online-link
top-tara14
asdasd

กิจกรรมพิเศษ

ladakh-ad

 

เรื่องเล่าผ่านเลนส์ จากการเดินทางของท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต เสถียรธรรมสถาน สู่ ลาดักห์ ประเทศอินเดีย

ตามองไกล และใจกดชัตเตอร์ โดย เยาวชนที่ เติบโตจากเสถียรธรรมสถาน และติดตาม ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต เดินทางไปในฐานะของสื่อรุ่นใหม่ ถ่ายทอดมาความงดงามของธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ ภูเขา ทะเลทราย ทะเลสาบ และ ท้องฟ้า ที่ไม่เหมือนกันเลยแม้สักวัน

วิถีชีวิตของคนใน ลาดักห์

ความเป็นเอกลักษ์ ในวัฒนธรรมที่แตกต่าง แต่ไม่แตกแยก

นิทรรศการชุดนี้ จะเน้นเรื่องของแสงและเงาของลาดักห์เป็นพิเศษ เพราะลาดักห์เป็นเมืองที่ราบสูง ติดประเทศจีน มีหุบเขาล้อมรอบ คือ หุบเขาหิมาลัย และ หุบเขาคูลาคูลั่ม ดังนั้นจะสามารถเห็นท้องฟ้า แสงเงาได้อย่างชัดเจน และเห็นทิวทัศน์ได้อย่างกว้างไกล

ทีมงานมุ่งมั่นว่า แสงเงาแห่งลาดักห์ ไม่เป็นเพียง นิทรรศการศิลปะ แต่ เป็น นิทรรศการชีวิต ที่จะสะท้อน แสงเงา มืดและสว่าง ในใจของเราและท่านเช่นกัน เฉกเช่น คำสอนของท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต..

" ไม่ว่าเราจะมามืด หรือมาสว่าง เราจะไปสว่างได้ด้วยกัน ทุกคน "

Photo art exhibition of the spiritual trip of Mae Chee Sansanee Sathirasutta from Sathira Dhammasathan Thailand to Ladakh India

Phothograper artists are young people who are brought up in the Sathira Dhamasathan peace center in Thailand and follow the footsteps of Mae Chee Sansanee Sathirasutta to Ladakh India with the inspiration to be the new generation media

Inspired by the diversity of the beauty every single day of Ladakh mountain , dessert , lake and sky. Through the simple but unique way of Ladakh life to the highlight diversity but harmony as one.

The LADAKH Light and Shadow expecially focus to light and shadow because Ladakh is the highland next to China surrounded by the great Himalaya and Culaculum, so the reflect of light and shadow is so spactacular clear with high and wide vision

We hope that the LADAKH Light and shadow will not be the only ART exhibition but the LIFE exhibition to us all

As the teaching of Mae Chee Sansanee

"No matter our lifes start from the light or shdow but we all can achieve the enlighten moment of life"

 

tara-oil

"โอม ตาเร ตุด ตาเร ตุ เร สวาหา"

ทุกวันที่ 25 ของทุกเดือน เป็นวันระลึกถึงการอุบัติขึ้นของพระอารยตารามหาโพธิสัตว์
ชุมชนเสถียรธรรมสถาน ขอเชิญร่วมภาวนา ระลึกถึงคุณธรรมของพระอารยตารามหาโพธิสัตว์ และขอให้นำคุณธรรมของท่านมาอาบรดใจเรา

ในเวลา 14.00 น. วันที่ 25 ตค. 57 ณ. ถ้ำอารยตารามหาโพธิสัตว์หมื่นพระองค์

"การถวายน้ำมันพระอารยตาราฯ ด้วยใจบริสุทธิ์ การเคารพพระอารยตาราไม่ใช่เรื่องงมงาย ไม่ใช่พิธีกรรม ไม่ใช่การอ้อนวอนขอ เราเคารพองค์ท่านเพื่อให้เราระลึก และนำคุณธรรมของท่าน มาอาบรดใจของเรา เตือนเราให้ซื่อสัตย์ต่อตัวเองให้มาก และ ช่วยเหลือคนที่อยู่ข้างหน้าให้ได้มากขึ้น อย่างถ่อมตนที่สุด ไม่ปฎิเสธที่จะช่วยเหลือ และช่วยด้วยความกตัญญูต่อโอกาสที่ได้รับ

ในการให้"

ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต

 

ad-7-10-14

เสถียรธรรมสถาน ขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมสักการะพระพุทธชยันตีองค์ดำ นาลันทา ซึ่งจะกลับมาประดิษฐาน ณ เสถียรธรรมสถาน ในวันที่ 8 ตุลาคม 2557 นี้ 

และร่วมทำบุญตักบาตรเพื่อความเป็นศิริมงคลในวันออกพรรษา 9 ตุลาคม 2557 เวลา 8.00 น.

 

seminar-robin

กำหนดการ การเสวนา

บทเรียนจากชีวิตและความตายของโรบิน วิลเลียมส์

จัดโดย สาวิกาสิกขาลัย
วันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม 2557 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ เสถียรธรรมสถาน
13.00 ลงทะเบียน
13.30 เดินเล่นร่วมกันอย่างมีสติ
14.00-16.00  เสวนา
“บทเรียนจากชีวิตและความตายของโรบิน วิลเลียมส์”
ผู้ร่วมเสวนา :
นายแพทย์ไพฑูรย์ สมุทรสินธุ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลศรีธัญญา
ผู้เข้ารับการบำบัดการติดสุราจากกลุ่ม เอเอ (ประเทศไทย)
ดร.วุฒินันท์ กันทะเตียน
อ.ประมวล เพ็งจันทร์
แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต
ดำเนินรายการ : ช่อผกา วิริยานนท์

 

Page 1 of 24

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

ติดต่อ เสถียรธรรมสถาน

logo

เสถียรธรรมสถาน เลขที่ ๒๓ ถนนวัชรพล รามอินทรา ๕๕ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐
โทรศัพท์ 02-519-1119, 02-510-6697,
091-831-2294

โทรสาร 02-519-4633

E-mail: sdsweb.webmaster@gmail.com

แผนที่สถานที่ตั้งเสถียรธรรมสถาน

เนื่องด้วยเสถียรธรรมสถานไม่สะดวกในเรื่องสถานที่จอดรถ ขอความกรุณาให้ท่านใช้รถประจำทางหรือรถสาธารณะในการเดินทาง ธรรมขอบพระคุณ