online-link
ana-banner

กิจกรรมพิเศษ

katin

ขอเชิญร่วมทำบุญปฐมกฐินสามัคคี ณ วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ

ในวันอาทิตย์ที่ 22 พ.ย. เวลา 15.00น.

และเชิญสักการะพระพุทธชยันตีองค์ดำนาลันทา และพระพุทธเมตตา ซึ่งจะประดิษฐานในวันที่ 21-22 พ.ย. 2558

 

stop-violent

25 พฤศจิกายน ยุติความรุนแรงของอวิชชา ด้วย...พลังแห่งปัญญา
หนึ่งเสียงของคุณ...ยุติความรุนแรงได้
เพราะสิ่งนี้มี สิ่งนี้จึงมี ไม่มีอะไรเกิดขึ้นโดยบังเอิญ

  • วันกำเนิดพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ผู้หญิงหัวใจแม่ หัวใจโพธิสัตว์
  • วันตั้งสัจจะอธิษฐานจิตให้เกลี้ยงเกลาจากกิเลสในวันเพ็ญเดือน 12 วันลอยกระทง
  • วันยุติความรุนแรงในเด็กและผู้หญิง
  • วันเคารพพระแม่โพสพ เกี่ยวข้าวจากกรุงกบิลพัสดุ์


ทั้ง ๔ เหตุการณ์นี้จึงเชื่อมโยงเป็นหนึ่งอยู่ในวันเดียวกันกับก้าวย่างสู่ทศวรรษที่ 3 ของเสถียรธรรมสถาน
เรียนเชิญท่านสื่อมวลชนร่วมเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์

กราบพระพุทธชยันตีองค์ดำนาลันทา ที่เดินทางสร้างอริยชนมาแล้วทั่วประเทศ มีผู้อธิษฐานจิตมากกว่า 10 ล้านคน
และอธิษฐานจิตกับพระพุทธเมตตาที่เดินทางจาก..แดนพุทธภูมิ.. สู่แดนสุวรรณภูมิ เป็นครั้งแรก

กำหนดการ

วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2558 วันยุติความรุนแรง ณ เสถียรธรรมสถาน
08.00 น. พิธีเคารพพระแม่โพสพและเกี่ยวข้าวจากกรุงกบิลพัสดุ์
10.00 น. อาบน้ำมันจันทร์หอมพระอารยตารามหาโพธิสัตว์
11.30 น. อาหารอร่อยกินกันหลายคน
13.00 น. เดินเล่นอย่างมีสติ
14.00 น. เวทีเสวนา ยุติความรุนแรงของอวิชชา ด้วยพลังแห่งปัญญา
โดย... - ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต
- โจ มาร์ค ซอล Jean Marc Soule ศิลปินวาดมันดาลา ชาวฝรั่งเศส
- ซิลเวีย บาราเดล Sylvie Baradel ผู้นำการประชุมสตรี ชาวฝรั่งเศส
- แป้งรัม ศิลปินไทย นักร้อง กลุ่มผู้ก่อการดี ประชาชนของพระราชา
- ผู้แทนเยาวชน จากการประชุมเยาวชนโลก One Young World Summit 2015

ดำเนินการเสวนาโดย...ศันสนีย ศีตะปันย์ อาสาสมัครเสถียรธรรมสถาน ,ผู้สื่อข่าวต่างประเทศ
15.30 น. เพลงจากเรื่องเล่าเร้ากุศล "สุขที่ได้ให้" กับแป้งรัม (วงปล้ำแรง ซิเคด้ามาร์เกต หัวหิน)
ศิลปิน ‘ตาราอวอร์ด’ รางวัลคนดีหัวใจโพธิสัตว์
สัมภาษณ์และถ่ายภาพร่วมกัน

สอบถามเพิ่มเติม : วัชรี สุขศรี ๐๘๖ ๓๐๓ ๐๒๙๙ ,๐๒ ๕๑๙ ๑๑๑๙

   

step1


เปิดพื้นที่ปลุกพลังหัวใจโพธิสัตว์

ระหว่างวันที่ ๙-๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๘

 เป็นก้าวย่างแรกในการเปิดพื้นที่ต้อนรับภาคีเครือข่ายหัวใจโพธิสัตว์ ที่ทำงานด้านสุขภาวะกว่า ๔๐ องค์กร มาปล่อยดี บวกพลัง เพื่อสร้างโลกร่วมกัน

