online-link
top_great-merit
asdasd

กิจกรรมพิเศษ

bookfair-mar-2015

เพราะการอ่าน...ให้มากกว่าความรู้
ขอเชิญร่วมสนับสนุนสื่อธรรมะดีๆ จากเสถียรธรรมสถานได้ใน

งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 43
และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 13

วันที่ 26. มี.ค.- 6 เม.ย. 2558

ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
บูธ. N 05 โซน C1 ชั้นล่าง

 

womenday-2015

การทอผ้า นับเป็นงานหัตถรรกรรมที่ประณีตงดงามสืบทอดกันจากรุ่นสู่รุ่นในชุมชนต่างๆ ทั่วโลกและได้รับความนิยมอยู่คู่สังคมตลอดมา หนึ่งในกลุ่มสตรีที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับเรื่องฝีมือในการทอผ้าฝ้าย คือ สตรีชาวไทลื้อ จากจังหวัดเชียงราย ซึ่งสืบทอดการทอผ้าฝ้ายที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตนมานานนับศตวรรษกว่าจะได้ผ้าฝ้ายที่งดงามผืนหนึ่ง ต้องอาศัยความรู้ที่ถูกต้องในการทำผ้าทอแต่ละชนิดไปจนถึงทักษะฝีมือในการทอผ้าด้วยหูกทอผ้า ซึ่งต้องอาศัยความอดทนและความเพียรในการฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับการ ฝึกตนในปฏิบัติธรรม การนำเรื่องการทอผ้ามาใช้สอนพุทธสาวิกาผ่านการทอผ้าเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ณ แดนพุทธภูมิ ในโครงการบวชพุทธสาวิกา สองแผ่นดิน และถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา จึงเป็นกุศโลบายอันดี ที่จะช่วยให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ที่จะอดทนและเพียรพยายามจนกว่าจะได้ผลดังที่ตั้งใจ เช่นเดียวกับการฝึกฝนการละกิเลสจากใจเพื่อการทิ้งทุกข์มาห่มธรรม

กระบวนการที่เด็กๆได้เรียนรู้ จะเริ่มตั้งแต่การเพาะเมล็ด ดูแลการเจริญเติบโตของต้นฝ้ายจนออกดอกออกผล การเก็บเกี่ยวเมล็ดฝ้าย การแยกเมล็ดและปุยฝ้ายเพื่อนำไปปั่นเป็นเส้นด้าย สำหรับทอผ้า ซึ่งกลุ่มของเด็กๆ จากอารยตาราภาวนาวิชชาลัยและพุทธสาวิกา ในนาม พุทธสาวิกามรรค 8 ได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่จังหวัดเชียงรายแล้วตั้งแต่เมื่อวันเด็กที่ผ่านมา และเพื่อให้งานเสร็จสมบูรณ์ในครั้งนี้ พระอาจารย์เอกชัย สิริญาโณ เจ้าอาวาสวัดใหม่ศรีร่มเย็น ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เมตตานำกลุ่มสตรีชาว ไทลื้อพร้อมอุปกรณ์การทอผ้า มาแสดงให้สาธุชนได้เรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งเด็กๆและผู้ร่วมงานทุกท่านจะเป็นผู้เก็บเมล็ดฝ้ายจากต้น ไปอธิษฐานจิต ณ ถ้ำพระอารยตารามหาโพธิสัตว์ ในวันที่ 7 มีนาคม 2558 สำหรับนำไปปั่นเป็นเส้นด้ายที่จะใช้ถักทอเป็นผ้าเป็นผืนพรมที่ห่มโลก ณ เสถียรธรรมสถาน ซึ่งจะมีการทอผ้ากันตลอดคืนจนกว่าจะเสร็จเรียบร้อย พร้อมสำหรับการฉลองความสำเร็จของการทอผ้าผืนสำคัญเพื่องานอันศักดิ์สิทธิ์ ในวันที่ 8 มีนาคม 2558 ซึ่งตรงกับวันสตรีสากล ซึ่งมีความสำคัญสำหรับสตรีทั่วโลกในทุกเชื้อชาติศาสนา

