online-link
top-aug-29-16

กิจกรรมพิเศษ

aug-29-16

สติ..คืออะไร ?

สติ..ช่วยให้เราทำงานอย่างเป็นสุขจริงหรือ ?

มาทำงานให้สนุก เป็นสุขในขณะทำงาน

ในบรรยากาศการอบรมหลักสูตร

“บุญภาคี..เสริมสร้างสติสู่สตรี..สร้างสุขสู่สังคม”

Happy Soul..Happy Womem for Better Life

ที่จะฉุดช่วยให้สตรีทำงานอย่างพบกับความสำเร็จ

ณ เสถียรธรรมสถาน ชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างศานติ

ติดตามชม Online Classroom ไปพร้อมกับผู้เข้าอบรม ๘ รุ่น กว่า ๑,๐๐๐ คน ในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๕๙-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐...

ก้าวสำคัญของการใช้ธรรมเยียวยาสังคม ในทศวรรษที่ ๔ ของเสถียรธรรมสถาน ด้วยการถอดความรู้การทำงานด้านสตรีตลอด ๓ ทศวรรษ ร้วมกับภาครัฐ ภาคธุรกิจและภาคสังคม สู่หลักสูตรอบรมการสร้างวิถีชีวิตแห่งสติกับ ๒๔ ชั่วโมงอันใหม่เอี่ยมทุกวัน ในรูปแบบ Community Learning   ภายใต้ “โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีวัยทำงานสู่ความสุขทุกมิติ..ด้วยการเสริมสร้างสติและปัญญา” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงแรงงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และเสถียรธรรมสถาน เพื่อร่วมกันมอบความสุขสู่สังคม ด้วยการส่งเสริมให้สตรีมีภาวะผู้นำความสุขอย่างมีสติปัญญา ทั้งในชีวิตครอบครัวและการงาน (Work-life Balance)มีผู้เข้าร่วมกว่า ๑,๐๐๐ คน จาก ๔๐๐ องค์กร ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงแรงงาน เจ้าของกิจการ ผู้บริหารหน่วยงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และไตรภาคีด้านสวัสดิการแรงงาน

...

โปรดติดตามชมการถ่ายทอดสด งานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ วันพฤหัสบดีที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. (แนบอีการ์ดกำหนดการแถลงข่าว)

 

 

aug-25-16_3

ใครเป็นหลานของคุณยาย...ยกมือขึ้น !

ปีนี้เป็นปีที่ 12 ของโครงการ ‘จิตประภัสสรตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์’

คุณยายขอเชิญคุณพ่อคุณแม่และชวนหลานๆ ทุกรุ่น

กลับบ้านเราเพื่อร่วมจิต...วางใจในพิธีวางศิลาฤกษ์ ธรรมาศรม

เสถียรธรรมสถาน 

มารวมพลัง ‘เด็กคือเสาเข็มที่มีชีวิต’ โดยพร้อมเพรียงกัน

ในวันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2559 เวลา 09.29 น.

 

 

 

aug-25-16_2

ขอเชิญท่านให้เกียรติเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์

การร่วมจิต...วางใจในพิธีวางศิลาฤกษ์

ธรรมาศรม อาศรมของผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ

ในทุกช่วงวัยของชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย

บนวิถีอยู่อย่างไรไม่ตายทั้งเป็น

ณ เสถียรธรรมสถาน

ในวันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2559

เวลา 09.29 น.

 

exhibit-aug-16_3

เสถียรธรรมสถาน ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการภาพถ่าย 'สตรีคือสติ'

สติ...ตามดู ตามรู้ ตามเห็นสภาวธรรมอย่างอ่อนโยน จึงเห็นการเกิดดับอย่างฉับพลัน

นิทรรศการภาพที่จะบอกเล่าถึงวิถีชีวิตบนเส้นทางที่งดงามและเป็นอิสระ

โดยมีธรรมชาติที่เอื้อและเกื้อกูลให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างมีธรรม

ผ่านมุมมองของพุทธสาวิกาแห่งเสถียรธรรมสถาน

และจากการมองผ่านเลนส์ของช่างภาพหญิง สมคิด ชัยจิตวนิช

จากช่างภาพมืออาชีพที่สร้างภาพถ่าย สู่การเป็น 'ครู' ผู้สร้างภาพจำให้เด็กๆ

พร้อมด้วยภาพจากช่างภาพจิตอาสาหลากหลายมุมมอง

อาทิ ธีรภาพ โลหิตกุล, ดวงดาว สุวรรณรังษี, พันธ์สิริ สิริเวชชะพันธ์

นิทรรศการภาพ วันที่ 16-28 สิงหาคม .. 2559

ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (บริเวณชั้น L)

วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม .. 2559 เวลา 13.00-16.00 .

Workshop การถ่ายภาพบุคคล 'ถ่ายภาพคนอย่างไรให้ดูดี...ไม่ใช่แค่ดูสวย' โดย สมคิด ชัยจิตวนิช

ผู้ดำเนินรายการ กรรณจริยา สุขรุ่ง นักจัดรายการวิทยุทางไทยพีบีเอส และนำกระบวนการเรียนรู้

 

Page 1 of 41

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

ติดต่อ เสถียรธรรมสถาน

logo

เสถียรธรรมสถาน เลขที่ ๒๓ ถนนวัชรพล รามอินทรา ๕๕ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐
โทรศัพท์ 02-519-1119, 02-510-6697, 091-831-2294

โทรสาร 02-519-4633

E-mail: sdsweb.webmaster@gmail.com

แผนที่สถานที่ตั้งเสถียรธรรมสถาน

เนื่องด้วยเสถียรธรรมสถานไม่สะดวกในเรื่องสถานที่จอดรถ ขอความกรุณาให้ท่านใช้รถประจำทางหรือรถสาธารณะในการเดินทาง ธรรมขอบพระคุณ

?>