เสถียรธรรมสถาน ชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างศานติ เปิดพื้นที่การเรียนรู้ภายใต้โครงการ ‘๙ สร้างกำแพงคนดี’ โดยเชิญชวนอาสาสมัครหัวใจโพธิสัตว์
ทุกคนกลับบ้าน เพื่อสร้างก้าวย่างแห่งปัญญา พัฒนาเปลี่ยนแปลงตนเองจนเกิดเป็นหัวใจโพธิสัตว์ที่พร้อมจะเป็นผู้รับใช้สังคม ตลอดเดือนตุลาคม ดังนี้

ก้าวย่างที่ ๒
เปิดพื้นที่...รวมพลังสร้างผู้นำทางจิตวิญญาณ
(Spiritual Entertainment ‘TARA CONCERT’ in the Garden)

ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๘

เป็นก้าวย่างที่ ๒ ในการเปิดพื้นที่ต้อนรับเครือข่ายหัวใจโพธิสัตว์ ที่ทำงานเชิงลึก ๓ องค์กรหลัก คือ องค์กรด้านสาธารณสุข องค์กรการศึกษา ชุมชน และศาสนา ตลอดจนเครือข่ายจิตอาสา ให้มามีส่วนร่วม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างบวรแบบไม่มีรั้วกั้น เพื่อการขับเคลื่อนและพัฒนาสุขภาวะของสังคม พร้อมกับสร้างพลังแห่งการอธิษฐานจิตร่วมกันกับอาสาสมัครนานาชาติ ผ่านบทเพลงภาวนา ‘TARA CONCERT’ ของเหล่าศิลปินที่เป็นผู้นำทางจิตวิญญาณ เดเชน ชัก-ดักเซย์ นักร้องหญิงเชื้อสายทิเบต, เฮลเก อันทอน ฟอน ไดค์ โปรดิวเซอร์ชาวสวิส ที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ

 

ก้าวย่างที่ ๓
อินเตอร์เนชั่นแนล ตาราอวอร์ด
(International Tara Award)
วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๘

เป็นก้าวย่างที่จะปลุกหัวใจสังคม ด้วยการเปิดพื้นที่ให้คนดีที่ทำประโยชน์เพื่อสังคมตั้งแต่ระดับจุลภาค ได้แก่ครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น จนถึงระดับมหภาค คือสังคมไทยและสังคมโลก ได้รับการยกย่องเชิดชู มารวมเป็นหัวใจดวงเดียวกันที่จะมีคุณธรรมของพระอารยตารามหาโพธิสัตว์ เป็นดั่งแสงสว่างแห่งความรัก เพื่อการทำงานเป็นผู้รับใช้สังคมอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งเปิดพื้นที่ในการส่งไม้ผลัดไปยังคนรุ่นต่อไปของสังคมด้วยการบวกพลังของเยาวชน สร้างทีมธรรมนิเทศ ผ่านงานเยาวชน SOS Seeds of Spirituality ด้วยการให้เยาวชนได้มาเรียนรู้ร่วมกับผู้ใหญ่ที่เป็นผู้นำทางจิตวิญญาณ ที่มาจากทุกภาคส่วนของสังคม เพื่อให้เยาวชนได้เห็นต้นแบบที่ดี และถอดการเรียนรู้ออกมาเป็นสื่อธรรมนิเทศ ในรูปแบบ ‘Spiritual Entertainment’ (มหรสพทางวิญญาณ) โดยมีการนำเสนอทั้งมิวสิกวิดีโอรายการวิทยุ รายการโทรทัศน์ และเว็บไซต์

 

Page 1 of 31

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

ติดต่อ เสถียรธรรมสถาน

logo

เสถียรธรรมสถาน เลขที่ ๒๓ ถนนวัชรพล รามอินทรา ๕๕ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐
โทรศัพท์ 02-519-1119, 02-510-6697,
091-831-2294

โทรสาร 02-519-4633

E-mail: sdsweb.webmaster@gmail.com

แผนที่สถานที่ตั้งเสถียรธรรมสถาน

เนื่องด้วยเสถียรธรรมสถานไม่สะดวกในเรื่องสถานที่จอดรถ ขอความกรุณาให้ท่านใช้รถประจำทางหรือรถสาธารณะในการเดินทาง ธรรมขอบพระคุณ

?>