สำหรับในวันเสาร์ที่ 7 มี.ค. 58 ขอเชิญสาธุชนและผู้ร่วมงาน รับฟังเทศนาธรรมโดยพระอาจารย์เอกชัย สิริญาโณ และพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต  ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป และยังมีศิลปินมากมายมาร่วมงาน อาทิ เช่น คุณหน่อง อรุโณชา ภาณุพันธุ์, คุณทนงศักดิ์ ศุภการ, ศิลปินรุ่นใหญ่ เช่น คุณอุ้ย รวิวรรณ จินดา, คุณอุทุมพร ศิลาพันธ์, คุณตุ๊ก ดวงตา ตุงคะมณี, คุณดาริกา ธิดาทิตย์, นักแสดงบางส่วนจากละครเรื่อง บางระจัน ฯลฯ คุณเจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ,  คุณแหม่ม สุริวิภา, คุณหนิง ปณิตา และพิธีกรจากรายการสมาคมเมียจ๋า, คุณอั้ม อธิชาติ-คุณนัท มีเรีย, คุณบุ๋ม รัญญา, คุณฮันนี่ ภัสสร บุณยเกียรติ, คุณชาคริต-คุณวุ้นเส้น แย้มนาม

ในช่วงค่ำทุกท่านจะได้รับฟังดนตรีที่ไพเราะจากคุณนรีกระจ่าง คันธมาส นักร้องผู้เปลี่ยนแปลงตนเองได้เพราะการเป็นนิสิตของสาวิกาสิกขาลัย มหาวิชชาลัยธรรมะเพื่อเยียวยาสังคม และคุณแป้งร่ำ ปล้ำแรง อาสาสมัครจิตอาสา หนึ่งในผู้ได้รับรางวัลตาราอวอร์ด

ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นประจักษ์พยานในการส่งเสริมและให้โอกาสแก่กุลธิดาผู้สนใจศึกษาและเรียนรู้ธรรมเพื่อเป็นเครื่องออกจากทุกข์และสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา ให้เจริญรุ่งเรืองตลอดไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณสลิลทิพย์ ทาเครือ โทร. 090-9940897

กำหนดการ

เสาร์ที่ 7 มีค. 2558
16.00 น. ลงทะเบียนสื่อมวลชน
17.00 น.

เทศนาธรรม โดย พระอาจารย์เอกชัย สิริญาโณ และ พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต
พิธีกร โดย... คุณทนงศักดิ์ ศุภการ และคุณอุ้ย รวิวรรณ จินดา ศิลปินมากมายร่วมงาน อาทิ คุณอรุโณชา ภาณุพันธุ์,
คุณอุทุมพร ศิลาพันธ์, คุณดวงตา ตุงคะมณี, คุณดาริกา ธิดาทิตย์, นักแสดงจากละครเรื่อง บางระจัน, คุณเจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ,
คุณแหม่ม สุริวิภา, คุณหนิง ปณิตาและพิธีกรจากรายการสมาคมเมียจ๋า, คุณอั้ม อธิชาติ-คุณนัท มีเรีย, คุณบุ๋ม รัญญา,
คุณฮันนี่ ภัสสร บุณยเกียรติ, คุณชาคริต-คุณวุ้นเส้น แย้มนาม

17.30 น. ร่วมงานบุญภาคี เด็กคือ เมล็ดพันธุ์ จากเมล็ดฝ้าย สู่การถักทอผ้า เป็นผืนพรมที่ห่มโลก
ชมการแสดงเด็กๆอนุบาลชุด “เด็ก คือ เมล็ดพันธุ์” และ “ระบำเก็บฝ้าย”
18.30 น.

พิธีเก็บฝ้ายอธิษฐานจิต โดย พระอาจารย์เอกชัย สิริญาโณ
ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต, คณะพุทธสาวิกามรรค ๘, นักเรียนบ้านเรียนแห่งรัก และ ผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน

ช่วงค่ำรับฟังเพลงไพเราะ จากคุณนรีกระจ่าง คันธมาส นิสิตสาวิกาสิกขาลัย คุณอุ้ย รวิวรรณ จินดา
และคุณแป้งร่ำ ปล้ำแรง อาสาสมัครหนึ่งในตาราอวอร์ด


อาทิตย์ที่ 8 มีค. 2558

09.00 – 11.30 น.

