EN / TH
ธรรมชาติบำบัด 21 – 24 พฤศจิกายน 2560

"ธรรมชาติบำบัด คือ ศาสตร์แห่งการเยียวยาร่างกายและจิตใจ พร้อมกับสร้างความสมดุลให้กับชีวิต..."

เพื่อให้มนุษย์ได้ดำเนินไปในทิศทางที่สอดคล้องกับวิถีแห่งธรรมชาติ เรียนรู้และฝึกสังเกตภาวะภายในจิตใจ ที่มีผลกระทบต่อการทำงานของร่างกาย แล้วสามารถนำองค์ความรู้นั้นมาปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตให้เป็นไปตามธรรมชาติเพื่อความสมดุลของชีวิต

ที่สำคัญ...จงเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองว่า...ร่างกายของคุณเป็นหมอที่เก่งที่สุด

 

อุปกรณ์เครื่องใช้และการเตรียมตัว

1. ชุดผ้าฝ้าย หรือผ้าใยธรรมชาติ ผ้าถุงหรือกางเกงสำหรับแช่หลัง แช่สะโพก พอกโคลน อาบแดด

2. ชุดที่สะดวกในการฝึกโยคะ เสื่อโยคะ (Yoga Mat) หรือผ้าขนหนูผืนใหญ่

3. ผ้าขนหนูผืนเล็กสำหรับโพกศีรษะ 2 ผืน

4. ของใช้ส่วนตัว ไฟฉาย สมุดบันทึก ปากกา ฯลฯ

5. งดชา กาแฟ และอาหารรับประทานส่วนตัวทุกชนิด

6. รูปถ่ายขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว 2 ใบ

 

การชำระเงิน 

การเข้าร่วมอบรม 'ธรรมชาติบำบัด...เพื่อชีวิตเป็นสุข' ค่าลงทะเบียน ท่านละ 5,000 บาท

สมัครได้ที่เสถียรธรรมสถาน หรือโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี เสถียรธรรมสถาน

ธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อย วัชรพล เลขที่บัญชี 796-2-0000-31

ส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมใบสมัครมาที่ โทรสาร 0-2519-4633 หรือ 2-2945-5935

หลังจากส่งโทรสาร 10 นาที กรุณาโทร. ตรวจสอบที่คุณโยโกะ โทร. 0-2519-1119 หรือ 0-2510-6697

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แม่ชีทัศนา หรือแม่ชีกาญจนา โทร. 08-0288-4931

โครงการ Naturopathy คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม