online-link
ana-banner

พระธาตุอินทร์แขวน

โครงการบวชพุทธสาวิกาสี่แผ่นดิน ครั้งที่ ๗ พระธาตุอินทร์แขวน โดย ชยาภิรติสาวิกาโพธิ คณะพุทธสาวิกาออกเดินทางจากที่พักแต่เช้า เพื่อไปกราบพระศพ พระอาจารย์สยาดอไจทีเซา อดีตเจ้าอาวาส วัดไจทีเซา ที่ได้รับความศรัท

Read more

ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ 'รักและเมตตาตัวเอง' มาให้ของขวัญตัวเองด้วยคอร์ส 'จังหวะชีวิต (Mindfulness Workshop)' กันดีกว่า

คอร์ส 'จังหวะชีวิต (Mindfulness Workshop)' คือการเปิดโอกาสให้ตนเองได้แลกเปลี่ยน – เรียนรู้ - เข้าใจจิตใจของตนอย่างลึกซึ้ง ถ้าคุณ 'รักและเมตตาตนเอง' ของขวัญที่มีคุณค่าที่คุณควรมอบให้กับตนเองและคนที่คุณรัก คือการได้มีโอกาสเข้า

Read more

มาร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย ที่เสถียรธรรมสถาน

๑๓-๑๕ เมษายนนี้ มาร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย ที่เสถียรธรรมสถาน ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรม ‘อานาปานสติภาวนา’ ระหว่างวันที่ ๑๓ –๑๗ เมษายน ๒๕๕๙เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต วันพุธที่ ๑๓ เมษายน๐๗.๓๐ น.  

Read more

พิธีปลงผมบวชพุทธสาวิกาศีล ๑๐ ณ เสถียรธรรมสถาน

โดย ชยาภิรติสาวิกา วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต เมตตาเป็นประธานในพิธีขริบผมและปลงผมใน โครงการบวชพุทธสาวิกาศีล ๑๐ ณ แดนสุวรรณภูมิ ปีที่ ๗ โดยมีตัวแทนผู้บวชนำกล่าวคำขอขมาและถวายพ

Read more

ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต นำคณะพุทธสาวิกาสี่แผ่นดินร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๘.๓๐ น. ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต นำคณะพุทธสาวิกาในโครงการบวชพุทธสาวิกาสี่แผ่นดิน ครั้งที่ ๗ (ไทย อินเดีย เนปาล พม่า) ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพร

Read more

คอร์ส 'จังหวะชีวิต (Mindfulness Workshop)' คือการเปิดโอกาสให้ตนเองได้แลกเปลี่ยน – เรียนรู้ - เข้าใจจิตใจของตนอย่างลึกซึ้...

Read more

โดย ชยาภิรติสาวิกา วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต เมตตาเป็นประธานในพิธีขริบผมและป...

Read more

วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๗.๐๐ น. พระปัญญานันทมุนี (สง่า ศุภโร) เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ (พระอารามหลวง) เมตตาเ...

Read more

งานมหากุศลที่จะช่วยคนให้ 'อยู่อย่างมีความหมาย...ตายอย่างเป็นสุข' จากการทำงานสั่งสมประสบการณ์จนกลายเป็นค...

Read more
 

dhammasrom

ธรรมาศรม คืออาศรมของผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ในทุกช่วงวัยของชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย ในวิถีอยู่อย่างไรอย่างไม่ตายทั้งเป็น
‘อาศรมดูแลผู้ป่วยไข้ที่จะไม่ตายทั้งเป็น’

ขอเชิญร่วมบุญมหากุศลด้วยการบูชาพระอารยตารามหาโพธิสัตว์ ปัจจัยเพื่อการสร้าง ‘ธรรมาศรม’ ณ เสถียรธรรมสถาน

โลกต้องจารึกเป็นประวัติศาสตร พิธียกยอดฉัตรดอกไม้สดครั้งแรกในประเทศไทยประดับบนยอดพระมหาเจดีย์พระอารยตารามหาโพธิสัตว์ หมื่นพระองค์ ในวันมาฆบูชา 22 กุมภาพันธ์ 2559
อันเป็นที่มาแห่งการร่วมระดมบุญมหากุศลเพื่อการสร้าง ‘ธรรมาศรม’ ณ เสถียรธรรมสถาน
*ยอดฉัตรดอกไม้สด ออกแบบโดย อ.วสุกิจ พักเรือนดี

“การยกยอดฉัตร มีอานิสงส์สูง เป็นอุบายที่มีมาแต่โบราณ ที่จะทำให้สาวกหรือประชาชนมีสามัคคีธรรม ร่วมแรงร่วมใจกันทำงานนี้ให้สำเร็จ เพราะหากไม่มีความสามัคคีแล้วนั้น การงานทุกอย่างก็คงไม่ประสบความสำเร็จ”
ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ผู้ก่อตั้งเสถียรธรรมสถาน

 

king-anime

ภาวนากับบทเพลง "คนดีของพ่อ" จากเสถียรธรรมสถาน เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว­ฯ

 
 

 

“ตาย อย่าง ดี ( Die So Well)” ภาพยนตร์สารคดี ถ่ายทอดเรื่องราวของ 


การเกิด การแก่ การเจ็บ การตาย ที่ ประเทศอินเดีย

 

สกู๊ปข่าว 'บวชพุทธสาวิกาสองแผ่นดิน'
ช่วงชัดข่าวเที่ยง ออกอากาศทางไทยรัฐทีวี เวลา 11.30-12.30น. วันที่ 11 พ.ค. 58

ช่วงปิดเทอมที่ผ่านมา เด็กๆหลายคนได้มีโอกาสเรียนรู้เรื่องราวนอ­กห้องเรียนมากมาย เสถียรธรรมสถานจึงจัดโครงการบวชพุทธสาวิกา­สองแผ่นดิน ครั้งที่ 4 ที่ประเทศอินเดีย

 
savika-radio-live

กรรม... คืออะไร

apply-online
apply-form
volunteer

เสียง จากชุมชน

ช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านของปี ๒๕๕๔ ใกล้เข้ามา หลายท่านก็อยากให้ถึงในเร็ววัน หลายท่านก็อยากหยุดเวลาไว้ อย่างไรก็ตาม แต่ต้องยอมรับความจริงอย่า...

Read more
water-banner2

ติดต่อ เสถียรธรรมสถาน

logo

เสถียรธรรมสถาน เลขที่ ๒๓ ถนนวัชรพล รามอินทรา ๕๕ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐
โทรศัพท์ 02-519-1119, 02-510-6697, 091-831-2294

โทรสาร 02-519-4633

E-mail: sdsweb.webmaster@gmail.com

แผนที่สถานที่ตั้งเสถียรธรรมสถาน

เนื่องด้วยเสถียรธรรมสถานไม่สะดวกในเรื่องสถานที่จอดรถ ขอความกรุณาให้ท่านใช้รถประจำทางหรือรถสาธารณะในการเดินทาง ธรรมขอบพระคุณ

?>