เสวนา ‘สตรี คือ สติ’ เนื่องในวันสตรีสากล โดย ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต, คุณพิไลวรรณ บุญล้น,
คุณไก่ มีสุข (แจ้งมีสุข) กุลดิลกชัยพัฒน์, จุ้มจิ้ม AF1 กิตติลักษณ์ จุลลัษเฐียรและทีม AF

 


 

natureheal-mar-2015

มาล้างกาย ล้างใจ ให้ชีวิตสดใสกว่าเดิม

กับคอร์สธรรมชาติบำบัด

24-27 มีนาคม 2558

ณ เสถียรธรรมสถาน

สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่  โทร. 080-288-4931, 081-807-3285
และ 084-131-6423

 

for-web-maka-2558

พุธที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๘ วันมาฆบูชา

'มาฆบูชา' วันแห่งความรักในทางพระพุทธศาสนา

มาฆบูชามาจากภาษาบาลีว่ามาฆปูรณมีปูชาแปลเป็นภาษาไทยได้ว่าการบูชาในวันเพ็ญเดือนสาม ซึ่งตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ของทุกปี วันมาฆบูชาที่เวียนมาถึงนี้ เตือนให้พวกเราเหล่าพุทธศาสนิกชนได้ระลึกว่า แม้สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จดับ ขันธปรินิพพานไปนานแล้ว ทว่าเหล่าสาวกสาวิกา ยังคงทำหน้าที่ศึกษา สืบทอด เผยแผ่และส่งผ่าน พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์อย่างมุ่งมั่น และเข้มแข็งให้พวกเราได้เรียนรู้และยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติตัว ปฏิบัติใจพวกเราจึงควรพร้อมใจกัน ปฏิบัติบูชา ตาม โอวาทปาติโมกข์ ซึ่งเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาคือละอกุศลทั้งปวง’  ‘ทำกุศลให้ถึงพร้อมและรักษาใจให้ขาวรอบ

วันมาฆบูชาที่ 4 มีนาคม 2558 ขอเชิญ พุทธสาวก พุทธสาวิกา รักษาศีล ทำบุญตักบาตร ฟังธรรม สวดธัมมจักกัปปวัตนสูตร สวดโอวาทปาติโมกข์ เวียนเทียน เสถียรธรรมสถาน

07.30 . ทำบุญตักบาตรพุทธสาวิกา 15 ท่าน นำโดย พระอาจารย์เอกชัย สิริญาโณ

(เจ้าอาวาสวัดใหม่ศรีร่มเย็น . เชียงราย)

10.00 . ฟังธรรมเรื่องหัวใจของพระพุทธศาสนา

โดย พระอาจารย์เอกชัย สิริญาโณ

พบกับ พระมหาสมปอง ตาลปุตโต และ ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต

11.00 . ถวายภัตตาหารเพล

12.00 . อาหารอร่อยกินกันหลายคน

13.30 . ขอเชิญศิษยานุศิษย์ ร่วมแสดงมุทิตาจิตเนื่องในวันคล้ายวันเกิด พระอาจารย์เอกชัย สิริญาโณ

17.30 . ร่วมสวดมนต์ทำวัตรเย็น สวดธัมมจักกัปปวัตนสูตร สวดโอวาทปาติโมกข์ และเวียนเทียน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 081-811-5408, 091- 831-2294, 02-519-1119 หรือ www.sdsweb.org

 

Page 1 of 28

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

ติดต่อ เสถียรธรรมสถาน

logo

เสถียรธรรมสถาน เลขที่ ๒๓ ถนนวัชรพล รามอินทรา ๕๕ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐
โทรศัพท์ 02-519-1119, 02-510-6697,
091-831-2294

โทรสาร 02-519-4633

E-mail: sdsweb.webmaster@gmail.com

แผนที่สถานที่ตั้งเสถียรธรรมสถาน

เนื่องด้วยเสถียรธรรมสถานไม่สะดวกในเรื่องสถานที่จอดรถ ขอความกรุณาให้ท่านใช้รถประจำทางหรือรถสาธารณะในการเดินทาง ธรรมขอบพระคุณ