EN / TH
หนังสือ ชุด 9+1 นิทานสร้างสติ 70 ปี 70 ล้านความดี อนุสาวรีย์มีชีวิต..ถวายพ่อ

หนังสือ ชุด 9+1 นิทานสร้างสติ 70 ปี 70 ล้านความดี อนุสาวรีย์มีชีวิต..ถวายพ่อ

วันจันทร์ที่ 3 เมษายนนี้ พบกับการเปิดตัว "หนังสือ ชุด 9+1 นิทานสร้างสติ 70 ปี 70 ล้านความดี อนุสาวรีย์มีชีวิต..ถวายพ่อ"

ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ณ เวทีเอเทรี่ยม ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เวลา 11.00-12.00 น.

โดยท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ,พี่ตุ๊บปอง ผู้เขียนหนังสือ ชุด 9+1 นิทานสร้างสติ 70 ปี 70 ล้านความดี อนุสาวรีย์มีชีวิต..ถวายพ่อ ,ตุ๊ก ชนกวนันท์ รักชีพ และป๋อมแป๋ม นิติ ชัยชิตาทร ร่วมสนทนาถึงการจัดพิมพ์หนังสือ ชุด 9+1 นิทานสร้างสติ 70 ปี 70 ล้านความดี อนุสาวรีย์มีชีวิต..ถวายพ่อ

ด้วยความเชื่อว่า คนไทยทุกคน คือ 1 ใน 70 ล้านความดี ที่ตั้งใจก้าวเดินตามรอยเท้าพ่อ เพราะพ่อ คือ พลังแห่งแผ่นดินอันยิ่งใหญ่
เสถียรธรรมสถาน จึงได้จัดพิมพ์ หนังสือ ชุด 9+1 นิทานสร้างสติ 70 ปี 70 ล้านความดี อนุสาวรีย์มีชีวิต..ถวายพ่อ

หนังสือ ชุด 9+1..10 เล่ม
1.พระราชาในนิทาน
2.ชีวิตงอกงาม
3.จ๊ะเอ๋ บ๊ายบาย
4. นิ่ง..ไม่ติงไหว
5.ปิ๊ง ปิ๊ง แว๊บ
6.เก็บดวงดาว
7.แผ่เมตตา
8.ดั่งดอกไม้บาน
9.กล่อมลูกน้อย
10.ความสุขเล็ก ๆ ในใจ

10 เล่ม 10 เรื่อง คือ ความดีได้แรงบันดาลใจจาก ‘พ่อ’ เพื่อส่งเป็นแรงบันดาลใจต่อให้คนอื่น ๆ

โดยหนังสือทั้ง 10 เล่มนี้ จะถูกส่งต่อไปยัง โรงเรียนใน 3 จังหวัดชายแดนใต้และโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน 211 แห่งทั่วประเทศ
แล้วพบกันที่งานสัปดาห์หนังสือ