EN / TH
พิธีบวชพุทธสาวิกาศีล 10 ครั้งที่ 8

พิธีบวชพุทธสาวิกาศีล 10 ครั้งที่ 8
13 เมษายน 2560

ขอเชิญร่วมเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์ กับ "โครงการบวชพุทธสาวิกาศีล 10 ครั้งที่ 8" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เสถียรธรรมสถานเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่ปลอดภัยโดยธรรมของสังฆะผู้หญิง เข้าใจธรรมชาติผู้หญิง จึงเหมาะแก่การบวชเด็กผู้หญิง งานของเราจึงคือการมุ่งมั่นทุ่มเทในการสร้างเด็กผู้หญิงให้เป็นกุลสตรีที่เป็นอริยชน...
การบวชพุทธสาวิกาศีล 10 เป็นการใช้ชีวิตที่เป็นธิดาของพระผู้มีพระภาคเจ้า และเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ผู้บวชต้องศึกษาจริง ปฎิบัติจริง จึงจะได้ผลจริง ยังมีอานิสงส์ต่อบิดามารดา ญาติพี่น้องให้มีโอกาสที่ศรัทธาในพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น...

ณ เสถียรธรรมสถาน
วันที่ 13 เมษายน 2560

รับสมัครผู้ประสงค์ที่จะบวชพุทธสาวิกา ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป รับจำนวนจำกัด
โดยสมัครด้วยตัวเองที่เสถียรธรรมสถาน ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น. หรือโทร 098-735-4030, 090-9940897, 084-730-7476, 098-065-2569, 0-2519-1119
Lind ID : mc.molee และ MC.OH
ใบสมัครตามลิงค์ https://www.sdsweb.org/new/upload_sds/userfiles/doc/savika_enrollment_2560.pdf

โครงการ Buddha Savika Ordination คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม