online-link
top-promo-jul14

เสถียรธรรมสถาน ชวนดูหนังดี นมัสเต จ๊ะเอ๋ บ๊ายบาย

ภาพยนตร์เรื่อง นมัสเต จ๊ะเอ๋ บ๊ายบาย เป็นการสอนเด็กอีกรุ่นหนึ่งให้รู้ว่า อารมณ์ ก็แค่มา...แล้วไป เมื่อใดที่ใจรู้ทันอารมณ์ ไม่หลงอารมณ์ เมื่อนั้นเราก็รอด เป็นมนุษย์ที่แท้ ไม่ได้เป็น..แค่เหยื่อ ฉะนั้น เมื่ออารมณ์ม

Read more

หลักสูตร นวัตกรรมการสร้างมนุษยชาติภายใต้หัวใจแม่ หัวใจโพธิสัตว์

ขอเชิญร่วมเป็นหนึ่ง 'นวัตกรรมการสร้างมนุษยชาติภายใต้ หัวใจแม่ หัวใจโพธิสัตว์' สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แม่ชีณภัทร์ มานนท์ 084-557-5123, วัชรี สุขศรี 086-303-0299, ชนกนันท์ เดชอนันทวิทยา 081-907-9224 สลิลทิพย์ ทาเครือ 084-131-6423 'จิ

Read more

ธรรมโฆษณา "ไม่ยึดติด"

 

Read more

กำหนดการเคลื่อนพระพุทธชยันตีองค์ดำนาลันทา

กำหนดการเคลื่อนพระพุทธชยันตีองค์ดำนาลันทา ผู้เป็นเลิศแห่งปัญญาและการเยียวยา 8-9 กรกฎาคม 2557 ประดิษฐาน ณ เสถียรธรรมสถาน กรุงเทพฯ 10-14 กรกฎาคม 2557 เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ที่สุดแห่งธรรม โครงการดิเอนเนอร

Read more

สาวิกาสิกขาลัย เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาโท

สาวิกาสิกขาลัย มหาวิชชาลัยธรรมะเพื่อเยียวยาสังคม เพิ่มทุนชีวิต...ด้วยการปรับวิธีคิด...ตามวิถีธรรม สาวิกาสิกขาลัย กำลังเปิดรับสมัครนิสิตใหม่ หลักสูตรพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาพุทธศาสตร์และศิลปะแห่งชีวิต (ระด

Read more

พรรษา...แปลว่า ฤดูฝน การเข้าพรรษา คือ การเข้าฤดูฝน ขอเชิญร่วมเดินทางอย่างพร้อมเพรียงเข้าฤดูฝน ด้วยการร่วม...

Read more

พล.อ.โฆษิต สมุทรผ่อง  และคุณศันสนีย ภริยา, รองผู้บัญชาการศูนย์ทหารราบ พ.อ.(พ) เดชดนัย แสนรักษ์,ผู้แทน ศพก.2 ศูนย์พัฒน...

Read more

เมื่่อเวลา 13.30 น. - 16:30 น. ของวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2557 เสถียรธรรมสถานมีโอกาสเปิดบ้านต้อนรับกัลยาณมิตรจากแดนไกลผู้มีหัวใ...

Read more

ปฐมพุทธภาสิตคาถา ภาค ๒ บทสวดมนต์พิเศษ บทที่ ๑๒ (หน้า ๓๒) เมื่อเรายังไม่พบญาณ ได้แล่นท่องเที่ยวไปในสงสารเป็...

Read more
asdasd
 

เรื่องเล่าการถักโลกด้วยธรรมในยุโรป
 

savikasikkalai-57-2

สาวิกาสิกขาลัย มหาวิชชาลัยธรรมะเพื่อเยียวยาสังคม

เพิ่มทุนชีวิต...ด้วยการปรับวิธีคิด...ตามวิถีธรรม

สาวิกาสิกขาลัย กำลังเปิดรับสมัครนิสิตใหม่

หลักสูตรพุทธศาสตร์มหาบัณฑิต
สาขาวิชาพุทธศาสตร์และศิลปะแห่งชีวิต (ระดับปริญญาโท)

รับสมัครด่วน จำนวนจำกัด

สอบถามรายละเอียดได้ที่
080-288-4931 และ 081-807-3285
หรือดูรายละเอียดทาง www.sksl.org
 

 

วันนี้ในรูปแบบ DVD ณ เสถียรธรรมสถาน หรือติดต่อสั่งซื้อได้ทาง 091-8312294, 0-2519-1119 /เลขที่บัญชี 7962000031 ชื่อบัญชีเสถียรธรรมสถาน ธนาคารกสิกรไทย บัญชีออมทรัพย์สาขาซอยวัชรพล
รายได้เพื่อสนับสนุนการนำธรรมะกลับสู่หัวใจเด็กและเยาวชน

   

SDS TV

การบูชาประเภทใด เป็นพุทธประสงค์

Login เข้าระบบ SDSweb

apply-online
apply-form
volunteer

เสียง จากชุมชน

ช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านของปี ๒๕๕๔ ใกล้เข้ามา หลายท่านก็อยากให้ถึงในเร็ววัน หลายท่านก็อยากหยุดเวลาไว้ อย่างไรก็ตาม แต่ต้องยอมรับความจริงอย่า...

Read more
water-banner2

ติดต่อ เสถียรธรรมสถาน

logo

เสถียรธรรมสถาน เลขที่ ๒๓ ถนนวัชรพล รามอินทรา ๕๕ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐
โทรศัพท์ 02-519-1119, 02-510-6697,
091-831-2294

โทรสาร 02-519-4633

E-mail: sdsweb.webmaster@gmail.com

แผนที่สถานที่ตั้งเสถียรธรรมสถาน

เนื่องด้วยเสถียรธรรมสถานไม่สะดวกในเรื่องสถานที่จอดรถ ขอความกรุณาให้ท่านใช้รถประจำทางหรือรถสาธารณะในการเดินทาง ธรรมขอบพระคุณ