online-link
top_bookfair-oct-2015

กิจกรรมพิเศษ

step1


เปิดพื้นที่ปลุกพลังหัวใจโพธิสัตว์

ระหว่างวันที่ ๙-๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๘

 เป็นก้าวย่างแรกในการเปิดพื้นที่ต้อนรับภาคีเครือข่ายหัวใจโพธิสัตว์ ที่ทำงานด้านสุขภาวะกว่า ๔๐ องค์กร มาปล่อยดี บวกพลัง เพื่อสร้างโลกร่วมกัน

เสถียรธรรมสถาน ชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างศานติ เปิดพื้นที่การเรียนรู้ภายใต้โครงการ ‘๙ สร้างกำแพงคนดี’ โดยเชิญชวนอาสาสมัครหัวใจโพธิสัตว์
ทุกคนกลับบ้าน เพื่อสร้างก้าวย่างแห่งปัญญา พัฒนาเปลี่ยนแปลงตนเองจนเกิดเป็นหัวใจโพธิสัตว์ที่พร้อมจะเป็นผู้รับใช้สังคม ตลอดเดือนตุลาคม ดังนี้

ก้าวย่างที่ ๒
เปิดพื้นที่...รวมพลังสร้างผู้นำทางจิตวิญญาณ
(Spiritual Entertainment ‘TARA CONCERT’ in the Garden)

ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๘

เป็นก้าวย่างที่ ๒ ในการเปิดพื้นที่ต้อนรับเครือข่ายหัวใจโพธิสัตว์ ที่ทำงานเชิงลึก ๓ องค์กรหลัก คือ องค์กรด้านสาธารณสุข องค์กรการศึกษา ชุมชน และศาสนา ตลอดจนเครือข่ายจิตอาสา ให้มามีส่วนร่วม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างบวรแบบไม่มีรั้วกั้น เพื่อการขับเคลื่อนและพัฒนาสุขภาวะของสังคม พร้อมกับสร้างพลังแห่งการอธิษฐานจิตร่วมกันกับอาสาสมัครนานาชาติ ผ่านบทเพลงภาวนา ‘TARA CONCERT’ ของเหล่าศิลปินที่เป็นผู้นำทางจิตวิญญาณ เดเชน ชัก-ดักเซย์ นักร้องหญิงเชื้อสายทิเบต, เฮลเก อันทอน ฟอน ไดค์ โปรดิวเซอร์ชาวสวิส ที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ

 

ก้าวย่างที่ ๓
อินเตอร์เนชั่นแนล ตาราอวอร์ด
(International Tara Award)
วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๘

เป็นก้าวย่างที่จะปลุกหัวใจสังคม ด้วยการเปิดพื้นที่ให้คนดีที่ทำประโยชน์เพื่อสังคมตั้งแต่ระดับจุลภาค ได้แก่ครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น จนถึงระดับมหภาค คือสังคมไทยและสังคมโลก ได้รับการยกย่องเชิดชู มารวมเป็นหัวใจดวงเดียวกันที่จะมีคุณธรรมของพระอารยตารามหาโพธิสัตว์ เป็นดั่งแสงสว่างแห่งความรัก เพื่อการทำงานเป็นผู้รับใช้สังคมอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งเปิดพื้นที่ในการส่งไม้ผลัดไปยังคนรุ่นต่อไปของสังคมด้วยการบวกพลังของเยาวชน สร้างทีมธรรมนิเทศ ผ่านงานเยาวชน SOS Seeds of Spirituality ด้วยการให้เยาวชนได้มาเรียนรู้ร่วมกับผู้ใหญ่ที่เป็นผู้นำทางจิตวิญญาณ ที่มาจากทุกภาคส่วนของสังคม เพื่อให้เยาวชนได้เห็นต้นแบบที่ดี และถอดการเรียนรู้ออกมาเป็นสื่อธรรมนิเทศ ในรูปแบบ ‘Spiritual Entertainment’ (มหรสพทางวิญญาณ) โดยมีการนำเสนอทั้งมิวสิกวิดีโอรายการวิทยุ รายการโทรทัศน์ และเว็บไซต์

 

step2

 


ก้าวย่างที่ ๒
เปิดพื้นที่...รวมพลังสร้างผู้นำทางจิตวิญญาณ
(Spiritual Entertainment ‘TARA CONCERT’ in the Garden)

ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๘

เป็นก้าวย่างที่ ๒ ในการเปิดพื้นที่ต้อนรับเครือข่ายหัวใจโพธิสัตว์ ที่ทำงานเชิงลึก ๓ องค์กรหลัก คือ องค์กรด้านสาธารณสุข องค์กรการศึกษา ชุมชน และศาสนา ตลอดจนเครือข่ายจิตอาสา ให้มามีส่วนร่วม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างบวรแบบไม่มีรั้วกั้น เพื่อการขับเคลื่อนและพัฒนาสุขภาวะของสังคม พร้อมกับสร้างพลังแห่งการอธิษฐานจิตร่วมกันกับอาสาสมัครนานาชาติ ผ่านบทเพลงภาวนา ‘TARA CONCERT’ ของเหล่าศิลปินที่เป็นผู้นำทางจิตวิญญาณ เดเชน ชัก-ดักเซย์ นักร้องหญิงเชื้อสายทิเบต, เฮลเก อันทอน ฟอน ไดค์ โปรดิวเซอร์ชาวสวิส ที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ

เฮลเก อันทอน ฟอน ไดค์
(Helge Anton van Dyk)

โปรดิวเซอร์ชาวสวิส ผู้มีชื่อเสียงทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ เขาสร้างผลงานเพลงที่ไพเราะสวยงามไว้มากมายหลายชุด อาทิ JEWEL และ Day Tomorrow  ซึ่ง เดเชน ชัก-ดักเซย์ เป็นผู้ขับร้อง
จากการบ่มเพาะของครอบครัวที่รักในดนตรีคลาสสิก ทำให้เขารักในเสียงดนตรีตั้งแต่เด็ก เมื่อผนวกความคิดสร้างสรรค์เข้ากับความร่วมสมัยทางดนตรี เพลงของเขาจึงสามารถนำพาผู้คนเข้าถึงจิตวิญญาณภายในได้ ดังนั้น เขาจึงเป็นโปรดิวเซอร์ที่ชาวยุโรปให้การต้อนรับมากที่สุดคนหนึ่ง

เดเชน ชัก-ดักเซย์  
(Dechen Shak-Dagsay)

นักร้องหญิงเชื้อสายทิเบตผู้มีชื่อเสียงโด่งดัง เธอเติบโตในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ทว่ายังคงถูกหล่อหลอมเรื่องศาสตร์และวัฒนธรรมของทิเบตผ่านการเรียนร้องเพลงและเต้นจากแม่ของเธอ เธอเริ่มเข้าสู่เส้นทางสายดนตรีเมื่ออายุ ๑๒ ขวบ ปัจจุบันออกอัลบัมมาแล้วหลายชุด อาทิ JEWEL หมายถึงจิตใจที่เบิกบาน เป็นเพลงในท่วงทำนองบทสวดที่ลึกซึ้งและมีค่าของทิเบต และล่าสุด ชุด Day Tomorrow  ซึ่งมีความหมายว่า อนาคตจะเป็นเช่นไร...ขึ้นกับการกระทำในวันนี้  
เธอมีความปีติสุขมากที่ได้มีส่วนในการเผยแพร่สมบัติอันล้ำค่าทางวัฒนธรรมของชาติ ที่สามารถเปิดหัวใจผู้คนให้เข้าถึงพุทธศาสนา และสิ่งที่ยังความปลื้มปีติมาสู่เธอไม่เสื่อมคลายคือการได้รับโอกาสให้ร้องเพลงถวายองค์ทะไลลามะจำนวนหลายครั้ง

 

step3

ก้าวย่างที่ ๓
อินเตอร์เนชั่นแนล ตาราอวอร์ด
(International Tara Award)
วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๘

เป็นก้าวย่างที่จะปลุกหัวใจสังคม ด้วยการเปิดพื้นที่ให้คนดีที่ทำประโยชน์เพื่อสังคมตั้งแต่ระดับจุลภาค ได้แก่ครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น จนถึงระดับมหภาค คือสังคมไทยและสังคมโลก ได้รับการยกย่องเชิดชู มารวมเป็นหัวใจดวงเดียวกันที่จะมีคุณธรรมของพระอารยตารามหาโพธิสัตว์ เป็นดั่งแสงสว่างแห่งความรัก เพื่อการทำงานเป็นผู้รับใช้สังคมอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งเปิดพื้นที่ในการส่งไม้ผลัดไปยังคนรุ่นต่อไปของสังคมด้วยการบวกพลังของเยาวชน สร้างทีมธรรมนิเทศ ผ่านงานเยาวชน SOS Seeds of Spirituality ด้วยการให้เยาวชนได้มาเรียนรู้ร่วมกับผู้ใหญ่ที่เป็นผู้นำทางจิตวิญญาณ ที่มาจากทุกภาคส่วนของสังคม เพื่อให้เยาวชนได้เห็นต้นแบบที่ดี และถอดการเรียนรู้ออกมาเป็นสื่อธรรมนิเทศ ในรูปแบบ ‘Spiritual Entertainment’ (มหรสพทางวิญญาณ) โดยมีการนำเสนอทั้งมิวสิกวิดีโอรายการวิทยุ รายการโทรทัศน์ และเว็บไซต์

