online-link
top_father-day-2014

ปฏิบัติธรรมวันพ่อ

วันพ่อแห่งชาติปีนี้ เสถียรธรรมสถาน ขอเชิญทุกท่านร่วมกันปฏิบัติ 'อานาปานสติภาวนา' สร้างชุมชนคนโสดาบัน ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ตั้งแต่วันที่ 1-10 ธ.ค. 2557 สอบถามร

Read more

ธรรมบรรยาย "มองหน้าอัตตา" โดยพระอาจารย์อมโร ภิกขุ

เสถียรธรรมสถาน ขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชน และผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมฟังธรรมบรรยาย โดย พระอาจารย์อมโรภิกขุ เจ้าอาวาสวัดป่าอมราวดี ประเทศอังกฤษ "มองหน้าอัตตา" ในวันเสาร์ที่ 6 ธันวาคม 2557 เวลา 15.00-16.30 น. ณ เสถียรธรรมสถาน

Read more

กำหนดการเคลื่อนพระพุทธชยันตีองค์ดำนาลันทา

กำหนดการเคลื่อนพระพุทธชยันตีองค์ดำนาลันทา ผู้เป็นเลิศแห่งปัญญาและการเยียวยา 15-19 พฤศจิกายน 2557 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม20-24 พฤศจิกายน 2557 โรงพยาบาลพล จ.ขอนแก่น 25-27 พฤศจิกายน 2557 โรงพยาบาลสีชมพู จ.ขอนแก่น 28-30 พฤศจิกา

Read more

'อานาปานสติภาวนา' วันพ่อแห่งชาติ

วันพ่อแห่งชาติปีนี้ เสถียรธรรมสถาน ขอเชิญทุกท่านร่วมกันปฏิบัติ 'อานาปานสติภาวนา' สร้างชุมชนคนโสดาบัน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ตั้งแต่วันที่ 1-10 ธ.ค. 2557 สอบถามร

Read more

สนับสนุนงานผ่านปฏิทินเสถียรธรรมสถาน

ปฏิทินธรรมสวัสดีปีใหม่ 2 รูปแบบ รายได้จากการจำหน่าย เพื่อนำไปใช้ในกิจการสาธารณะประโยชน์ของเสถียรธรรมสถาน ที่ครอบคลุมทุกช่วงวัยของชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย "เมล็ดพันธ์แห่งชีวิต" นิทานภาพสีสันสวยงามในรูปแบบปฏิทิ

Read more

สนับสนุนงานผ่านปฏิทินเสถียรธรรมสถาน

ปฏิทินธรรมสวัสดีปีใหม่ 2 รูปแบบ รายได้จากการจำหน่าย เพื่อนำไปใช้ในกิจการสาธารณะประโยชน์ของเสถียรธรรมสถาน ที่ครอบคลุมทุกช่วงวัยของชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย "แสงเงาแห่ง Ladakh" การเดินทางถักโลกด้วยธรรมสู่ดินแดนเสียดฟ

Read more

  ตลอดเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557 เสถียรธรรมสถานได้จัดให้มีการอบรม นวัตกรรมการสร้างมนุษยชาติภายใต้หัวใจแม่ หัวใจ...

Read more

พล.อ.โฆษิต สมุทรผ่อง  และคุณศันสนีย ภริยา, รองผู้บัญชาการศูนย์ทหารราบ พ.อ.(พ) เดชดนัย แสนรักษ์,ผู้แทน ศพก.2 ศูนย์พัฒน...

Read more

เมื่่อเวลา 13.30 น. - 16:30 น. ของวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2557 เสถียรธรรมสถานมีโอกาสเปิดบ้านต้อนรับกัลยาณมิตรจากแดนไกลผู้มีหัวใ...

Read more

๑. สัมมาทิฎฐิ ๒. สัมมาสังกัปปะ ปัญญา สมถะ วิปัสสนา นิพพาน ๓. สัมมาวาจา ๔. สัมมากัมมันตะ ๕. สัมมาอาช...

Read more
asdasd
 

การให้ เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ เพราะมาจากใจที่เมตตา ผู้ให้ย่อมเป็นสุขทันทีที่ให้ เพราะสุขนั้นเกิดจากการคิดที่จะให้

มหัศจรรย์วันละบาท ฟื้นชีวิตผู้ป่วยจิตเวช

วันนี้ ท่านมีโอกาสที่จะมอบความปราถนาดีให้กับผู้ป่วยจิตเวช
เพียงท่านสะสมเงินวันละบาท ร่มบุญบริจาคและสนับสนุนโครงการ "มหัศจรรย์วันละบาท ฟื้นชีวิตผู้ป่วยจิตเวช"

ชื่อบัญชี มูลนิธิสายใยครอบครัวเพื่อฟื้นคืนคนดี (ออมทรัพย์/สะสมทรัพย์)
ธนาคารกรุงไทย 130-0-21292-6
ธนาคารกสิกรไทย 465-2-31480-0
ธนาคารไทยพาณิชย์ 382-2-29856-0
ธนาคารกรุงเทพ 188-0-79671-7
ธนาคารกรุงศรี 460-1-07249-9

ติดต่อ สมาคมสายใยครอบครัว
ชั้น 2 ตึกกายภาพบำบัด โรงพยาบาลศรีธัญญา
โทร. 02-528-7821, 086-300-6074
www.thaifamilylink.net

   

bk-buddha-nov-14

กำหนดการเคลื่อนพระพุทธชยันตีองค์ดำนาลันทา

ผู้เป็นเลิศแห่งปัญญาและการเยียวยา

15-19 พฤศจิกายน 2557 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม
20-24 พฤศจิกายน 2557 โรงพยาบาลพล จ.ขอนแก่น

25-27 พฤศจิกายน 2557 โรงพยาบาลสีชมพู จ.ขอนแก่น

28-30 พฤศจิกายน 2557 โรงพยาบาลคำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
1-10 ธันวาคม 2557 งานประเพณีฮีตสิบสอง งานกาชาด จ.อำนาจเจริญ

   

SDS TV

ราคะคือ...

Login เข้าระบบ SDSweb

apply-online
apply-form
volunteer

เสียง จากชุมชน

ช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านของปี ๒๕๕๔ ใกล้เข้ามา หลายท่านก็อยากให้ถึงในเร็ววัน หลายท่านก็อยากหยุดเวลาไว้ อย่างไรก็ตาม แต่ต้องยอมรับความจริงอย่า...

Read more
water-banner2

ติดต่อ เสถียรธรรมสถาน

logo

เสถียรธรรมสถาน เลขที่ ๒๓ ถนนวัชรพล รามอินทรา ๕๕ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐
โทรศัพท์ 02-519-1119, 02-510-6697,
091-831-2294

โทรสาร 02-519-4633

E-mail: sdsweb.webmaster@gmail.com

แผนที่สถานที่ตั้งเสถียรธรรมสถาน

เนื่องด้วยเสถียรธรรมสถานไม่สะดวกในเรื่องสถานที่จอดรถ ขอความกรุณาให้ท่านใช้รถประจำทางหรือรถสาธารณะในการเดินทาง ธรรมขอบพระคุณ