online-link
topbanner-bookfair
asdasd

กิจกรรมพิเศษ

tara-oil

"โอม ตาเร ตุด ตาเร ตุ เร สวาหา"

ทุกวันที่ 25 ของทุกเดือน เป็นวันระลึกถึงการอุบัติขึ้นของพระอารยตารามหาโพธิสัตว์
ชุมชนเสถียรธรรมสถาน ขอเชิญร่วมภาวนา ระลึกถึงคุณธรรมของพระอารยตารามหาโพธิสัตว์ และขอให้นำคุณธรรมของท่านมาอาบรดใจเรา

ในเวลา 14.00 น. วันที่ 25 ตค. 57 ณ. ถ้ำอารยตารามหาโพธิสัตว์หมื่นพระองค์

"การถวายน้ำมันพระอารยตาราฯ ด้วยใจบริสุทธิ์ การเคารพพระอารยตาราไม่ใช่เรื่องงมงาย ไม่ใช่พิธีกรรม ไม่ใช่การอ้อนวอนขอ เราเคารพองค์ท่านเพื่อให้เราระลึก และนำคุณธรรมของท่าน มาอาบรดใจของเรา เตือนเราให้ซื่อสัตย์ต่อตัวเองให้มาก และ ช่วยเหลือคนที่อยู่ข้างหน้าให้ได้มากขึ้น อย่างถ่อมตนที่สุด ไม่ปฎิเสธที่จะช่วยเหลือ และช่วยด้วยความกตัญญูต่อโอกาสที่ได้รับ

ในการให้"

ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต

 

ad-7-10-14

เสถียรธรรมสถาน ขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมสักการะพระพุทธชยันตีองค์ดำ นาลันทา ซึ่งจะกลับมาประดิษฐาน ณ เสถียรธรรมสถาน ในวันที่ 8 ตุลาคม 2557 นี้ 

และร่วมทำบุญตักบาตรเพื่อความเป็นศิริมงคลในวันออกพรรษา 9 ตุลาคม 2557 เวลา 8.00 น.

 

seminar-robin

กำหนดการ การเสวนา

บทเรียนจากชีวิตและความตายของโรบิน วิลเลียมส์

จัดโดย สาวิกาสิกขาลัย
วันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม 2557 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ เสถียรธรรมสถาน
13.00 ลงทะเบียน
13.30 เดินเล่นร่วมกันอย่างมีสติ
14.00-16.00  เสวนา
“บทเรียนจากชีวิตและความตายของโรบิน วิลเลียมส์”
ผู้ร่วมเสวนา :
นายแพทย์ไพฑูรย์ สมุทรสินธุ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลศรีธัญญา
ผู้เข้ารับการบำบัดการติดสุราจากกลุ่ม เอเอ (ประเทศไทย)
ดร.วุฒินันท์ กันทะเตียน
อ.ประมวล เพ็งจันทร์
แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต
ดำเนินรายการ : ช่อผกา วิริยานนท์

 
pragmant

ขอเชิญร่วมเป็นหนึ่ง 'นวัตกรรมการสร้างมนุษยชาติภายใต้ หัวใจแม่ หัวใจโพธิสัตว์'

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

แม่ชีณภัทร์ มานนท์ 084-557-5123, วัชรี สุขศรี 086-303-0299, ชนกนันท์ เดชอนันทวิทยา 081-907-9224

สลิลทิพย์ ทาเครือ 084-131-6423

'จิตประภัสสรตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์'

ระยะเวลาในการอบรม หลักสูตร ๓ วัน ๒ คืน ระหว่างวันที่ ๑ - ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

วันศุกร์ที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗

แนวคิดประจำวัน..."วิถีแห่งสติ... คือ ศิลปะแห่งการใชัชีวิต"

รู้ (ปริยัติ)

๐๙.๐๐-๐๙.๔๐ น. ลงทะเบียน / รับประทานอาหารว่าง
๐๙.๔๐-๑๐.๐๐ น. จังหวะลมหายใจ...จังหวะชีวิต กับการสาธยายมนต์ โดย แม่ชีพิสมัย ผิวขาว
๑๐.๐๐-๑๑.๓๐ น. ต้อนรับสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ "ก้าวย่างสู่กึ่งศตวรรษ ด้วย หัวใจแม่...หัวใจโพธิสัตว์"
แก่นพุทธศาสตร์ และผู้นำทางสติปัญญา (Spiritual Leader)
"พ่อแม่ คือพระโพธิสัตว์ของลูก" โดย ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต
กายเคลื่อนไหว ใจตั้งมั่น ‘ศิลปะการเรียนรู้ตน ผ่าน Mandala’
๑๑.๓๐-๑๒.๓๐ น. พิจารณาอาหารอย่างมีสติ

