online-link
ana-banner

กิจกรรมพิเศษ

attamee-buja

เนื่องด้วยวันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม เป็น วันอัฐมีบูชา’ วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกวันหนึ่ง คือเป็นวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า หลังจากเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานได้แปดวัน คือหลังจากวันวิสาขบูชาแล้วแปดวัน รวมทั้งเป็นวันคล้ายวันที่พระนางสิริมหามายา องค์พระพุทธมารดาสิ้นพระชนม์ (หลังให้พระประสูติกาล) และเป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธองค์เสวยวิมุตติสุขตลอดเจ็ดวัน (หลังตรัสรู้) อีกด้วย

เสถียรธรรมสถานขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมในโครงการ อานาปานสติภาวนา’ เนื่องใน วันอัฐมีบูชา’ ระหว่างวันที่ 27 – 29 พฤษภาคม และร่วมเป็นหนึ่งในสองกิจกรรมในสองวันสำคัญ อันได้แก่

วันที่ 27 พฤษภาคม  ร่วมรำลึก 110 ปี หลวงพ่อพุทธทาสภิกขุ’

วันที่ 28 พฤษภาคม ร่วมรำลึก 95 ปี คุณแม่รัญจวน อินทรกำแหง’

ชมนิทรรศการชีวิต รอยรัญจวน’

และร่วมเป็นหนึ่งในการเสวนา รัญจวนทำไม...ทำไมรัญจวน’

ผู้ร่วมเสวนา ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต

คุณหญิงจำนงศรี หาญเจนลักษณ์

คุณเตือนใจ ดีเทศน์

คุณรสนา โตสิตระกูล

ผู้ดำเนินการเสวนา คุณช่อผกา วิริยานนท์

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-519-1119


 

visakha-16

วิสาขบูชานี้ ขอเชิญชวนกันมาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เพื่อหาหนทางออกจากความทุกข์ ถวายเป็นพุทธบูชา

19-22 พฤษภาคม 2559 ณ เสถียรธรรมสถาน

20 พฤษภาคม 2559 - 7.30 น. ทำบุญตักบาตร

17.00 น. สวดธัมมจักรกัปปวัตนสูตร เวียนเทียน และร่วมจารึกชื่อ มารดา ในพระมหาเจดีย์พระอารยตารามหาโพธิสัตว์หมื่นพระองค์ ตลอดทั้งวัน

 

may15-4

ขอเชิญชวนอาสาสมัครหัวใจโพธิสัตว์กลับบ้าน เพื่อร่วมกันยกย่องเชิดชูบูชาหัวใจแม่...หัวใจโพธิสัตว์ มาร่วมสร้างธรรมาศรม อาศรมของผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ อยู่อย่างมีความหมาย ตายอย่างมีคุณค่า ด้วยการจารึกชื่อแม่อันเป็นที่รักของทุกคน นำไปประดิษฐาน ณ มหาเจดีย์พระอารยตารามหาโพธิสัตว์หมื่นพระองค์ ได้ทุกวัน ณ เสถียรธรรมสถาน

วันที่ 15 พฤษภาคม 2559
พุทธาภิเษกมหามนตราแห่งพระอารยตารามหาโพธิสัตว์

วันที่ 25 มิถุนายน 2559
ตารากลับบ้าน...อาสาสมัครกลับบ้าน มาร่วมร้อยใจให้เป็นเสาเข็มมีชีวิตครบ 1 ทศวรรษการกลับบ้านของพระอารยตารามหาโพธิสัตว์

 

ยกย่องเชิดชูหัวใจแม่...หัวใจโพธิสัตว์
ด้วยการจารึกชื่อแม่อันเป็นที่รักของท่าน
ประดิษฐาน ณ มหาเจดีย์พระอารยตารามหาโพธิสัตว์หมื่นพระองค์ เพื่อสร้างธรรมาศรม

 

may15-3

เสถียรธรรมสถานขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมพิธีพุทธาภิเษก มหามนตราแห่งพระอารยตารามหาโพธิสัตว์
ในวันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2559
16.30-18.30 น. พิธีพุทธาภิเษกมหามนตราแห่งพระอารยตารามหาโพธิสัตว์
โดยสมเด็จพระคยับเจ ดากริ รินโปเช มหาบัณฑิตผู้รู้แจ้ง ผู้สืบสายอันบริสุทธิ์แห่งพุทธศาสนา
ลามะรูปสำคัญผู้ใกล้ชิดองค์ทะไลลามะที่ 14
18.30 น. นาฏศิลป์ชั้นสูงของไทย การแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ตอน ยกรบ
โดย อาสาสมัครหัวใจโพธิสัตว์ ที่ได้รับรางวัลตาราอวอร์ด
ผู้เข้าร่วมพิธีกรุณาแต่งกายด้วยชุดสุภาพ สีขาว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ : 02 519 1119 ,086 303 0299

 

ยกย่องเชิดชูหัวใจแม่...หัวใจโพธิสัตว์
ด้วยการจารึกชื่อแม่อันเป็นที่รักของท่าน
ประดิษฐาน ณ มหาเจดีย์พระอารยตารามหาโพธิสัตว์หมื่นพระองค์
เพื่อสร้างธรรมาศรม

 

Page 1 of 38

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

ติดต่อ เสถียรธรรมสถาน

logo

เสถียรธรรมสถาน เลขที่ ๒๓ ถนนวัชรพล รามอินทรา ๕๕ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐
โทรศัพท์ 02-519-1119, 02-510-6697, 091-831-2294

โทรสาร 02-519-4633

E-mail: sdsweb.webmaster@gmail.com

แผนที่สถานที่ตั้งเสถียรธรรมสถาน

เนื่องด้วยเสถียรธรรมสถานไม่สะดวกในเรื่องสถานที่จอดรถ ขอความกรุณาให้ท่านใช้รถประจำทางหรือรถสาธารณะในการเดินทาง ธรรมขอบพระคุณ

?>