asdasd

กิจกรรมพิเศษ

miniconcert-17-4-14
ร่วมเป็นหนึ่งใน วงศาคณาญาติ

ภาวนากับบทเพลงจากใจของ "พุทธสาวิกาสองแผ่นดิน"

ในวันครอบครัว อาทิตย์ที่ ๒๐ เมษายน เวลา ๑๖.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ณ เสถียรธรรมสถาน

 

  http://www.youtube.com/watch?v=hwk0Dve0IDw&feature=youtu.be

 

song-gran-2557

13 เมษายน วันสงกรานต์นี้

เสถียรธรรมสถาน ขอเชิญทุกท่านร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย เพื่อเป็นศิริมงคลตลอดปี

กำหนดการ ๑๓-๑๔ เมษายน ๒๕๕๗


วันอาทิตย์ที่ ๑๓ เมษายน 

๐๕.๐๐

ระฆังแห่งสติ

๐๖.๐๐

ทำวัตร สวดมนต์เช้า (สรภัญญะ) ศาลากัลยาณมิตร โดยสังฆะนักบวชเสถียรธรรมสถาน

พิจารณาอาหารเช้า เป็นอาหารใช้ภาชนเดียวสำเร็จรูปไม่ต้องล้าง ทำภารกิจส่วนตัว

๐๗.๐๐

พุทธสาวิกาเตรียมขบวนรับบิณฑบาตตั้งขบวนที่เรือนกัลยาณมิตรแล้วเดินผ่านที่เรือนไทย

ผู้เตรียมบวช เตรียมใส่บาตร ที่ลานโพธิ์

๐๘.๐๐

ภาวนากับการบิณฑบาตร ที่ลานโพธิ์

๐๘.๔๕

พุทธสาวิกาผู้เตรียมบวชพร้อมกันที่ ธรรมศาลา

๐๙.๐๐

รายการวิทยุสาวิกา 

๑๐.๓๐

ธรรมบรรยาย

๑๑.๐๐

พิจารณาอาหารกลางวันโดยตักอาหารมาพิจารณาที่ธรรมศาลา

๑๒.๓๐

พบผู้ปกครอง

๑๖.๓๐

พิธีบวช โดย.....พระปัญญานันทมุนี (หลวงพ่อสง่า) พระอุปัชฌาย์  

กราบพระอุปัชฌาย์ และคุณยายจ๋า

- ตัวแทน นำพานถวายพระอุปัชฌาย์ และคุณยายจ๋า พร้อมกัน

-นำกล่าวขอขมาพร้อมกัน (นะโม ฯ / อาจาริเยฯ กล่าวคำขอบวช อุกาสะ ) กราบแล้ว

- เดินเข้ารับ ผ้าครองจากพระอุปัชฌาย์ ครองผ้าแล้วที่หลังธรรมศาลา

- และตั้งแถวเพื่อรับบาตรจากคุณยายจ๋าพร้อมนั่งรอ เพื่อรับกรรมฐาน( เกสา โลมา นักขา ฯลฯ ) พร้อม กล่าวนะโม ตัสสะ และ สมาทาน ศีล ๑๐

-พระอุปัชฌาย์ กล่าวคำรับ และให้ศีล พร้อม ให้โอวาท

๑๗.๓๐

ผ่อนพักตระหนักรู้ / น้ำปานะ และภารกิจส่วนตัว

๑๘.๐๐

ภาวนากับวิถีแห่งสติ ทำวัตรสวดมนต์เย็น ณ ชั้นดาดฟ้า อาคารสิกขาลัย

๑๙.๐๐

สรุปวิถีชีวิต.....กระเทาะตัวตน (นัดหมายในวันถัดไป)

๒๑.๐๐

ขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ และเรื่องเล่าก่อนเข้านอน / พักผ่อนอย่างมีสติโดยพุทธ

สาวิกาแม่ครูโมลี เขียวสะอาด

วันจันทร์ที่ ๑๔ เมษายน

 

