online-link
top-cal15_1

ธรรมเทศนา โดย พระครูสังฆกิจพิมล

ขอเชิญร่วมฟังธรรมเทศนา โดย พระครูสังฆกิจพิมล (พระอาจารย์สุรศักดิ์ สุรญาโณ) แห่งวัดชลประทานรังสฤษดิ์ จังหวัดนนทบุรี วันพุธที่ 31 ธันวาคม 2557 เวลา 20.00 น. ณ เสถียรธรรมสถาน

Read more

สนับสนุนงานผ่านปฏิทินเสถียรธรรมสถาน

ปฏิทินธรรมสวัสดีปีใหม่ 2 รูปแบบ รายได้จากการจำหน่าย เพื่อนำไปใช้ในกิจการสาธารณะประโยชน์ของเสถียรธรรมสถาน ที่ครอบคลุมทุกช่วงวัยของชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย "แสงเงาแห่ง Ladakh" การเดินทางถักโลกด้วยธรรมสู่ดินแดนเสียดฟ

Read more

กำหนดการเคลื่อนพระพุทธชยันตีองค์ดำนาลันทา

กำหนดการเคลื่อนพระพุทธชยันตีองค์ดำนาลันทา ผู้เป็นเลิศแห่งปัญญาและการเยียวยา 18-20 ธันวาคม 2557 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม21-25 ธันวาคม 2557 ร่วมงาน วัฒนธรรม ศาสนา วิทยาศาสตร์ สร้างโอกาสให้เด็กจังหวัดอุบลราชธานี ณ โรงเรียนเบญจะ

Read more

สาวิกาสิกขาลัย เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาโท

สาวิกาสิกขาลัย มหาวิชชาลัยธรรมะเพื่อเยียวยาสังคม เพิ่มทุนชีวิต...ด้วยการปรับวิธีคิด...ตามวิถีธรรม สาวิกาสิกขาลัย กำลังเปิดรับสมัครนิสิตใหม่ หลักสูตรพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาพุทธศาสตร์และศิลปะแห่งชีวิต (ระด

Read more

ขอเชิญร่วมฟังธรรมเทศนา จากพระอาจารย์ปสันโน

ขอเชิญร่วมฟังพระธรรมเทศนา ในวันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม 2557 เวลา 16.00 น. โดย พระอาจารย์ปสันโนภิกขุ เจ้าอาวาสวัดป่าอภัยคีรี รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

Read more

ชีวิตผ่องใสที่ใครๆ ปรารถนา

เสถียรธรรมสถานขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมปฏิบัติอานาปานสติภาวนา 'ชีวิตผ่องใสที่ใครๆ ปรารถนา' ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2557 ถึง วันที่ 4 มกราคม 2558 ร่วมส่งท้ายปีเก่าด้วยการสวดมนต์ข้ามปีในวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และตักบาตรต้อนรั

Read more

  ตลอดเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557 เสถียรธรรมสถานได้จัดให้มีการอบรม นวัตกรรมการสร้างมนุษยชาติภายใต้หัวใจแม่ หัวใจ...

Read more

พล.อ.โฆษิต สมุทรผ่อง  และคุณศันสนีย ภริยา, รองผู้บัญชาการศูนย์ทหารราบ พ.อ.(พ) เดชดนัย แสนรักษ์,ผู้แทน ศพก.2 ศูนย์พัฒน...

Read more

เมื่่อเวลา 13.30 น. - 16:30 น. ของวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2557 เสถียรธรรมสถานมีโอกาสเปิดบ้านต้อนรับกัลยาณมิตรจากแดนไกลผู้มีหัวใ...

Read more

ปฐมพุทธภาสิตคาถา ภาค ๒ บทสวดมนต์พิเศษ บทที่ ๑๒ (หน้า ๓๒) เมื่อเรายังไม่พบญาณ ได้แล่นท่องเที่ยวไปในสงสารเป็...

Read more
asdasd
 

การให้ เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ เพราะมาจากใจที่เมตตา ผู้ให้ย่อมเป็นสุขทันทีที่ให้ เพราะสุขนั้นเกิดจากการคิดที่จะให้

มหัศจรรย์วันละบาท ฟื้นชีวิตผู้ป่วยจิตเวช

วันนี้ ท่านมีโอกาสที่จะมอบความปราถนาดีให้กับผู้ป่วยจิตเวช
เพียงท่านสะสมเงินวันละบาท ร่มบุญบริจาคและสนับสนุนโครงการ "มหัศจรรย์วันละบาท ฟื้นชีวิตผู้ป่วยจิตเวช"

ชื่อบัญชี มูลนิธิสายใยครอบครัวเพื่อฟื้นคืนคนดี (ออมทรัพย์/สะสมทรัพย์)
ธนาคารกรุงไทย 130-0-21292-6
ธนาคารกสิกรไทย 465-2-31480-0
ธนาคารไทยพาณิชย์ 382-2-29856-0
ธนาคารกรุงเทพ 188-0-79671-7
ธนาคารกรุงศรี 460-1-07249-9

ติดต่อ สมาคมสายใยครอบครัว
ชั้น 2 ตึกกายภาพบำบัด โรงพยาบาลศรีธัญญา
โทร. 02-528-7821, 086-300-6074
www.thaifamilylink.net

   

bk-buddha-nov-14

กำหนดการเคลื่อนพระพุทธชยันตีองค์ดำนาลันทา

ผู้เป็นเลิศแห่งปัญญาและการเยียวยา

18-20 ธันวาคม 2557 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
21-25 ธันวาคม 2557
ร่วมงาน วัฒนธรรม ศาสนา วิทยาศาสตร์ สร้างโอกาสให้เด็กจังหวัดอุบลราชธานี ณ โรงเรียนเบญจะมะมหาราช จ.อุบลราชธานี
26 ธันวาคม 2557 เดินทางกลับเสถียรธรรมสถาน

   

SDS TV

ทน...ไม่ไหวแล้ว

Login เข้าระบบ SDSweb

apply-online
apply-form
volunteer

เสียง จากชุมชน

ช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านของปี ๒๕๕๔ ใกล้เข้ามา หลายท่านก็อยากให้ถึงในเร็ววัน หลายท่านก็อยากหยุดเวลาไว้ อย่างไรก็ตาม แต่ต้องยอมรับความจริงอย่า...

Read more
water-banner2

ติดต่อ เสถียรธรรมสถาน

logo

เสถียรธรรมสถาน เลขที่ ๒๓ ถนนวัชรพล รามอินทรา ๕๕ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐
โทรศัพท์ 02-519-1119, 02-510-6697,
091-831-2294

โทรสาร 02-519-4633

E-mail: sdsweb.webmaster@gmail.com

แผนที่สถานที่ตั้งเสถียรธรรมสถาน

เนื่องด้วยเสถียรธรรมสถานไม่สะดวกในเรื่องสถานที่จอดรถ ขอความกรุณาให้ท่านใช้รถประจำทางหรือรถสาธารณะในการเดินทาง ธรรมขอบพระคุณ