 

ana_sick-mom

มาร่วมเรียนรู้การดูแลพระอรหันต์ในบ้านด้วยการเรียนรู้การเยียวยาผู้ป่วยระยะสุดท้าย ในคอร์สอานาปานสติภาวนา
วันที่ ๒๘-๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ เสถียรธรรมสถาน

กำหนดการเรียนรู้

ศุกร์ที่ ๒๘ สิงหาคม

๑๔.๐๐ น. ลงทะเบียนปฏิบัติธรรม และร่วมวิถีชีวิตอานาปานสติภาวนา

เสาร์ที่ ๒๙ สิงหาคม

๐๙.๐๐- ๑๐.๐๐ น. ร่วมพูดคุย 'แม่...คือพระอรหันต์ของลูก' พร้อมกันทั่วประเทศผ่านรายการวิทยุ 'สาวิกา' โดย...ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต

ดำเนินรายการโดย...คุณช่อผกา วิริยานนท์

๑๐.๐๐-๑๑.๓๐ น. ปฏิจจสมุปบาท 'ป่วยเพราะอะไร'

๑๑.๓๐-๑๓.๓๐ น. อาหารอร่อยเพราะกินกันหลายคน ณ อู่ข้าวอู่น้ำ

๑๓.๓๐-๑๔.๓๐ น. ผ่อนพัก ตระหนักรู้ นอนภาวนากับเสียงคลิสตัลโบว์

๑๔.๐๐-๑๔.๓๐ น. เท้ากระทบพื้น...จิตรู้ตื่น และเบิกบาน เดินอย่างมีความสุขที่ได้เดิน ผ่านถ้ำพระอารยตารามหาโพธิสัตว์ สถานที่ที่เปรียบดังครรภ์ ของแม่...อันเป็นโลกของลูก

๑๔.๓๐-๑๖.๓๐ น. 'ลูกกตัญญู...ดูแลแม่ที่ป่วยไข้' ด้วยสัมผัสแห่งรักและลมหายใจแห่งสติของลูก โดย...ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต

๑๘.๐๐-๑๙.๐๐ น. ทำวัตรเย็น

๑๙.๓๐-๒๑.๐๐ น. สนทนาธรรม 'สิ่งที่รักตายจาก...แต่ความสุขที่ได้รักยังอยู่' โดย...ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต

อาทิตย์ที่ ๓๐ สิงหาคม

๐๙.๐๐- ๑๐.๐๐ น. รายการวิทยุสาวิกา สื่อเพื่อชีวิตที่งดงามและเป็นอิสระ

๑๐.๐๐- ๑๒.๐๐ น. เสวนา 'ครอบครัวคือหัวใจแห่งการเยียวยา'

ผู้ร่วมเสวนา ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต
คุณพิไลวรรณ บุญล้น
คุณทวีวัฒนา ทุนคุ้มทอง
ดร.สายน้ำผึ้ง รัตนงาม
คุณนรีกระจ่าง คันธมาส
พญ.กอบกุลยา จึงประเสริฐศรี
(รองนางสาวไทย อันดับ 1 ปี 2552)

ดำเนินรายการโดย จีน่า อัจฉราภรณ์ กนกนทีสวัสดิ์ (นางสาวไทยปี ๒๕๕๖)

 

Page 1 of 30

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

ติดต่อ เสถียรธรรมสถาน

logo

เสถียรธรรมสถาน เลขที่ ๒๓ ถนนวัชรพล รามอินทรา ๕๕ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐
โทรศัพท์ 02-519-1119, 02-510-6697,
091-831-2294

โทรสาร 02-519-4633

E-mail: sdsweb.webmaster@gmail.com

แผนที่สถานที่ตั้งเสถียรธรรมสถาน

เนื่องด้วยเสถียรธรรมสถานไม่สะดวกในเรื่องสถานที่จอดรถ ขอความกรุณาให้ท่านใช้รถประจำทางหรือรถสาธารณะในการเดินทาง ธรรมขอบพระคุณ

?>