การบวชพุทธสาวิกาศีล 10 1 กรกฎาคม 2560

เสถียรธรรมสถานจัดการบวชพุทธสาวิกาศีล 10
1 ใน 70 ปี 70 ล้านความดี อนุสาวรีย์มีชีวิตถวายพ่อ
ทุกวันเสาร์ต้นเดือน
เดือนกรกฎาคมนี้ จะมีพิธีบวชในวันเสาร์ที่ 1
ขอเชิญสตรีที่ปรารถนาจะบวชเรียนแจ้งความจำนงได้ทันทีที่เสถียรธรรมสถาน
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
โทร. 02-519-1119, 02-510-6697, 091-831-2294