EN / TH
การบวชพุทธสาวิกาศีล 10 ถวายพ่อ 25 ตุลาคม 2560

เสถียรธรรมสถานจัดการบวชพุทธสาวิกาศีล 10 อีกครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์การบวชผู้หญิงของแผ่นดิน และของเสถียรธรรมสถาน 
เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 
เสถียรธรรมสถาน ขอเชิญผู้สนใจรับการบวช ในโครงการบวชพุทธสาวิกาศีล10 ถวายพ่อ 70 ปี 70 ล้านความดี  อนุสาวรีย์มีชีวิตถวายพ่อ 

สตรีที่ปรารถนาจะบวชเรียนแจ้งความจำนงได้ตั้งแต่วันนี้ ที่เสถียรธรรมสถาน
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
โทร. 098-735-4030 และ 084-930-7476

หมายเหตุ ผู้เตรียมบวชควรมาเก็บตัวตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2560

โครงการ Buddha Savika Ordination คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม