online-link
top-70years

ชีวิตคืออะไร

lookin-lookout_072

จากพุทธศักราช ๒๕๓๐ ถึง ๒๕๕๕ ตลอด ๒๕ ปี ของการทำงาน หรือเสี้ยวศตวรรษของเสถียรธรรมสถาน พวกเราได้รับโอกาสที่จะได้ทำงาน และผลจากการทำงานด้วยความกตัญญูต่อพระธรรม ได้ส่งผลให้พวกเรามีความเข้มแข็งในชีวิตที่เหลือทั้งร่างกายและจิตใจ

สำหรับปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๕๖ ที่กำลังจะมาถึง ในช่วงแห่งการเฉลิมฉลองการเคลื่อนเข้ามาของปีใหม่นี้ ข้าพเจ้าขอเชิญชวนให้ท่านทั้งหลายตั้งรับปีใหม่ด้วยการลงทุนทำเหตุด้วยความไม่ประมาท

การเฉลิมฉลองการต้อนรับปีใหม่มีหลากหลายวิธี หนึ่งในนั้น...ขอเชิญชวนให้ท่านผู้อ่านทุกท่านได้ร่วมกันเจริญภาวนา สวดมนต์ข้ามปี เพื่อชีวิตผ่องใสที่เราปรารถนาที่จะให้เป็นของขวัญตัวเอง สิ่งต่างๆ ที่ร้อยรัดมัดตรึงเราในปีเก่า...ทุกอย่างจบลงแล้ว

อย่าเป็นคนที่มีบาดแผลหรือมีแผลเป็นในชีวิต ขอให้เริ่มต้นทำปัจจุบันกรรมให้ศักดิ์สิทธิ์ด้วยจิตที่ไม่ขุ่นมัวของเรา และการลงทุนในเหตุที่ปฏิเสธผลไม่ได้จะทำให้เราเห็นว่าธรรมะศักดิ์สิทธิ์จริง...ชีวิตศักดิ์สิทธิ์จริง

ในปีใหม่นี้ ขอให้มีชีวิตผ่องใสที่ท่านปรารถนาด้วยการลงทุนทำเหตุด้วยความไม่ประมาทเช่นนี้

ขอให้เรามีชีวิตที่ดีด้วยการปิดประตูการทำชั่วทั้งปวง เร่งทำกุศลให้ถึงพร้อม และรักษาใจของเราให้ขาวรอบ มีชีวิตที่สุข สงบ เย็นอยู่ด้วยสติปัญญาในทุกๆ วัน มี ๒๔ ชั่วโมงอันใหม่เอี่ยมกับลมหายใจแห่งสติ มีกายใจที่เป็นหนึ่งเดียวกันที่จะทำให้ชีวิตของเรามีดุลยภาพและความเข้มแข็งด้านใน ถ้าใจของเรารู้ ตื่น และเบิกบานอยู่ในทุกการกระทำ ทุกคำพูด และทุกความคิด ชีวิตจากนี้ไปก็จะเป็นชีวิตผ่องใสที่ใครๆ ก็ลงทุนได้

และปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๕๖ ที่กำลังจะมาถึงนี้ เสถียรธรรมสถานได้จัดทำ ปฏิทินธรรมสวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๖ 'ชีวิตคืออะไร' ใน ๒ รูปแบบ คือ ๑. ปฏิทินภาพพุทธสาวิกาน้อย...แบบตั้งโต๊ะ และ ๒. ปฏิทินการ์ตูนแม่ชีน้อย...แบบแขวน พร้อมความหมายของ 'ชีวิต' อาทิ...

ชีวิตคือการเดินทาง (Life is a Journey), ชีวิตคือจังหวะการเต้นของหัวใจ (Life is a rhythm of heart beats)

ชีวิตคือการผจญภัย (Life is an adventure), ชีวิตคือแรงเสียดทาน (Life is a force of friction)

ชีวิตคือรู้กับหลง (Life is either conscious or delusive), ชีวิตคือธรรมชาติ (Life is a part of nature)

ชีวิตคือการบอกเล่าความสุขความทุกข์ (Life is a sharing of happiness and sufferings), ชีวิตมีขึ้นมีลง (Life is a variation of ups and downs)

ชีวิตคือความอาจหาญโดยธรรม (Life is being courage with Dhamma), ชีวิตอยู่บนทางหรือหลงทาง (Life is either on the right path or not)

ชีวิตคือการไปด้วยกันด้วยดีอย่างมีสติ (Life is being together mindfully), ชีวิตคือความกระหายอยากรู้ (Life is a sense of curiosity)

ร่วมสนับสนุน ปฏิทินธรรมสวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๖ ด้วยการร่วมบุญ ๙๙ บาท เงินทุกบาททุกสตางค์สนับสนุนการสร้างสาวิกาสิกขาลัย มหาวิชชาลัยธรรมะเพื่อเยียวยาสังคม

ทานที่ยิ่งใหญ่ คือการมอบหนทางสงบเย็นและเป็นประโยชน์ให้แก่กัน เพื่อการอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวใหญ่อย่างเป็นสุขและพ้นทุกข์ร่วมกัน...บนหนทางอริยะด้วยบุญภาคี

ขอให้คุณเดินทางอย่างปลอดภัย...อย่างมีธรรม

ธรรมสวัสดีปีใหม่

มองย้อนหลัง


Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/usr12thsak/domains/sdsweb.org/public_html/sdsweb/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

ติดต่อ เสถียรธรรมสถาน

logo

เสถียรธรรมสถาน เลขที่ ๒๓ ถนนวัชรพล รามอินทรา ๕๕ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐
โทรศัพท์ 02-519-1119, 02-510-6697, 091-831-2294

โทรสาร 02-519-4633

E-mail: sdsweb.webmaster@gmail.com

แผนที่สถานที่ตั้งเสถียรธรรมสถาน

เนื่องด้วยเสถียรธรรมสถานไม่สะดวกในเรื่องสถานที่จอดรถ ขอความกรุณาให้ท่านใช้รถประจำทางหรือรถสาธารณะในการเดินทาง ธรรมขอบพระคุณ

?>