online-link
top-newyear-58
asdasd

พุทธสาวิกา

article-22-4-2014

“จิตเดิมแท้ ..เป็นจิตประภสัสร กิเลสจร...เคลื่อนเข้า มาทีหลัง ปล่อยกายใจ เผลอไผลไม่ระวัง ประมาทเพียงครั้ง จะหลงไม่ตรงทาง ความโศกเศร้าก็ไม่เป็นความจริง ความเสียใจก็ไม่เป็นความจริง ความหลงใหลก็ไม่ใช่ความจริง เพราะทุกสิ่งมันย่อมเปลี่ยนไป...
“ความทุกข์เป็นปรากฏการณ์ เป็นปาฏิหาริย์ให้เราทดสอบใจ ทุกข์มีไว้ให้เห็น ไม่มีให้เป็นฉันใด ทุกสิ่งย่อมสลายเพราะเป็นอนิจจังหากโลกมืด เราต้องยิ่งลืมตา ต้องใช้ปัญญาเดินอยู่บนหนทาง ขจัดอวิชชาที่เป็นหลุมพราง...
“ทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องเลือกเอง ทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องเลือกเอง เลือกจิตเดิมแท้...ที่เป็นประภัสสร”
ถึงวันนี้ เพลง ‘จิตประภัสสร’* ดูจะเป็นที่ติดหูของชาวชุมชนเสถียรธรรมสถาน และผู้ที่มาเยี่ยมเยียนสวนธรรมแห่งนี้ ค่าที่เพลงนี้เป็นที่ติดปากของเหล่าพุทธสาวิกาน้อยในโครงการ ‘บวชพุทธสาวิกาสองแผ่นดิน’ ครั้งที่สาม
นับถึงวันนี้ เป็นเวลาเกินกว่าครึ่งทางแล้วสำหรับเหล่าพุทธสาวิกา และเชื่อแน่ว่า เมื่อถึงวันที่ต้องลาสิกขาในปลายเดือนเมษายน เพื่อแยกย้ายไปทำภารกิจตามหน้าที่ของตนเอง
เนื้อหาของเพลงนี้จะตามไปเตือนใจให้ทุกคนยังคง...เลือกจิตเดิมแท้...ที่เป็นประภัสสร
*เพลงที่แต่งขึ้นสำหรับโครงการ ‘บวชพุทธสาวิกาสองแผ่นดิน’ ครั้งที่สาม
เนื้อร้อง-ทำนอง โดย แม่ชีโอ๊ะ โมลี เขียวสะอาด

“ถ้าเธอใช้ชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาท เธอจะไม่ตายทั้งเป็น เธอจะไม่กลัวตาย เพราะความกลัวตายน่ากลัวกว่าความตาย...กว่าที่คุณยายจะได้เดินทางไปถึงสังเวชนียสถาน อายุก็เกือบจะ 30 ปีแล้วแต่พวกเธออายุเพียงแค่ 5-6 ขวบ ก็ได้ไป รวมแล้ว 22 แห่ง ใน 7 เมือง ซึ่งเป็นการเดินทางที่ไม่ธรรมดาเลย จึงขอให้เด็กๆ ใช้ชีวิตที่เหลือหลังจากที่เราได้เดินทางไปในครั้งนี้อย่างตระหนักรู้ คือขอให้ทุกคนได้ตระหนักรู้ว่าความตายเข้ามาใกล้พวกเธอแล้ว ความตายไม่มีคิว ความตายเป็น สิ่งที่พวกเราทุกคนต้องเผชิญ ความตายเป็นแบบฝึกหัดบทสุดท้ายของชีวิต พวกเธอจะสอบผ่านหรือไม่...อยู่ที่ตรงนี้...อยู่ที่ปัจจุบันนี้...ว่าได้ฝึกฝนไว้ดีหรือยัง ขอให้พวกเธอนึกถึง...เพื่อน้อมใจว่าสิ่งเหล่านี้ได้ถูกเตือนแล้วตั้งแต่อายุเท่านี้...
“ใบโพธิ์ที่ร่วงหล่น...พวกเธอคงจะได้เห็นแล้วว่า...ใบอ่อนก็หล่น ใบแก่ก็หล่น ใบที่สมบูรณ์ก็หล่น ใบที่แหว่งวิ่นมีตำหนิก็หล่น ฉะนั้น ความตายเป็นธรรมชาติที่พวกเธอได้มาพร้อมกับการเกิด คุณยายขอให้พวกเธอทุกคนตั้งสัจจะที่จะทิ้งชีวิตนี้อย่างไม่ตายทั้งเป็น อันเป็นการก้าวเดินอย่างแกล้วกล้าและอาจหาญอยู่ด้วยธรรม”
แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต
ประธานโครงการ ‘บวชพุทธสาวิกาสองแผ่นดิน’

 

4

1 เม.ย. 57

พิจารณาอาหารเพล : อาหารมื้อแรกของการเป็นนักบวช

ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต สอนพุทธสาวิกา เรื่องการเป็นเนื้อนาบุญ

"...เนื้อนาบุญอันบริสุทธิ์ เมื่อ ข้าวของชาวบ้าน ความตั้งใจของ ชาวบ้าน ความรักของพ่อแม่ที่ตก มาถึงเราในวันที่เราบวชวันนี้จะได้อา นิสงค์จากเนื้อนาบุญที่บริสุทธิ์ คุณยายจะขอให้เราตั้งสัจจะใน การที่จะให้พร ให้หัวใจของเราที่ กตัญญูต่อพ่อแม่ ได้รับพรครั้งแรก จากการเปนนักบวช เปนพุทธสาวิกา ในวันนี้"

 

4

ณ ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ในพิธีบวชพุทธสาวิกาสองแผ่นดิน ครั้งที่ 3

ธรรมะจากท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต

ที่สอนคณะพุทธสาวิกาหลังจากขอขมาพระรัตนตรัยแล้วมีใบโพธิ์ใบเล็กหล่นลงมาแปะที่หน้าผากท่าน ท่านได้สอนว่า

"...ใบโพธิ์แสดงความจริงให้เห็นเรื่องการทิ้ง ใบอ่อนก็ร่วง ใบแก่ก็ร่วง สมบูรณ์ก็ร่วง ไม่สมบูรณ์ก็ร่วง สดก็ร่วง เหี่ยวก็ร่วง มีโอกาสร่วงได้เท่ากันทุกคน เด็กแหว่งก็มี ผู้ใหญ่แหว่งก็มี..."

ติดตามชมภาพการบวชพุทธสาวิกาสองแผ่นดิน ครั้งที่ 3 ณ แดนพุทธภูมิ ประเทศอินเดีย เพิ่มเติม ได้ที่ www.facebook.com/sdsface

 

16

วันพฤหัสฯที่ ๓ เม.ย. ๕๗

คาถาประจำวัน : "อยู่อย่างไร...ไม่ตายทั้งเป็น"

คณะพุทธสาวิกาน้อยแบ่งปันรอยยิ้มและพลังพร้อมกับความสุขเล็กๆในหัวใจดวงน้อยๆให้กับโลกนี้ที่แม่น้ำคงคา กับรุ่งอรุณของวันที่จะทำให้ทุกวันเป็นรุ่งอรุณใหม่ของชีวิต

และได้เรียนรู้ชีวิตและความตายที่ริมฝั่งแม่น้ำคงคา ที่ทั้งสวยที่สุด น่าเกลียดที่สุด ความตายเป็นอนิจจังที่ปรากฏให้เราเห็นตรงหน้า ไม่ว่ารวย หรือจน ทั้งหมดก็ต้องมาจบลงที่นี่เหมือนกัน ต่างกันเพียงแค่ถ้ารวยก็ใช้ฟืนมากกว่าคนจนหน่อย เผาได้มากกว่าหน่อย สัจธรรมที่ปรากฏอยู่ตรงหน้า ทำให้เห็นชีวิต จากนี้ไปเราทุกคนเดินไปสู่เส้นทางเดียวกันคือกองฟอน แต่ต่างกันที่ ใครจะตายก่อนตายได้เร็วกว่ากัน

พระพุทธเจ้าได้ใช้แม่น้ำคงคาเป็นอุปกรณ์สอนคนให้หลุดพ้นจากกิเลส ดุจดั่งสอนสนธริกภาชิวราม ดูกรพระสมณโคดมเมื่อพระองค์มาที่นี่เชิญลงมาอบสรงเถิดเพราะแม่น้ำคงคาศักดิ์สิทธิท่านจะเข้าสู่

สวรรค์ได้ พระองค์จึงตรัสว่า...

"ถ้าคงคาศักดิ์เพราะอาบรดแล้วไซร้สวรรค์คงไม่มีที่ว่างสำหรับเราเพราะคงมีแต่สัตว์น้ำ ที่อาศัยอยู่ในสายน้ำนี้เป็นแน่ ทำไมเธอไม่พาตัวเองสู่พระนิพพาน ขอให้ดูสายน้ำนี้สิ เธอจงดู คงคาไม่ไหลย้อนกลับ ถ้าเธอใช้อริยมรรคอันมีองค์ 8 เป็นเส้นทางเดินด้วยความเพียรอย่างไม่ย่อท้อ

สิ่งนี้จะพาเธอไปถึงฝั่งคือพระนิพพานได้"

การไปคงคาก็เพื่อไปรับคติธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอน

bwd  set 1/10  fwd
 

Page 1 of 12

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

ติดต่อ เสถียรธรรมสถาน

logo

เสถียรธรรมสถาน เลขที่ ๒๓ ถนนวัชรพล รามอินทรา ๕๕ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐
โทรศัพท์ 02-519-1119, 02-510-6697,
091-831-2294

โทรสาร 02-519-4633

E-mail: sdsweb.webmaster@gmail.com

แผนที่สถานที่ตั้งเสถียรธรรมสถาน

เนื่องด้วยเสถียรธรรมสถานไม่สะดวกในเรื่องสถานที่จอดรถ ขอความกรุณาให้ท่านใช้รถประจำทางหรือรถสาธารณะในการเดินทาง ธรรมขอบพระคุณ