขาโพธิสัตว์เป็น ‘หลุมหลบภัยที่มีชีวิต’ และพิสูจน์ว่าธรรมะศักดิ์สิทธิ์เมื่อนำมาใช้ในชีวิตจริง  ด้วยการทำงานบุกเบิกที่นี่ ด้วย ‘คุณธรรมของพระอารยตารามหาโพธิสัตว์’ คือ  ‘สงบเย็น เป็นประโยชน์ ยากอย่างไรจะทำให้สำเร็จด้วยปัญญา’   

ระยะเวลา 3 ปี ผืนดินที่เคยแห้งแล้งก็เปลี่ยนเป็นผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์และเกิดเป็น ‘ตาราฟาร์ม’ แหล่งอาหารและสมุนไพรเพื่อการพึ่งพาตนเอง ที่มีหลักธรรมของการ ‘ปลูก ปรุง แปร ปัน เปลี่ยนโลก’  

ท่านถอดบทเรียนการสร้าง ‘เสถียรธรรมสถาน กรุงเทพมหานคร’ ไปสู่การสร้าง ‘หุบเขาโพธิสัตว์’ ให้เป็นชุมชนปฏิบัติธรรมที่รองรับการฝึกปฏิบัติอย่างเข้มข้นในวิถีชีวิตแห่งสติ ที่มีงานเป็นฐานแห่งการภาวนา และเปิดโอกาสให้ผู้สนใจมาร่วมเรียนรู้ได้ 

เสถียรธรรมสถาน หุบเขาโพธิสัตว์ เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธชยันตีองค์ดำ นาลันทา  และพระอารยตารามหาโพธิสัตว์องค์ใหญ่และงดงาม  แวดล้อมไปด้วยธรรมและธรรมชาติที่สะท้อนวัฏจักรของชีวิต เป็นงานตลอด 3 ปีสุดท้ายในชีวิตของ ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ที่ท่านทิ้งไว้เป็น ‘มรดกกรรม มรดกธรรม มรดกโลก’

(ขออนุโมทนาแด่ แม่อู่ ชัญญา เศรษฐบุตร และครอบครัว ที่ได้ถวายที่ดินผืนนี้)

“แม้ทุกอย่างนั้นแปรเปลี่ยน 

แต่ความศรัทธานั้นยังเต็มเปี่ยม  

เกื้อกูลด้วยความเมตตา 

ทำให้ใต้ร่มเงานี้

เป็นที่ที่ความดีจะยั่งยืน” 

10.jpg

ตาราฟาร์ม

ฟาร์มของแม่ที่จะปลูกจิตวิญญาณของลูกทุกคนให้ออกไปรับใช้ 

ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ได้ให้วิสัยทัศน์ของการสร้างตาราฟาร์มที่หมายถึงการใช้พื้นที่ในหุบเขาโพธิสัตว์เพื่อการพึ่งตนเองด้วยการผลิตอาหารและเป็นรมณียสถานไว้ว่า


"ถ้าเราเกิดมาในโลกใบนี้แล้วเราตระหนักว่าเราเป็นลูกของแม่  เราอยู่ที่ตรงไหนเราก็จะใช้ชีวิตของเราอย่างศักดิ์สิทธิ์  ศักดิ์สิทธิ์คือประสบความสำเร็จเพราะเราจะไม่ใช้ชีวิตของเราให้ไหลไปสู่ความเสื่อม  แต่เราจะพัฒนาชีวิตของเราให้เจริญรุ่งเรืองไป  พร้อมกับการบอกรักแม่บอกรักดังๆ ค่ะ ดูแลพฤติกรรมของเรานะคะ  ไม่ว่าจะเป็นกายกรรม วจีกรรม มโนกรรมที่สุจริตไว้  แล้วก็ทำความสุจริตนี้นะคะให้ออกไปเป็นรูปธรรมที่จะทำงานอย่างรับใช้ใครได้บ้าง ตาราฟาร์มจึงเป็นฟาร์มของแม่  ที่จะปลูกจิตวิญญาณของลูกทุกคนให้ออกไปรับใช้

ตาราฟาร์มเป็นฟาร์มที่พวกเราสร้างขึ้น  เป็นพลังของชีวิตที่เรารู้ว่าความปลอดภัยเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดค่ะ ที่นี่ปลอดสารพิษและภาวนากับการปลูก  ปลูกด้วยรัก  ปลูกด้วยความเมตตา  ภาวนาต่อทุกสรรพชีวิตที่จะรู้ว่าอาหารคือพลังของชีวิตและเป็นพลังของโลก  อาหารปลอดภัยอยู่ที่ฟาร์มค่ะ

ตาราฟาร์มคือฟาร์มของแม่เพื่อการแบ่งปันนะคะ  ฟาร์มนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ของคนทุกช่วงวัยของชีวิตจริงๆ ค่ะและในทุกๆ วิถีชีวิตของเราจะบ่มเพาะจิตวิญญาณเหมือนเราปลูกจิตปลูกใจของลูกหลานเราในทุกช่วงวัยนะคะ  ที่จะออกไปรับใช้  มีหัวใจของโพธิสัตว์  ตาราฟาร์มในหุบเขาโพธิสัตว์จึงมีความหมายลึกซึ้งมากกว่ากิจกรรมแต่เป็นวิถีชีวิตที่จะทำให้เราบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญาลงไปในหัวใจของมนุษยชาติ  พัฒนาจิตวิญญาณของเราให้ออกไปรับใช้ได้อย่างร่าเริง รู้ตื่นและเบิกบานค่ะ 

มาช่วยกันสนับสนุนให้เกิดการใช้ชีวิตที่ลดละความเห็นแก่ตัว  ทำงานหนักแต่ไม่ยอมจำนน  สุขง่ายใช้น้อย สุขเมื่อสร้าง และสุขเมื่อให้  นี่คือทั้งหมดที่เราอยากจะทำไว้เป็นอนุสาวรีย์ที่มีชีวิตเพื่อแม่ของพวกเราทุกคนนะคะ"

bottom of page