online-link
top_bookfair2014
asdasd

กิจกรรมพิเศษ

ad-7-10-14

เสถียรธรรมสถาน ขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมสักการะพระพุทธชยันตีองค์ดำ นาลันทา ซึ่งจะกลับมาประดิษฐาน ณ เสถียรธรรมสถาน ในวันที่ 8 ตุลาคม 2557 นี้ 

และร่วมทำบุญตักบาตรเพื่อความเป็นศิริมงคลในวันออกพรรษา 9 ตุลาคม 2557 เวลา 8.00 น.

 

seminar-robin

กำหนดการ การเสวนา

บทเรียนจากชีวิตและความตายของโรบิน วิลเลียมส์

จัดโดย สาวิกาสิกขาลัย
วันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม 2557 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ เสถียรธรรมสถาน
13.00 ลงทะเบียน
13.30 เดินเล่นร่วมกันอย่างมีสติ
14.00-16.00  เสวนา
“บทเรียนจากชีวิตและความตายของโรบิน วิลเลียมส์”
ผู้ร่วมเสวนา :
นายแพทย์ไพฑูรย์ สมุทรสินธุ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลศรีธัญญา
ผู้เข้ารับการบำบัดการติดสุราจากกลุ่ม เอเอ (ประเทศไทย)
ดร.วุฒินันท์ กันทะเตียน
อ.ประมวล เพ็งจันทร์
แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต
ดำเนินรายการ : ช่อผกา วิริยานนท์

 
pragmant

ขอเชิญร่วมเป็นหนึ่ง 'นวัตกรรมการสร้างมนุษยชาติภายใต้ หัวใจแม่ หัวใจโพธิสัตว์'

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

แม่ชีณภัทร์ มานนท์ 084-557-5123, วัชรี สุขศรี 086-303-0299, ชนกนันท์ เดชอนันทวิทยา 081-907-9224

สลิลทิพย์ ทาเครือ 084-131-6423

'จิตประภัสสรตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์'

ระยะเวลาในการอบรม หลักสูตร ๓ วัน ๒ คืน ระหว่างวันที่ ๑ - ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

วันศุกร์ที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗

แนวคิดประจำวัน..."วิถีแห่งสติ... คือ ศิลปะแห่งการใชัชีวิต"

รู้ (ปริยัติ)

๐๙.๐๐-๐๙.๔๐ น. ลงทะเบียน / รับประทานอาหารว่าง
๐๙.๔๐-๑๐.๐๐ น. จังหวะลมหายใจ...จังหวะชีวิต กับการสาธยายมนต์ โดย แม่ชีพิสมัย ผิวขาว
๑๐.๐๐-๑๑.๓๐ น. ต้อนรับสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ "ก้าวย่างสู่กึ่งศตวรรษ ด้วย หัวใจแม่...หัวใจโพธิสัตว์"
แก่นพุทธศาสตร์ และผู้นำทางสติปัญญา (Spiritual Leader)
"พ่อแม่ คือพระโพธิสัตว์ของลูก" โดย ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต
กายเคลื่อนไหว ใจตั้งมั่น ‘ศิลปะการเรียนรู้ตน ผ่าน Mandala’
๑๑.๓๐-๑๒.๓๐ น. พิจารณาอาหารอย่างมีสติ

ตื่น (ปฏิบัติ)

๑๒.๓๐-๑๔.๓๐ น. ภาวนากับคลื่นเสียง คริสตัลโบว์ในอิริยาบทนอนโดย แม่ชีพิสมัย ผิวขาว เดินเล่นอย่างมีสติ
"เท้ากระทบพื้น... จิตรู้ตื่นและเบิกบาน" โดย แม่ชีจิตตานันท์ สัมมา
๑๔.๓๐-๑๖.๓๐ น. ครรภ์ของแม่ คือโลกของลูก โดย ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต
๑๖.๓๐-๑๘.๐๐ น. พิจารณาอาหารอย่างมีสติ-กตัญญูต่อร่างกาย

เบิกบาน (ปฏิเวธ)

๑๘.๐๐-๑๘.๓๐ น. ทำวัตรเย็น โดย แม่ชีจิตตานันท์ สัมมา / พุทธสาวิกาปานชีวา จิตรนิยมแสน
๑๘.๓๐-๒๐.๓๐ น. ต้นทุนชีวิต ต้นทุนธรรมะ สร้างจิตประภัสสร โดยนพ.สุริยเดว ทรีปาตี
๒๐.๓๐ น. ผ่อนพัก ตระหนักรู้ พักผ่อนอย่างมีสติ

วันเสาร์ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ แนวคิดประจำวัน...กายเคลื่อนไหว ใจตื่นรู้กับ ภาวนา ๔

รู้ (ปริยัติ)

๐๔.๐๐ น. เสียงสัญญาณระฆังแห่งสติ
๐๕.๐๐-๐๖.๐๐ น. ทำวัตรเช้า โดย แม่ชีจิตตานันท์ สัมมา / พุทธสาวิกาปานชีวา จิตรนิยมแสน
๐๖.๐๐-๐๖.๓๐ น. ธรรมรับอรุณ โดย พุทธสาวิกา
๐๖.๓๐-๐๗.๐๐ น. โยคะรับอรุณ โดย แม่ชีพิสมัย ผิวขาว / พุทธสาวิกา
๐๗.๐๐-๐๘.๐๐ น. การทำงานเป็นฐานแห่งการภาวนา - กตัญญูต่อชุมชน พุทธสาวิกาสมิตา พุทธสาวิกา สมฤดี
๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น. พิจารณาอาหารอย่างมีสติ-กตัญญูต่อร่างกาย
๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. รายการวิทยุสาวิกา สื่อเพื่อชีวิตที่งดงามและเป็นอิสระ โดยท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต
๑๐.๐๐-๑๑.๓๐ น. ‘พ่อแม่คือพระโพธิสัตว์ของลูก’ โดย ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต
๑๑.๓๐-๑๒.๓๐ น. พิจารณาอาหารอย่างมีสติ

ตื่น (ปฏิบัติ)

๑๒.๓๐-๑๔.๓๐ น. ภาวนากับคลื่นเสียง คริสตัลโบว์ในอิริยาบทนอนโดย แม่ชีพิสมัย ผิวขาวเดินเล่นอย่างมีสติ

"เท้ากระทบพื้น... จิตรู้ตื่นและเบิกบาน" โดย แม่ชีจิตตานันท์ สัมมา

๑๔.๓๐-๑๖.๓๐ น. “นมแม่ อิ่มอุ่นตลอดชีวิต น    

Page 1 of 23

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

ติดต่อ เสถียรธรรมสถาน

logo

เสถียรธรรมสถาน เลขที่ ๒๓ ถนนวัชรพล รามอินทรา ๕๕ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐
โทรศัพท์ 02-519-1119, 02-510-6697,
091-831-2294

โทรสาร 02-519-4633

E-mail: sdsweb.webmaster@gmail.com

แผนที่สถานที่ตั้งเสถียรธรรมสถาน

เนื่องด้วยเสถียรธรรมสถานไม่สะดวกในเรื่องสถานที่จอดรถ ขอความกรุณาให้ท่านใช้รถประจำทางหรือรถสาธารณะในการเดินทาง ธรรมขอบพระคุณ