๐๔.๓๐

ระฆังแห่งสติ(ผู้เตรียมบวช ผู้ใหญ่)

๐๕.๐๐

ทำวัตร สวดมนต์เช้า ห้องพระบรมสีริกธาตุ(ผู้ใหญ่)

ตื่นนอน (ผู้เตรียมบวชเด็ก)

๐๕.๓๐

ทำวัตร สวดมนต์เช้า ณ ศาลากัลยาณมิตร โดยสังฆะพุทธสาวิกาพี่เลี้ยง

๐๖.๐๐

ดูแลเสนาสนะ และ ภาวนากับการกตัญญูชุมชน จัดสถานเพื่อพิจารณาอาหาร

๐๗.๐๐

คณะพุทธสาวิการับบาตร

๐๘.๐๐

พิจารณาอาหารเช้า ทำภารกิจส่วนตัว พักผ่อนอย่างมีสติ

๐๙.๐๐

ทักษะกระบวนการเรียนรู้ ช่วงปริยัติ : รู้โดย ทีมวิทยากร

๑๑.๐๐

พิจารณาอาหารกลางวัน (ธรรมศาลา)

๑๓.๐๐

ภาวนากับการพักผ่อน

วิถีชุมชน : เดินเล่นอย่างมีสติ

๑๔.๓๐

สนทนาพิเศษ โดย...คุณเรืองศักดิ์ ปิ่นประทีป

๑๖.๐๐

ร่วมบุญประเพณี รดน้ำ ดำหัว

๑๗.๐๐

ผ่อนพักตระหนักรู้ / น้ำปานะ และภารกิจส่วนตัว

๑๘.๐๐

ภาวนากับวิถีแห่งสติ ทำวัตรสวดมนต์เย็น ณ ชั้นดาดฟ้า อาคารสิกขาลัย

๑๙.๐๐

สรุปวิถีชีวิต.....กระเทาะตัวตนช่วง ปฏิเวธ : เบิกบานโดย ทีมวิทยากร

(นัดหมายในวันถัดไป)

๒๑.๐๐

ขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ และเรื่องเล่าก่อนเข้านอน / พักผ่อนอย่างมีสติโดยพุทธ

สาวิกาแม่ครูโมลี เขียวสะอาด

 

21-2-2014

เสถียรธรรมสถานขอเรียนเชิญท่านร่วมเป็นเกียรติในพิธีสมโภช
และอัญเชิญยอดฉัตรถ้ำพระอารยตารามหาโพธิสัตว์
วันเสาร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

กำหนดการ

๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.    ลงทะเบียนแขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน
รับประทานอาหาร
๐๘.๔๕ น.    พร้อมกัน ณ ลานพิธี หน้าถ้ำพระอารยตารามหาโพธิสัตว์
ณ ชั้นดาดฟ้าอาคารสาวิกา-สิกขาลัย
๐๙.๐๙ น    พิธีอัญเชิญยอดฉัตร ถ่ายทอดสดผ่านรายการวิทยุ ‘สาวิกา’
ร่วมอธิษฐานจิต และสักการะพระอารยตารามหาโพธิสัตว์
๑๑.๓๐ น.    รับประทานอาหารกลางวัน

   

Page 1 of 21

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

ติดต่อ เสถียรธรรมสถาน

logo

เสถียรธรรมสถาน เลขที่ ๒๓ ถนนวัชรพล รามอินทรา ๕๕ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐
โทรศัพท์ 02-519-1119, 02-510-6697,
091-831-2294

โทรสาร 02-519-4633

E-mail: sdsweb.webmaster@gmail.com

แผนที่สถานที่ตั้งเสถียรธรรมสถาน

เนื่องด้วยเสถียรธรรมสถานไม่สะดวกในเรื่องสถานที่จอดรถ ขอความกรุณาให้ท่านใช้รถประจำทางหรือรถสาธารณะในการเดินทาง ธรรมขอบพระคุณ