online-link
top-vesak-2015

เสถียรธรรมสถานขอแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิต

เสถียรธรรมสถานขอแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิต 3 ท่าน, มหาบัณฑิต 5 ท่าน และบัณฑิต 2 ท่าน สำเร็จการศึกษาในปี 2558 นี้ โอวาทจากท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต '...มนุษย์พ้นทุกข์ได้จริง คนที่จบแล้วก็ต้องเสียสละเยอะขึ้นที่ต้องป

Read more

ปฏิบัติธรรมวิสาขบูชา

เสถียรธรรมสถาน ขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธา เข้าร่วมปฏิบัติธรรม (อานาปานสติภาวนา)เนื่องในวันวิสาขบูชาระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2558 นี้ เสาร์ที่ 30 พ.ค. - จันทร์ที่ 1 มิ.ย. 2558ชาวพุทธพร้อมใจร่วมกันกวยข้า

Read more

ตาย อย่าง ดี (Die So Well)

'ตายอย่างดี' คือ 'ตายอย่างไร' ร่วมพูดคุยกับคนทำหนัง ร่วมรับฟังเพลงเพราะๆ ที่ไม่ธรรมดา ร่วมเสวนาธรรมกับคนเคยทุกข์ และร่วมเก็บเกี่ยวสาระธรรมกับความสนุกจากหนังสั้น 'ตายอย่างดี' เสถียรธรรมสถาน ขอเชิญรับชมภาพยนตร์

Read more

Pray for Nepal

Read more

ทานที่ยิ่งใหญ่... คือการให้หนทางที่สงบเย็นและเป็นประโยชน์

พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรับสั่งว่า "มนุษย์พ้นทุกข์ได้เพราะการฝึกฝน" ตลอดระยะเวลา ๓๕ ปี บนเส้นทางธรรม ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ก็เชื่อมั่นในศักยภาพของการฝึกฝนว่า "มนุษย์...ไม่ว่าจะมามืดหรือมาสว่าง สามา

Read more

His Holiness Sayadaw  Ku  Mara Bhivamsa สมเด็จพระสังฆราชจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า เดินทางมาประเทศไทยเพื่อรับดุษฎีบัณฑิตกิ...

Read more

นับเป็นเวลาเกือบ 3 ทศวรรษ ที่ "เสถียรธรรมสถาน" ก่อตั้งขึ้นมา ด้วยวัตถุประสงค์หลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน เ...

Read more

เด็กคือเมล็ดพันธุ์...ร่วมกันเป็นหนึ่งในการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญาให้กับเด็กด้วยการติดตามและช่วยกันเผยแพร...

Read more

การบวชพุทธสาวิกาสองแผ่นดิน ครั้งที่ ๔ บ่มเพาะ ‘เด็กผู้หญิง’ ให้เป็น ‘กุลสตรี’ ที่เป็น ‘อริยชน’      ช...

Read more

การเดินทางของเมล็ดฝ้าย เป็นผ้าผืนเดียวกัน

asdasd

Trailer ตัวอย่างภาพยนตร์ ตายอย่างดี (รอบปฐมทัศน์ 27 พค.2558)

 

สกู๊ปข่าว 'บวชพุทธสาวิกาสองแผ่นดิน'
ช่วงชัดข่าวเที่ยง ออกอากาศทางไทยรัฐทีวี เวลา 11.30-12.30น. วันที่ 11 พ.ค. 58

ช่วงปิดเทอมที่ผ่านมา เด็กๆหลายคนได้มีโอกาสเรียนรู้เรื่องราวนอ­กห้องเรียนมากมาย เสถียรธรรมสถานจึงจัดโครงการบวชพุทธสาวิกา­สองแผ่นดิน ครั้งที่ 4 ที่ประเทศอินเดีย

 


สักครั้งหนึ่งในชีวิต...
ตามรอยพระศาสดา...
สู่โลกกว้างแห่งแดนพุทธภูมิ
พระพุทธองค์ทรงเคยมีวิถีชีวิตอย่างไร...
อะไรทำให้พระองค์ตรัสรู้ ... ธรรมะใดที่ท่านมอบไว้ให้ชาวพุทธ 

เชิญร่วมเดินทางไปกับพุทธสาวิกา สู่การเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก
กับโครงการพุทธสาวิกาสองแผ่นดิน 2558 (จากสุวรรณภูมิสู่แดนพุทธภูมิ -สังเวชนียสถาน 4 ณ อินเดีย เนปาล)

ดาวน์โหลดใบสมัครร่วมโครงการ

 ดาวน์โหลดโปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดตารางนัดหมายโครงการ

***รับจำนวนจำกัด***
สนใจติดต่อ 082-5711189, 091-8312294, 084-1316423, 061-4376337 , 061-4594335

     

SDS TV

วิ่งตามโลกไม่ทัน

Login เข้าระบบ SDSweb

apply-online
apply-form
volunteer

เสียง จากชุมชน

ช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านของปี ๒๕๕๔ ใกล้เข้ามา หลายท่านก็อยากให้ถึงในเร็ววัน หลายท่านก็อยากหยุดเวลาไว้ อย่างไรก็ตาม แต่ต้องยอมรับความจริงอย่า...

Read more
water-banner2

ติดต่อ เสถียรธรรมสถาน

logo

เสถียรธรรมสถาน เลขที่ ๒๓ ถนนวัชรพล รามอินทรา ๕๕ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐
โทรศัพท์ 02-519-1119, 02-510-6697,
091-831-2294

โทรสาร 02-519-4633

E-mail: sdsweb.webmaster@gmail.com

แผนที่สถานที่ตั้งเสถียรธรรมสถาน

เนื่องด้วยเสถียรธรรมสถานไม่สะดวกในเรื่องสถานที่จอดรถ ขอความกรุณาให้ท่านใช้รถประจำทางหรือรถสาธารณะในการเดินทาง ธรรมขอบพระคุณ