EN / TH
เปิดอาคารธรรมาศรม

“ธรรมาศรม”

อาศรมของ ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ

ในทุกช่วงวัยของชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย

บนวิถีอยู่อย่างไรอย่าง ไม่ตายทั้งเป็น

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

“70 ปี 70 ล้านความดี อนุสาวรีย์มีชีวิตถวายพ่อ”

 

ในการก้าวสู่ทศวรรษที่ 4 เสถียรธรรมสถานได้สร้างปาฏิหารย์แห่งการตื่นอีกครั้ง โดยถอดองค์ความรู้ในการฉุดช่วยให้มนุษยชาติมีร่างกายที่แข็งแรง จิตใจที่เข้มแข็ง และมีสติปัญญาที่จะใช้ชีวิตอย่างถูกต้องและงดงาม โดยมีสิ่งแวดล้อมที่สัปปายะในทุกด้านที่เกื้อกูลต่อวิถีชีวิตของผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบร่วมกับองค์ความรู้ “ธรรมชาติบำบัด”สร้างวิถีชีวิตใหม่อย่างเข้าใจชีวิต มีธรรมะที่พึ่งพาตัวเองได้ ตั้งแต่การกินอาหารอย่างมีพลังของชีวิต การอยู่ท่ามกลางสวนธรรมที่ร่มรื่น และมีสรรพชีวิตที่เกื้อกูล

ธรรมาศรม” ถูกออกแบบให้สามารถรองรับผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่มาอุทิศชีวิตร่วมกันตั้งแต่แม่ที่ตั้งครรภ์ แม่ลูกอ่อน เด็ก ผู้ป่วย คนชรา และผู้ที่ต้องการ “ธรรมเยียวยา” ในระยะสุดท้ายของชีวิต

 

วัตถุประสงค์

                สำหรับเป็นสถานที่พักอาศัย ,ศึกษา,ปฏิบัติธรรม

กลุ่มเป้าหมาย

                ครอบครัว,หญิงตั้งครรภ์,เด็ก,ผู้ป่วย,คนชรา,นักศึกษา,คนทำงาน

 

รายละเอียดการก่อสร้าง

พื้นที่ใช้สอย 21 ตารางเมตร จำนวน 2 อาคาร รวมจำนวนห้อง 100 ห้อง

โดยคณะสถาปนิก อาสาสมัครหัวใจโพธิสัตว์ที่ร่วมกันออกแบบผ่านแนวคิด “แต่ละช่วงวัยของชีวิต” ประกอบด้วย ปฐมวัย โดย..ชินภานุ อธชิาธนบดี ,มัชฌิมวัย โดย..นุดี กีรติยะอังกูร และรัตนนันท์ กิติวัฒน์

ปัจฉิมวัย โดย..ไชยรัตน์  ณ บางช้าง และงานสถาปัตยกรรม ,งานออกแบบตกแต่งภายใน ,ผนังวัฒนธรรมภายนอกโดย ศิลปิน ,นักออกแบบเจ้าของรางวัลมากมาย อาทิ  จรูญ อังศวานนท์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ประเภทสถาปัตยกรรมภายใน และมัณฑนศิลป์ ปี 2557  ,สมชาย จงแสง ศิลปินศิลปาธร สาขาออกแบบเชิงสร้างสรรค์ ประเภทสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ ปี 2552 ฯลฯ

ระยะเวลาการก่อสร้าง 5 ธันวาคม 2559 – 5 ธันวาคม 2560

 

ร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธา หรือเป็นเจ้าภาพเสาอาคาร "ธรรมาศรม" ต้นละ 50,000 บาท

ชื่อบัญชี มูลนิธิเสถียรธรรมสถาน

-ธนาคารกสิกรไทย สาขาซอยวัชรพล เลขที่บัญชี 796-2-02843-2

-ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาวัชรพล (รามอินทรา) เลขที่บัญชี 161-212346-0

-ธนาคารธนชาต สาขาวัชรพล เลขที่บัญชี 082-6-08794-7

 

รายละเอียดกิจกรรมวันที่ 5 ธันวาคม

9.00-9.09 น.-กลองชุมนุมเทวดาและรำถวายมือ(พุทธสาวิการุ่นอนุสาวรีย์มีชีวิตถวายพ่อ)

9.00-10.00 น., 11.00-12.00 น., 13.00-14.00 น., 15.00-16.00 น. -สมาธิบำบัดเอสเคที (ให้คำปรึกษา โดย ชมรมสมาธิบำบัดเอสเคที)

9.00-11.00 น. -เปิดธรรมาศรม ด้วยการยกสถูปมนตราพระอารยตารามหาโพธิสัตว์และทอดผ้าป่าจากวันแม่ถึงวันพ่อ

10.00-11.00 น., 14.00-15.00 น.-สมาธิบำบัดเอสเคที (workshop โดย ดร.สมพร กันทรดุษฎี เตรียมชัยศรี)

10.00-16.00 น. -หล่อประติมากรรมภาพในหลวง ร.9 (กลุ่มให้เบ็ดดีกว่าให้ปลา)

10.00-16.00 น. -ศิลปกรรมดาวพลเมืองดี(อ.ไกรสร ประเสริฐ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี)

11.00-11.30 น. -เปิดนิทรรศการ Spiritual Art of One-Stroke Dhamma by Ven. Mae Chee Sansanee Sthirasuta and One-Stroke Calligraphy by Master Zhi Gang Sha

13.00-15.00 น.-พิธีมอบ International Tara Awards

14.00-16.00 น. -พุทธศิลป์ภาวนาแบบวัชรยาน (อ.ซิ่ว-ศุภณัฐ อัฐภิญญากุล ผู้ปฏิบัติสายพุทธวัชรยาน )

14.00-16.00 น. -นุ่งซิ่นภาวนา (กลุ่มอนุรักษ์นุ่งซิ่นเข้าวัด นำทีมโดยคุณณัฐกาณจน์ ภุมรินทร์) 16.00-17.00 น. -ระบำนพรัตน์ / เปิดตัวหนังสือตกหลุมรักความตาย(In Love with Death)

17.00-20.00 น. Spiritual World Music (กลองชุมนุมเทวดาและรำถวายมือ / Chanting Mantra from India by Vidya Rao / Mini-Concert with Dechen Shak-Dagsay from Switzerland / King Music with Thai Volunteers / การแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์จากกลุ่มคิดบวกสิปป์ / Candle Lighting)

 

ใบสมัครเข้าร่วมงานเทศกาล ‘อยู่อย่างมีความหมาย...ตายอย่างมีคุณค่า ‘ ในระหว่างวันที่ 1-10 ธันวาคม 2560 ณ เสถียรธรรมสถาน

https://docs.google.com/forms/d/1NcolU3W9MclVHKd-gEmFYtOQp4fWTMZA2vx54I4lULM/viewform?edit_requested=true สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร.02-519-1119

ติดตามรายละเอียดกิจกรรมในแต่ละวันได้ที่ FB เสถียรธรรมสถาน และ https://www.sdsweb.org/new/