EN / TH
จิตประภัสสร ตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์

การลงทุนตั้งแต่ในครรภ์คือการพัฒนาเด็กที่ง่ายและคุ้มค่าที่สุด การมีลูกครั้งนี้…อย่าแค่เป็นพ่อแม่ของลูก แต่มาเป็นพ่อแม่ของโลก ใช้เก้าเดือนในครรภ์สร้างลูกให้เป็นของขวัญของโลกกันเถอะ
‘จิตประภัสสรตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์’ จัดทุกวันอาทิตย์แรกของทุกเดือน เวลา 9.00-18.00 น.

โรงเรียนพ่อแม่

โครงการที่ทำให้พ่อแม่เป็นครูคนแรกของลูก และบ้านเป็นห้องเรียนห้องแรกของลูก การทำงานโรงเรียนพ่อแม่จึงเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมการศึกษาเพื่อนำไปสู่การพ้นทุกข์ของมนุษย์ที่ถอดองค์ความรู้จากการทำงาน
สนใจงาน ‘โรงเรียนพ่อแม่’ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ทุกวันอาทิตย์ที่ 3 ของทุกเดือน

อานาปานสติภาวนา

อานาปานสติคือเทคนิคที่พระพุทธองค์ทรงใช้ในทุกอิริยาบถยืน เดิน นั่ง นอน ในทุกการกระทำ ทุกคำพูด ทุกความคิด ในทุกลมหายใจเข้าและออก เพื่อเตรียมจิตให้ควรแก่การงาน งานเป็นฐานแห่งการภาวนา อานาปานสติภาวนา ลมหายใจ...คือเพื่อนแท้ที่ไม่เคยทิ้งเรา ฉะนั้น คงจะดีถ้าเราฝึกที่จะเรียนรู้เพื่อดูแลเพื่อนเก่าคนนี้ให้ดีที่สุด

ทุกวันศุกร์ - เสาร์ - อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

บวชพุทธสาวิกาศีล 10

การบวชนั้นมีอานิสงส์ต่อตัวผู้บวชเอง โดยได้โอกาสศึกษาธรรมะ ได้ปฏิบัติจริง เห็นผลจริง ทั้งยังมีอานิสงส์ต่อบิดา มารดา ญาติพี่น้อง ให้มีโอกาสใกล้ชิดและมีศรัทธาในพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น

ISV Club กลุ่มอาสาสมัครผู้รับใช้นานาขาติ

เปิดตัวหลักสูตร ‘หัวใจโพธิสัตว์…ผู้รับใช้นานาชาติ’ (ISV Club Training) มุ่งหวังที่จะบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญา ปลุกจิตวิญญาณอาสาสมัครหัวใจโพธิสัตว์ และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาตนเองเพื่อรับใช้ธรรมะในงานนานาชาติแก่ชุมชนอาสาสมัคร ISV Club คืออีกก้าว…ของ ‘งานอาสาในโครงการโลกสวยด้วยน้ำใจ’ ของเสถียรธรรมสถาน…สู่โลกกว้าง

บ่มเพาะ แตกหน่อ Seeds Of Spirituality – SOS

บ่มเพาะ แตกหน่อ ต่อยอดเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญา Seeds Of Spirituality – SOS พระธรรมกะเทาะเปลือกตัวตน บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ แตกหน่อเป็นต้นกล้า ต่อยอดให้ความร่มเย็นแก่สังคม

ธรรมชาติบำบัด

ธรรมชาติบำบัดคือการกลับไปเคารพธรรมชาติในตัวเรา มีสำนึกที่จะปฏิบัติต่อชีวิตของเราอย่างไม่เบียดเบียน เมื่อมนุษย์ทุกคนเคารพธรรมชาติในตัวเองได้ มนุษย์ก็จะเคารพโลกได้
สนใจเข้าร่วม “ธรรมชาติบำบัด ’ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ทุกสัปดาห์สุดท้ายของเดือน โดยจัดเดือนเว้นเดือน

การเยียวยาผู้ป่วยระยะสุดท้าย

ความเจ็บป่วยเป็นความทุกข์ที่มนุษย์ทุกคนต้องเผชิญ หากแต่เมื่อเกิดความเจ็บป่วยขึ้น บางคนอาจจะจมอยู่ในกองทุกข์ ส่วนบางคนได้เรียนรู้ที่จะใช้ความทุกข์จากความเจ็บป่วยเป็นครูสู่การพัฒนาสติปัญญา สามารถเข้าใจชีวิตตามความเป็นจริง ซึ่งนับเป็นผู้ป่วยที่โชคดีที่สามารถพ้นทุกข์ทางใจได้

สาวิกาสิกขาลัย

สาวิกาสิกขาลัย...เยียวยาตน...เยียวยาคน...เยียวยาโลก พวกเธอควรศึกษาพระพุทธศาสนาให้ถึงที่สุด ทั้งปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ และที่สำคัญ พวกเธอต้องรู้ว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนอะไรจากพระโอษฐ์ของพระองค์เอง

ขอมอบความรักของฉัน...แด่ทุกสิ่งพลันในโลกนี้

ถ้าอยากรู้ว่าบ้านเป็นอย่างไร จงเข้าไปทำความรู้จักกับเจ้าของบ้าน เพราะเจ้าของบ้านคือคนที่สามารถบอกเล่าเรื่องราวของบ้านให้ฟังได้ดีที่สุด ละเอียดที่สุด และลึกซึ้งที่สุด ดังนั้น เมื่ออยากรู้จัก ‘เสถียรธรรมสถาน’ อยากรู้ว่า 30 ปีที่ผ่านมาของสวนธรรมแห่งนี้เกิดขึ้น...ตั้งอยู่...และจะดำเนินต่อไปอย่างไร จึงไม่มีใครที่เราควรนั่งลงพูดคุยด้วยไปมากกว่า ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ผู้ก่อตั้งและเปลี่ยนแปลงผืนดินรกร้างแห่งนี้ให้กลายเป็นสวนธรรมที่เขียวชอุ่มและชุ่มเย็น

เพลงเพราะเพราะเธอ...จิตอาสา

บนเส้นทางการทำงานเพื่อพระธรรมของเสถียรธรรมสถานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน หนึ่งในเฟืองสำคัญที่ทำให้ทุกงานประสบความสำเร็จอย่างสวยงาม คือ...เหล่าจิตอาสา...ตัวเล็กๆ...จากหลากสาขาอาชีพ...หลายความถนัดความสนใจ...ที่มาด้วยใจ...ไร้ค่าตัว