online-link
top-savika-58

สาวิกาสิกขาลัย เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาโท

สาวิกาสิกขาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิชชาลัยธรรมเพื่อเยียวยาสังคม กำลังเปิดรับสมัครนิสิต ปริญญาโท รุ่นที่ ๘  หลักสูตรพุทธศาสตร์และศิลปะแห่งชีวิตประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘   คุณสมบัติผู้สมัคร : สำ

Read more

ทานที่ยิ่งใหญ่... คือการให้หนทางที่สงบเย็นและเป็นประโยชน์

พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรับสั่งว่า "มนุษย์พ้นทุกข์ได้เพราะการฝึกฝน" ตลอดระยะเวลา ๓๕ ปี บนเส้นทางธรรม ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ก็เชื่อมั่นในศักยภาพของการฝึกฝนว่า "มนุษย์...ไม่ว่าจะมามืดหรือมาสว่าง สามา

Read more

การบวชพุทธสาวิกาสองแผ่นดิน ครั้งที่ ๔

การบวชพุทธสาวิกาสองแผ่นดิน ครั้งที่ ๔ บ่มเพาะ ‘เด็กผู้หญิง’ ให้เป็น ‘กุลสตรี’ ที่เป็น ‘อริยชน’      ช่วงเวลาปิดเทอมภาคฤดูร้อนที่กำลังจะมาถึง เด็กผู้หญิงจะไม่ใช้เวลาให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์อีกต่อไป ด้วย

Read more

"อาตมาขึ้นมากรุงเทพฯ ก็หาโอกาสมาเยี่ยมแม่ชีทุกครั้ง มาเห็นการบวชของพุทธสาวิกาก็ยินดี เพราะว่าท่านอาจาร...

Read more

นับเป็นเวลาเกือบ 3 ทศวรรษ ที่ "เสถียรธรรมสถาน" ก่อตั้งขึ้นมา ด้วยวัตถุประสงค์หลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน เ...

Read more

เด็กคือเมล็ดพันธุ์...ร่วมกันเป็นหนึ่งในการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญาให้กับเด็กด้วยการติดตามและช่วยกันเผยแพร...

Read more

การบวชพุทธสาวิกาสองแผ่นดิน ครั้งที่ ๔ บ่มเพาะ ‘เด็กผู้หญิง’ ให้เป็น ‘กุลสตรี’ ที่เป็น ‘อริยชน’      ช...

Read more

การเดินทางของเมล็ดฝ้าย เป็นผ้าผืนเดียวกัน

asdasd

การปฏิบัติบูชาและการตั้งสัจจะอธิษฐานต่อองค์พระอารยตารามหาโพธิสัตว์ ในทุกวันที่ 25 ของทุกเดือน
จะมีอานุภาพ ได้อานิสงค์มหาศาล

เนื่องเพราะเป็นวันระลึกถึงการอุบัติขึ้นของพระอารยตารามหาโพธิสัตว์

ร่วมปฏิบัติบูชาได้ที่ เสถียรธรรมสถาน
9.00 น. ทุกวันที่ 25 ของทุกเดือน


สักครั้งหนึ่งในชีวิต...
ตามรอยพระศาสดา...
สู่โลกกว้างแห่งแดนพุทธภูมิ
พระพุทธองค์ทรงเคยมีวิถีชีวิตอย่างไร...
อะไรทำให้พระองค์ตรัสรู้ ... ธรรมะใดที่ท่านมอบไว้ให้ชาวพุทธ 

เชิญร่วมเดินทางไปกับพุทธสาวิกา สู่การเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก
กับโครงการพุทธสาวิกาสองแผ่นดิน 2558 (จากสุวรรณภูมิสู่แดนพุทธภูมิ -สังเวชนียสถาน 4 ณ อินเดีย เนปาล)

ดาวน์โหลดใบสมัครร่วมโครงการ

 ดาวน์โหลดโปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดตารางนัดหมายโครงการ

***รับจำนวนจำกัด***
สนใจติดต่อ 082-5711189, 091-8312294, 084-1316423, 061-4376337 , 061-4594335

     

ทุกคำถามของชีวิต...มีคำตอบที่นี่
สาวิกาสิกขาลัย มหาวิชชาลัยธรรมะเพื่อเยียวยาสังคม
 
ขอส่งท้ายปีเก่าด้วย ภาพเก่าย้อนไปเมื่อ 20 กว่าปีที่แล้ว
กับงานชิ้นแรกของเสถียรธรรมสถาน บ้านสายสัมพันธ์
บัดนี้... เด็กหลายคนที่เราเห็นในภาพได้โอกาสติดตามคุณยายจ๋า
(ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต)ในฐานะเยาวชนทำงานสื่อเดินทางทั่วโลกรับใช้
พระธรรม และอีกหลายคนมีชีวิตที่งดงาม ทำคุณประโยชน์บนโลกใบนี้
"เราไม่ใช่เด็กด้อยโอกาส โอกาสมีให้เราเสมอ เมื่อมีโอกาสจงใช้
โอกาสนั้นอย่างเต็มความสามารถ"
คำสอนท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต
 

SDS TV

การบูชาประเภทใด เป็นพุทธประสงค์

Login เข้าระบบ SDSweb

apply-online
apply-form
volunteer

เสียง จากชุมชน

ช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านของปี ๒๕๕๔ ใกล้เข้ามา หลายท่านก็อยากให้ถึงในเร็ววัน หลายท่านก็อยากหยุดเวลาไว้ อย่างไรก็ตาม แต่ต้องยอมรับความจริงอย่า...

Read more
water-banner2

ติดต่อ เสถียรธรรมสถาน

logo

เสถียรธรรมสถาน เลขที่ ๒๓ ถนนวัชรพล รามอินทรา ๕๕ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐
โทรศัพท์ 02-519-1119, 02-510-6697,
091-831-2294

โทรสาร 02-519-4633

E-mail: sdsweb.webmaster@gmail.com

แผนที่สถานที่ตั้งเสถียรธรรมสถาน

เนื่องด้วยเสถียรธรรมสถานไม่สะดวกในเรื่องสถานที่จอดรถ ขอความกรุณาให้ท่านใช้รถประจำทางหรือรถสาธารณะในการเดินทาง ธรรมขอบพระคุณ