ตื่น (ปฏิบัติ)

๑๒.๓๐-๑๔.๓๐ น. ภาวนากับคลื่นเสียง คริสตัลโบว์ในอิริยาบทนอนโดย แม่ชีพิสมัย ผิวขาว เดินเล่นอย่างมีสติ
"เท้ากระทบพื้น... จิตรู้ตื่นและเบิกบาน" โดย แม่ชีจิตตานันท์ สัมมา
๑๔.๓๐-๑๖.๓๐ น. ครรภ์ของแม่ คือโลกของลูก โดย ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต
๑๖.๓๐-๑๘.๐๐ น. พิจารณาอาหารอย่างมีสติ-กตัญญูต่อร่างกาย

เบิกบาน (ปฏิเวธ)

๑๘.๐๐-๑๘.๓๐ น. ทำวัตรเย็น โดย แม่ชีจิตตานันท์ สัมมา / พุทธสาวิกาปานชีวา จิตรนิยมแสน
๑๘.๓๐-๒๐.๓๐ น. ต้นทุนชีวิต ต้นทุนธรรมะ สร้างจิตประภัสสร โดยนพ.สุริยเดว ทรีปาตี
๒๐.๓๐ น. ผ่อนพัก ตระหนักรู้ พักผ่อนอย่างมีสติ

วันเสาร์ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ แนวคิดประจำวัน...กายเคลื่อนไหว ใจตื่นรู้กับ ภาวนา ๔

รู้ (ปริยัติ)

๐๔.๐๐ น. เสียงสัญญาณระฆังแห่งสติ
๐๕.๐๐-๐๖.๐๐ น. ทำวัตรเช้า โดย แม่ชีจิตตานันท์ สัมมา / พุทธสาวิกาปานชีวา จิตรนิยมแสน
๐๖.๐๐-๐๖.๓๐ น. ธรรมรับอรุณ โดย พุทธสาวิกา
๐๖.๓๐-๐๗.๐๐ น. โยคะรับอรุณ โดย แม่ชีพิสมัย ผิวขาว / พุทธสาวิกา
๐๗.๐๐-๐๘.๐๐ น. การทำงานเป็นฐานแห่งการภาวนา - กตัญญูต่อชุมชน พุทธสาวิกาสมิตา พุทธสาวิกา สมฤดี
๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น. พิจารณาอาหารอย่างมีสติ-กตัญญูต่อร่างกาย
๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. รายการวิทยุสาวิกา สื่อเพื่อชีวิตที่งดงามและเป็นอิสระ โดยท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต
๑๐.๐๐-๑๑.๓๐ น. ‘พ่อแม่คือพระโพธิสัตว์ของลูก’ โดย ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต
๑๑.๓๐-๑๒.๓๐ น. พิจารณาอาหารอย่างมีสติ

ตื่น (ปฏิบัติ)

๑๒.๓๐-๑๔.๓๐ น. ภาวนากับคลื่นเสียง คริสตัลโบว์ในอิริยาบทนอนโดย แม่ชีพิสมัย ผิวขาวเดินเล่นอย่างมีสติ

"เท้ากระทบพื้น... จิตรู้ตื่นและเบิกบาน" โดย แม่ชีจิตตานันท์ สัมมา

๑๔.๓๐-๑๖.๓๐ น. “นมแม่ อิ่มอุ่นตลอดชีวิต น  

Page 1 of 23

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

ติดต่อ เสถียรธรรมสถาน

logo

เสถียรธรรมสถาน เลขที่ ๒๓ ถนนวัชรพล รามอินทรา ๕๕ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐
โทรศัพท์ 02-519-1119, 02-510-6697,
091-831-2294

โทรสาร 02-519-4633

E-mail: sdsweb.webmaster@gmail.com

แผนที่สถานที่ตั้งเสถียรธรรมสถาน

เนื่องด้วยเสถียรธรรมสถานไม่สะดวกในเรื่องสถานที่จอดรถ ขอความกรุณาให้ท่านใช้รถประจำทางหรือรถสาธารณะในการเดินทาง ธรรมขอบพระคุณ