EN / TH
โครงการบวชพุทธสาวิกาศีล 10 ครั้งที่ 8

โครงการบวชพุทธสาวิกาศีล 10 ครั้งที่ 8
31 มีนาคม – 08 เมษายน 2560

ขอเชิญร่วมเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์ กับ "โครงการบวชพุทธสาวิกาศีล 10 ครั้งที่ 8"
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ช่วงเวลาปิดเทอมภาคฤดูร้อนที่กำลังจะมาถึง เด็กผู้หญิงจะไม่ใช้เวลาให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์อีกต่อไป ด้วยว่า โครงการบวชพุทธสาวิกา ศีล 10 ณ แดนสุวรรณภูมิ กำลังจะเกิดขึ้นอีกครั้ง ซึ่งครั้งนี้นับเป็น รุ่นที่ 5 เสถียรธรรมสถานร่วมกับสาวิกาสิกขาลัย มหาวิชชาลัยธรรมะเพื่อเยียวยาสังคม จัดการบวชพุทธสาวิกา โครงการ 70 ปี 70 ล้านความดี เป็นอนุสาวรีย์มีชีวิตถวายพ่อ รุ่นที่ 5 โดยได้รับการสนับสนุนจาก พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทธิ์ วีรยุทฺโธ) หัวหน้าพระธรรมทูตไทยสาย

คุณสมบัติ
บวชพุทธสาวิกาน้อย...เด็กผู้หญิงอายุตั้งแต่ 5-15 ปี ที่ช่วยเหลือตัวเองได้ ได้รับการยินยอมจากผู้ปกครอง สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง มีความตั้งใจจริง ท่องคำขอบวช อาราธนาศีลได้
บวชพุทธสาวิกา...ผู้หญิงอายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง มีความตั้งใจจริง

ระยะเวลาการบวช
รายงานตัวเข้ารับการปฐมนิเทศ และฝึกอบรม เตรียมตัวก่อนบวช ณ เสถียรธรรมสถาน
วันที่ 31 มีนาคม – 08 เมษายน 2560
พิธีบวช ณ เสถียรธรรมสถาน
วันที่ 13 เมษายน 2560
การรับสมัคร
รับสมัครผู้ประสงค์ที่จะบวชพุทธสาวิกา ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป รับจำนวนจำกัด โดยสมัครด้วยตัวเองที่เสถียรธรรมสถาน ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น. หรือโทร 098-7354030, 090-9940897, 084-7307476, 098-0652569, 0-2519-1119
Lind ID : mc.molee และ MC.OH
ใบสมัครตามลิงค์ https://www.sdsweb.org/new/upload_sds/userfiles/doc/savika_enrollment_2560.pdf

โครงการ Buddha Savika Ordination คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม