EN / TH
โรงเรียนพ่อแม่...อริยะสร้างได้

 

Day camp สำหรับพ่อแม่...มาร่วมเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองเพื่อเข้าใจลูกมากขึ้น

08.00 - 09.00 น.   -ลงทะเบียน ครอบครัว

9.00-10.00 น.        -สนทนาธรรม "Inner Active Learning...สร้างเด็กที่สอนตัวเองได้" ให้คนอื่นเป็น โดยแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต  คุณอ้อม สุนิสา สุขบุญสังข์

9.00-10.00 น.        -กิจกรรมวงกลมแห่งรัก (ครูแอม ธนิสรา แก้วอินทร์ / ครูจุ๊ก พิดารัตน์ เรืองไกร)

9.00-10.00 น., 11.00-12.00 น., 13.00-14.00 น., 15.00-16.00 น. -สมาธิบำบัดเอสเคที (ให้คำปรึกษา โดย ชมรมสมาธิบำบัดเอสเคที)

10.00-11.00 น., 14.00-15.00 น.-สมาธิบำบัดเอสเคที (workshop โดย ดร.สมพร กันทรดุษฎี เตรียมชัยศรี)

10.00-11.30 น.     -Mindfulness Hospital ... นวัตกรรมการคิด  การสื่อสาร และการใช้ชีวิต 

10.00-15.00 น.     -workshopลูกชุบคุณตา

10.30-11.30 น.     -โยคะทารก(ครูโบ-ฎารักษ์ วุฒิชาติ / ครูเบิร์ท-สุภาวดี โปร่งสระ)

10.45-11.00 น.     -นิทานหุ่น(แม่ครู บ้านเรียนแห่งรักและศานติ)

11.00-12.00 น.     -โยคะนิทาน(ครูเก๋)

11.00-12.00 น. -เสวนาฟังกันด้วยหัวใจ(ครูจอม-จักรา วีรกุล /ครูเก๋-ชญานุช เดชสุริโยธิน)

11.00-13.00 น.  -อร่อยกับข้าวเกรียบว่าว

11.00-13.00 น.     -อร่อยกับข้าวโพดคั่ว

11.00-15.00 น.     -เสวนาพัฒนาสมองและหัวใจด้วยการอ่าน(TK Park)

11.00-15.00 น.     -workshopปั้นดินปั้นใจ (แม่ครู บ้านเรียนแห่งรักและศานติ)

11.00-15.00 น.     -workshop พู่กันไปไหนลมหายใจไปด้วย(แม่ครู บ้านเรียนแห่งรักและศานติ)

***กลุ่มละครมรดกใหม่

13.00-16.00 น.     -เสวนาทฤษฎีสิ้นคิด...ยุทธศาสตร์การทำงานด้วยจิตว่าง (ดร.วรภัทร์  ภู่เจริญ)

14.00-16.00 น.     -พุทธศิลป์ภาวนาแบบวัชรยาน (อ.ซิ่ว-ศุภณัฐ อัฐภิญญากุล  ผู้ปฏิบัติสายพุทธวัชรยาน)

14.00-16.00 น.     -เสวนาฟังกันด้วยหัวใจ(ครูจอม-จักรา วีรกุล /ครูเก๋-ชญานุช เดชสุริโยธิน)

14.00-16.00 น.     -workshop การดูแลเด็กพิเศษ(ศูนย์เรียนรู้บ้านแม่นก)

14.30-15.30 น.     -อร่อยกับขนมครกธัญพืช

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สนใจสมัครร่วมกิจกรรม โรงเรียนพ่อแม่ ทุกวันอาทิตย์ที่ 3 ของทุกเดือน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครล่วงหน้าได้ที่เสถียรธรรมสถาน หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้

กรุณากรอกแบบฟอร์มให้เรียบร้อย จากนั้นเซฟไฟล์ในชื่อของท่าน แล้วส่งกลับมาทางอีเมล์ family.sds@gmail.com

หรือพิมพ์แล้วส่งกลับทางโทรสาร หมายเลข 0-2945-5935, 0-2519-4633

ดาวน์โหลด ใบสมัครโรงเรียนพ่อแม่ ได้ที่นี่

โครงการ Parenting School: Because Parents are a Child’s first Teachers คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม