EN / TH
การบวชพุทธสาวิกาศีล 10 3 มิถุนายน 2560

เสถียรธรรมสถานจัดการบวชพุทธสาวิกาศีล 10
1 ใน 70 ปี 70 ล้านความดี อนุสาวรีย์มีชีวิตถวายพ่อ
ทุกวันเสาร์ต้นเดือน
เดือนมิถุนายนนี้ จะมีพิธีบวชในวันเสาร์ที่ 3

ขอเชิญชาวชุมชนเสถียรธรรมสถานและผู้มีจิตศรัทธาร่วมอนุโมทนาบุญกับการบวชชีศีล 10
12:45 น.                         พิธีขริบผมผู้เตรียมบวช โดยท่านแม่ชี ศันสนีย์ เสถียรสุต //ผู้เตรียมบวชขอขมาและล้าง เท้าบุพการี //พิธีปลงผม โดยสังฆะนักบวช
16:00 น.                         พิธีบวชชีศีล 10 หอประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ท่านพระอาจารย์ทวี พระครูวุฒิธรรมา นุกิจ วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิตรเป็นพระอุปัชฌาย์


ขอเชิญสตรีที่ปรารถนาจะบวชเรียนแจ้งความจำนงได้ทันทีที่เสถียรธรรมสถาน
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
โทร. 02-519-1119, 02-510-6697, 091-831-2294