เพราะอยากให้เป็นมากกว่าคำทักทาย

เสถียรธรรมสถานถือกำเนิดขึ้นพร้อมการเสนอตัวเป็นผู้รับใช้ เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่ปลอดภัยโดยธรรมที่สังคมพึ่งได้ ด้วยเราไม่มีคำสอนที่ผิด อีกทั้งมีชุมชนที่อยู่กันอย่างเรียบง่าย และมีหัวใจเบ่งบานที่จะอาสาออกไปรับใช้ผู้คนอยู่เนืองนิตย์ นี่คือ...ความงดงามโดยธรรมที่เรามีโอกาสได้ทำกุศลร่วมกัน

เริ่มที่ดินแค่ก้อนหนึ่ง

เสถียรธรรมสถาน…
คือป่าในเมือง เป็นหยดน้ำเล็กๆ ที่ทำให้ชีวิตงอกงามได้ คนที่ก้าวเข้ามาในสวนแห่งนี้จะรู้สึกสบาย และบอกกับตัวเองได้ว่าชีวิตยังมีโอกาสที่จะเดินทางไปอย่างมีตัวเองเป็นเพื่อน และอย่างอ่อนโยนกับตัวเอง จริงๆ แล้วไม่ว่าคุณจะสุข ทุกข์ หรืออาจไม่แน่ใจว่าคุณสุขหรือทุกข์ คนทุกคนก็ควรจะมีที่ที่รู้สึกว่านั่งนอนยืนเดินได้อย่างปลอดภัย และก็เป็นที่ซึ่งไม่พยายามจะทำให้คุณต้องรู้อะไรมากไปกว่าการทำให้คุณรู้จักตัวเอง เพราะเมื่อคุณรู้จักตัวเอง คุณจะเลือกรับสิ่งที่เหมาะกับตัวคุณ แล้วก็ใช้สิ่งที่คุณรับมานั้นเป็นวิธีการ เป็นศิลปะที่จะทำให้คุณมีชีวิตที่เป็นอิสระอย่างแท้จริง

ธรรมาศรม

ธรรมาศรมคือมรดกที่เราจะให้กับโลก อาศรมของผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ‘อยู่อย่างมีความหมาย...ตายอย่างมีคุณค่า’ ให้เป็นศูนย์วิจัยทางธรรม หรือธรรมวิจัย เพื่อสาธิตการนำธรรมะออกไปเยียวยาสังคม ด้วยองค์ความรู้ทางพุทธศาสนาตลอดสายตั้งแต่การปริยัติ-ปฏิบัติ-ปฏิเวธ

อานาปานสติภาวนา

อานาปานสติคือเทคนิคที่พระพุทธองค์ทรงใช้ในทุกอิริยาบถยืน เดิน นั่ง นอน ในทุกการกระทำ ทุกคำพูด ทุกความคิด ในทุกลมหายใจเข้าและออก เพื่อเตรียมจิตให้ควรแก่การงาน งานเป็นฐานแห่งการภาวนา อานาปานสติภาวนา ลมหายใจ...คือเพื่อนแท้ที่ไม่เคยทิ้งเรา ฉะนั้น คงจะดีถ้าเราฝึกที่จะเรียนรู้เพื่อดูแลเพื่อนเก่าคนนี้ให้ดีที่สุด

ทุกวันศุกร์ - เสาร์ - อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

จิตประภัสสร ตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์

การลงทุนตั้งแต่ในครรภ์คือการพัฒนาเด็กที่ง่ายและคุ้มค่าที่สุด การมีลูกครั้งนี้…อย่าแค่เป็นพ่อแม่ของลูก แต่มาเป็นพ่อแม่ของโลก ใช้เก้าเดือนในครรภ์สร้างลูกให้เป็นของขวัญของโลกกันเถอะ
‘จิตประภัสสรตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์’ จัดทุกวันอาทิตย์แรกของทุกเดือน เวลา 9.00-18.00 น.

โรงเรียนพ่อแม่

โครงการที่ทำให้พ่อแม่เป็นครูคนแรกของลูก และบ้านเป็นห้องเรียนห้องแรกของลูก การทำงานโรงเรียนพ่อแม่จึงเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมการศึกษาเพื่อนำไปสู่การพ้นทุกข์ของมนุษย์ที่ถอดองค์ความรู้จากการทำงาน
สนใจงาน ‘โรงเรียนพ่อแม่’ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ทุกวันอาทิตย์ที่ 3 ของทุกเดือน

บวชพุทธสาวิกาศีล 10

เด็กคือเมล็ดพันธุ์ที่รอการบ่มเพาะ พุทธสาวิกาน้อยคือการลงทุนที่ไม่มีการขาดทุน การบวช...คือการขัดเกลาจิตใจ เป็นการค้นคว้าด้านในที่จะพบกับความมหัศจรรย์ของสิ่งที่เรียกว่า ‘ชีวิต’ เพื่อบ่มเพาะเด็กผู้หญิงให้เป็นกุลสตรีที่เป็นอริยชน ซึ่งคือนำคำสอนของพระพุทธเจ้ามาขัดเกลาจิตใจ และนำไปปฏิบัติจนเห็นผล เป็นอิสระจากความทุกข์ได้จริง

ธรรมชาติบำบัด

ธรรมชาติบำบัดคือการกลับไปเคารพธรรมชาติในตัวเรา มีสำนึกที่จะปฏิบัติต่อชีวิตของเราอย่างไม่เบียดเบียน เมื่อมนุษย์ทุกคนเคารพธรรมชาติในตัวเองได้ มนุษย์ก็จะเคารพโลกได้
สนใจเข้าร่วม “ธรรมชาติบำบัด ’ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ทุกสัปดาห์สุดท้ายของเดือน โดยจัดเดือนเว้นเดือน

การเยียวยาผู้ป่วยระยะสุดท้าย

ความเจ็บป่วยเป็นความทุกข์ที่มนุษย์ทุกคนต้องเผชิญ หากแต่เมื่อเกิดความเจ็บป่วยขึ้น บางคนอาจจะจมอยู่ในกองทุกข์ ส่วนบางคนได้เรียนรู้ที่จะใช้ความทุกข์จากความเจ็บป่วยเป็นครูสู่การพัฒนาสติปัญญา สามารถเข้าใจชีวิตตามความเป็นจริง ซึ่งนับเป็นผู้ป่วยที่โชคดีที่สามารถพ้นทุกข์ทางใจได้

บ่มเพาะ แตกหน่อ Seeds Of Spirituality – SOS

บ่มเพาะ แตกหน่อ ต่อยอดเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญา Seeds Of Spirituality – SOS พระธรรมกะเทาะเปลือกตัวตน บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ แตกหน่อเป็นต้นกล้า ต่อยอดให้ความร่มเย็นแก่สังคม

สาวิกาสิกขาลัย

สาวิกาสิกขาลัย...เยียวยาตน...เยียวยาคน...เยียวยาโลก พวกเธอควรศึกษาพระพุทธศาสนาให้ถึงที่สุด ทั้งปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ และที่สำคัญ พวกเธอต้องรู้ว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนอะไรจากพระโอษฐ์ของพระองค์เอง

ขอมอบความรักของฉัน...แด่ทุกสิ่งพลันในโลกนี้

ถ้าอยากรู้ว่าบ้านเป็นอย่างไร จงเข้าไปทำความรู้จักกับเจ้าของบ้าน เพราะเจ้าของบ้านคือคนที่สามารถบอกเล่าเรื่องราวของบ้านให้ฟังได้ดีที่สุด ละเอียดที่สุด และลึกซึ้งที่สุด ดังนั้น เมื่ออยากรู้จัก ‘เสถียรธรรมสถาน’ อยากรู้ว่า 30 ปีที่ผ่านมาของสวนธรรมแห่งนี้เกิดขึ้น...ตั้งอยู่...และจะดำเนินต่อไปอย่างไร จึงไม่มีใครที่เราควรนั่งลงพูดคุยด้วยไปมากกว่า ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ผู้ก่อตั้งและเปลี่ยนแปลงผืนดินรกร้างแห่งนี้ให้กลายเป็นสวนธรรมที่เขียวชอุ่มและชุ่มเย็น

เพลงเพราะเพราะเธอ...จิตอาสา

บนเส้นทางการทำงานเพื่อพระธรรมของเสถียรธรรมสถานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน หนึ่งในเฟืองสำคัญที่ทำให้ทุกงานประสบความสำเร็จอย่างสวยงาม คือ...เหล่าจิตอาสา...ตัวเล็กๆ...จากหลากสาขาอาชีพ...หลายความถนัดความสนใจ...ที่มาด้วยใจ...ไร้ค่าตัว