EN / TH
อบรมโครงการ ISV Club 2 - 4 มิถุนายน 2560

08:00-08:20 น.                         ลงทะเบียน //welcome drink น้ำฝาง
09:30 -12:00 น.                         ISV Club คืออะไร เป้าหมาย ภารกิจ //Concept และคุณธรรม ภาพรวม นำเสนองานต่างประเทศ //ระฆังแห่งสติ – รู้ //สอดแทรก เกมส์ต่างๆ แม่เบียร์
12:00-13:00 น.                         อาหารกลางวันนานาชาติ พม่า ‘โมฮิงก่า’ ร่วมกับชุมชน SDS
14:00-15:00 น.                         2 ฐาน : แบ่งสองกลุ่ม (1.ทำเห็ด คนละ 3 ก้อน ทำอย่างมีสติ 2. ผ้าเช็ดมือให้น้อง )
15:00-15:30 น.                         หนังสือทำมือ
15:30-16:00 น.                         อาหารว่างอินเดีย ‘ซาโมซ่า’
16:00-17:15 น.                         เดินบ้านแนะนำ SDS //เริ่มโรงเรียนพ่อแม่ (อนุสาวรีย์แม่) –ถ้ำนิพพาน – รับดอกบัวเข้า ห้องพระบรมเดิน3 รอบ อธิษฐานจิต– รดน้ำต้นโพธิ์-ด้านหน้าห้องพระบรม- Open Secret –Office –อู่ข้าว-ธรรมาศรมก่อสร้าง – ธรรมศาลา –สะพานแห่งสติ – ถ้ำนิพพาน ชิมลอง
17:15-17:45 น.                         คุยเรื่องมอส (ลุงชม 10 นาที) / ลงทำมอสจริง (20 นาที)
17:45-19:00 น.                         เดินจงกรมขึ้นป่ามหาเจดีย์ //นอนชมพระอาทิตย์ตก //รู้จักใจตนเองด้วยสติ กับการดื่ม น้ำชาร่วมกัน //สอนร้องเพลงรุ่น //พิธีมอบเสื้อ ISV
19:00 -20:00 น.                         อาหารเย็นนานาชาติ อินเดีย .โดยอาช่า
20:00-21:00 น.                         อธิบาย ให้ เรื่องบ้านเด็กรามอินทรา - เตรียมการแสดง และการทำให้น้องมีความสุขในวันพรุ่งนี้
21:00 น ผ่อนพักตระหนักรู้

เสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2560
08:30-09:00 น.                         เดินทาง ไปบ้านเด็กรามอินทรา (ตาบอดพิการซ้ำซ้อน) //ปลุกความกรุณาในใจด้วย การปฏิบัติลงพื้นที่จริง ‘ฝึกมีความสุขที่จะรักใครโดยไม่ต้องรอให้เขารักคืน’

อาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2560
พิธีรับน้อง - พี่มอบ ตราประจำตระกูล